front

Oefen op je eigen niveau! En houd de voorgang bij.

Doelgroep 3 tot 6 jaar.
Prijs: € 14,99
Download voor iPad
badge_appstore-lrg

De App

Teachers Pack 1 is een combinatie van een aantal apps van my first app. Met daarbij een volgsysteem waarin je kan zien wat de leerling heeft gedaan, hoeveel fouten er gemaakt zijn, hoe lang er over gedaan heeft en hoe de leerling het doet als het spel een tweede (of derde) keer doet.

Deze app is een verzameling van een aantal losse apps. De app bevat de volgende onderdelen:

 • Match it up 1, 2 en 3
 • Families 1 en 2
 • Series 1, 2 en 3
 • Sort it out 1 en 2
 • What’s different 1, 2 en 3
 • Opposites 1 en 2

Deze apps zijn ook allemaal los te vinden in de AppStore maar in Teachers Pack zijn ze verzameld en zit er een volgsysteem achter wat je hier al een stukje kunt zien aan de groene knop links, daar kom ik later op terug.
Ik bespreek eerst de onderdelen van de app:

Match it up 1, 2 & 3


Match it up 1 gaat over het zoeken van steeds hetzelfde plaatje als welke in het middenvak staat sleept. Als je het goed doet dan verdwijnt het plaatje weer. Doe je het niet goed dan gaat het plaatje terug naar de plaats waar hij eerst stond.

In het spel Match it up 2 moet je diverse dingen matchen:

 • De andere helft erbij zoeken
 • Schaduw bij het juiste object zoeken
 • Klein en groot bij elkaar zoeken
 • Doorsnee bij het object zoeken
 • Je ziet een klein stukje van een object zoek het grote object wat erbij hoort

Kortom je moet steeds twee dingen met elkaar laten matchen. Doe je het goed dan verdwijnt het plaatje uit de rij. Doe je het niet goed dan gaat het plaatje terug naar de plek waar het eerst ook stond.

Bij Match it up 3 gaat het er ook weer om dat je dingen bij elkaar matcht. Je moet de volgende dingen matchen:

 • Maak het plaatje compleet
 • Wat mist er
 • Zoek dezelfde kleuren bij elkaar
 • Wat hoort er nog meer bij

Als je het goed doet dan verdwijnt het object wat je naar het midden hebt geveegd. Maar klopt het niet dan gaat het object terug naar de plek waar het eerst stond.

Families 1 & 2


Bij families 1 en 2 gaat het erom welk object er bij de andere vier objecten past.
Als je het goed doet dan verdwijnt het object wat je naar de familie van hebt geveegd. Als je het niet goed doet gaat het object terug naar de plek waar het eerst ook stond.

Series 1, 2 & 3


Bij series 1, 2 en 3 gaat het om het seriëren van plaatjes. Je moet onder andere de volgende series maken:

 • weinig naar veel
 • klein naar groot
 • leeg naar vol
 • kort naar lang
 • jong naar oud
 • licht naar donker

Je moet steeds de plaatjes die onder de vakjes staan naar de lege vakjes slepen. Is het goed dan blijft het plaatje staan. Maar is het niet goed dan springt het plaatje terug. Als je klaar bent, en je het goed hebt gedaan, dan verschijnt er een smiley!

Sort it out 1 & 2

Bij sort it out 1 en 2 gaat het om het sorteren van voorwerpen in categorieën. Van elke categorie is er van te voren al een voorwerp geplaatst jij moet nu de andere voorwerpen die onder in het scherm te zien zijn in de juiste categorie plaatsen. Als je het goed doet dan blijft het voorwerp in de categorie staan. Doe je het niet goed dan gaat het voorwerp terug naar de plek waar het vandaan kwam. Als je de oefening helemaal hebt afgerond dan verschijnt er een smiley in beeld en ga je door naar de volgende vraag.

What’s different 1 & 2

Bij de oefening what’s different 1 en 2 zie je vier afbeeldingen. Een van deze afbeeldingen hoort er niet bij. Deze moet je naar hokje na de streep slepen. Doe je dit goed dan krijg je de volgende vraag van de oefening te zien. Doe je het niet goed dan gaat het plaatje terug naar de plek waar het vandaan kwam.

Opposites 1 & 2


In de oefening opposites 1 en 2 ga je opzoek naar tegenstellingen. Je moet steeds uit de linker- en rechterrij een tegenstelling vinden. Heb je de juiste tegenstelling gevonden dan komt er ook onder de plaatjes de tegenstelling te staan. Een andere mooie optie van dit onderdeel is dat je zelf de woorden ook kunt inspreken! Als een kind dan op het plaatje klikt hoort het de tegenstelling.
Als je het goed gedaan hebt verdwijnen de plaatjes. Vind je de verkeerde tegenstelling dan gaan de plaatjes terug naar waar ze vandaan kwamen.

Leerlingen volgen

De apps van teachers pack zijn ook allemaal individueel te vinden in de AppStore. Maar het unieke aan deze app is dat er een aantal zijn samengevoegd en dan je daarbij een volgsysteem hebt voor je leerlingen.In de bovenste groene blak zie ik welke leerling geselecteerd staat om met de app te werken. Ik kan dan ook al precies zien welke oefening de leerling gedaan heeft, hoe ver de leerling er mee is en hoeveel fouten er tot nu toe gemaakt zijn.
In de onderste grijze blak kan ik door drie keer te tikken op “tik 3 keer voor meer opties”. De mogelijkheden:

 • Beheer gebruikers
 • Bekijk scores

Deze gaan we nu nader bekijken.

Ik tik op beheer gebruikers. Ik krijg nu een overzicht te zien van alle leerlingen die ik heb aangemaakt. Als ik wil wisselen van gebruiker doe ik dat ook door in dit scherm de volgende gebruiker aan te tikken.
Als ik op bijwerken klik dan kan ik voor elke leerling een foto toevoegen. (Nu zijn er geen willekeurige plaatjes ingevoegd.) Ook kan ik hier de leerlingen die geen gebruik meer (gaan) maken van de app verwijderen.

Ik weer terug naar mijn beginscherm en tik dan op: bekijk de scores.
Links boven zie ik van wie ik de scores aan het bekijken ben. Ook kan ik kiezen van welke app ik de scores wil zien. In het grote overzicht zie ik statistische gegevens over het werken met de app:

 • wanneer heeft de leerling met de app gewerkt, datum
 • hoeveel fouten heeft de leerling gemaakt, fouten
 • hoe lang heeft de leerling over de oefening gedaan? duurtijd
 • In een grafiek staat dan ook nog eens fouten tegen de tijd afgezet.

Tips voor in de Klas

 

 

 

 

 

 

Ik vind het erg handig dat er een volgsysteem achter zit. Zo kan ik leerlingen individueel met de iPad laten werken. Het is wel zo dat je als leerkracht de leerlingen moet wisselen als er iemand anders op de iPad met deze app gaat werken.

Wat ik ook een tip vind voor in de klas is dat je bij opposites 1 en 2 zelf de woorden kunt inspreken. Een leerling is dan niet meer alleen afhankelijk van het plaatje maar kan ook op de gesproken tekst terug vallen.
Je kunt deze app ook heel goed aan ouders aanraden. 15 spellen die in deze app zitten zijn namelijk ook allemaal los te downloaden in de AppStore. De eerste 2 oefeningen zijn gratis en wil je meer dan zul je ze moeten kopen.

Wat leer je van deze App?

Als je kijkt naar de kerndoelen leer je van deze app:

Kerndoel 4
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. Waarbij kleuters vooral bezig zijn met het spelenderwijs afbeeldingen aan elkaar te koppelen.

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • Taal voor het uitdrukken of benoemen van:
 • getallen en getalnotaties
 • vergelijking van) aantallen en groottes (bijv. groot/klein, groter/kleiner, meer/minder, lang/kort, dichtbij, ver weg)
 • hoeveelheden (bijv. Dat zijn er …)
 • figuren (bijv. vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek)

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 32
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Verder leer je van deze app:

 • Concentreren op een activiteit

Mijn Mening

Ik vind dit een hele waardevolle app voor in een kleuterklas. Met name omdat je de voortgang van leerlingen kunt inzien. Hierdoor kan ik mijn leerlingen nog gerichter helpen.
Wat ik ook heel prettig vind aan deze app is dat er van elke oefening meerdere nivo’s zijn. En dat de nivo’s oplopend zijn. Begrijp je bijvoorbeeld nivo 1 van match it up helemaal dan kun je door naar nivo 2.
Bij opposites 1 en 2 kan ik zelf ook nog bij de plaatjes teksten inspreken. Wat het werken met deze app nog makkelijker maakt.
Voor leerlingen is vaak zonder al te veel uitleg de oefening helemaal duidelijk.

De navigatie binnen de oefening is voor kinderen eenvoudig. Aan de rechterkant van elke oefening kunnen ze ook precies zien waar ze zijn. Dat geeft een goed beeld hoeveel ze nog moeten en wat ze al gedaan hebben.

Het enige wat ik aan te merken heb op de app is dat het wisselen van leerling in het volgsysteem eenvoudiger zou moeten kunnen. Nu moet je eerst naar een andere leerling, dit gaat via het hoofdscherm, en dan moet je weer naar de scores toe. Als je in de scores van leerling zou kunnen switchen zou dit de app nog gebruiksvriendelijker maken!

 

Leave a Reply