Rekenen in kerstsfeer!

Leeftijd: 4 – 12 jaar
Prijs: € 1,09
Download voor iPhone/iPad & Android
AppStoreavailable_google_play

 

Mijn Mening

Ik vind dit echt een super fijne app om zo te gebruiken in de kerstperiode. Het is een mooie mix tussen leren en spelen. Verder is het is een hele brede app die in veel klassen ingezet kan worden.

Ik merk wel dat het heel belangrijk is dat ik de app goed introduceer bij de kinderen zodat ze goed weten wat de bedoeling is. Ook vind ik het zelf prettig dat je de tijd aan/uit kunt zetten. Zo kun je bij de rekenopdrachten stimuleren dat kinderen papier/materiaal gebruiken.

Het classic spel kun je natuurlijk sowieso goed gebruiken. Maar dan ben je meer aan het spelen met de app in plaats van dat je echt iets aan het leren bent.

Ik vind het ook heel prettig dat deze app goed te gebruiken is in groep 3 – 8! Doordat er ook moeilijke rekenopdrachten en opdrachten Engels in zitten is daar de app ook erg favoriet. Leerlingen in deze groepen hebben vaak minder uitleg nodig omdat ze het spel begrijpen.

Kortom ik vind dit een super app met een mooie mix van spel en leren!

De App

Als je deze app start wordt meteen al duidelijk dat de app over kerst gaat gezien de winterse omgeving. Eerst kiest ik een avatar, een plaatje, waarmee ik ga spelen. Vervolgens kan ik uit 4 verschillende spelletjes kiezen:

Mental Maths


Als ik voor dit spel kies dan zie ik dat ik kan kiezen uit de volgende leeftijdsclasses:

 • 3- 5: plus en min sommen
 • 5 – 6: plus en minsommen van een hoger niveau dan age 3-5
 • 6 – 7: plus en minsommen, keersommen en gedeeld door.
 • 7 – 9: plus en minsommen, keersommen, gedeeld door en het optellen van breuken
 • 9+: plus en minsommen, keersommen, gedeeld door en optellen van breuken op een hoger nivo dan age 7-9.

Vervolgens kun je ook nog kiezen of je iemand onbeperkt tijd geeft om een som op te lossen of niet.

Als je een keuze hebt gemaakt dan zie je een slee met een rendier. Door op de giddy up button te drukken gaat de slee om hoog. Ik kan zo ballonnen pakken. Aan deze ballonnen zitten pakjes met cijfers. Wanneer ik een pakje met cijfers pak krijg ik punten. Wanneer ik voldoende cijfers heb verzameld krijg ik 6 sommen voorgeschoteld. Deze sommen los ik op door het pakje met het juiste antwoord aan te tikken zodat het in de schoorsteen komt. Wanneer ik een fout antwoord geef gaan er punten vanaf en ga ik door naar de volgende som. Wanneer ik een goed antwoord geef komen er punten bij en ga ik ook door naar de volgende som.

Words


Je kunt kiezen uit round 1 tot 4.

De rondes lopen op in moeilijkheidsgraad.

Vervolgens kun je er ook nog voor kiezen of je iemand beperkt of onbeperkt tijd geeft.

Als je een keuze hebt gemaakt zie je een slee met rendier. Door op de giddy up button te drukken gaat de slee omhoog. Ik moet nu voorwerpen pakken. Deze zitten vast aan ballonnen. Wanneer ik een voorwerp pak krijg ik punten.
Als ik voldoende voorwerpen heb gepakt dan kom ik terecht bij schoorstenen. In de schoorsteen staat een woord. Ik moet nu het juiste voorwerp in de schoorsteen gooien. Als ik het juiste voorwerp in de schoorsteen gooi krijg ik punten. Wanneer ik het verkeerde voorwerp erin gooi gaan er punten vanaf. In beide gevallen ga ik door nar de volgende vraag. Ik krijg in totaal 6 vragen.

Shapes and colours


Als ik kies voor shapes and colours kies krijg ik de volgende keuzes:

 • Paars icoon: je gooit pakjes met dezelfde kleur en vorm in de schoorstenen
 • Paars icoon + words: je gooit pakjes van de goede kleur in de schoorsteen. De kleur staat geschreven.
 • vormen icoon: je gooit pakjes van de goede vorm in de schoorsteen
 • vormen + words: je gooit pakjes van de goede vorm in de schoorsteen. De vorm staat geschreven.

Vervolgens kan je er ook nog voor kiezen of je iemand beperkt of onbeperkt tijd geeft.

Als je een keuze hebt gemaakt zie je een slee met rendier. Door op de giddy up button te drukken gaat de slee omhoog. Ik moet nu voorwerpen pakken. Deze zitten vast aan ballonnen. Wanneer ik een voorwerp pak krijg ik punten.
Als ik voldoende voorwerpen heb gepakt dan kom ik terecht bij schoorstenen. In de schoorsteen staat een woord of er staat welk voorwerp ik erin moet gooien. Ik moet nu het juiste voorwerp in de schoorsteen gooien. Als ik het juiste voorwerp in de schoorsteen gooi krijg ik punten. Wanneer ik het verkeerde voorwerp erin gooi gaan er punten vanaf. In beide gevallen ga ik door nar de volgende vraag. Ik krijg in totaal 6 vragen.

Classic


Je gaat samen met de slee en het rendier pakjes verzamelen. Door op de giddy up button te drukken gaat de slee omhoog. Ik moet nu de pakjes pakken. Deze zitten vast aan ballonnen. Wanneer ik een voorwerp pak krijg ik punten.
Als ik voldoende voorwerpen gepakt heb kom ik terecht bij schoorstenen. In de schoorstenen moet ik nu een pakje gooien. Let goed op of je er 1 of 2 in moet gooien! Voor elk juist gegooide pakje kun je punten verdienen. Voor elk mis gegooide pakje gaan er punten af.

Tips voor in de Klas

dash02

Dit is een app die je heel breed kunt inzetten. Je kunt deze app inzetten in de kleutergroepen. Ik zou er dan voor kiezen om kinderen kinderen shapes & colours te laten doen en dan vooral waarbij je de vormen en kleuren moet sorteren. Ook methal math waarbij je voor age 3-5 kiest kan.

Belangrijk is wel dat je eerst het spel samen met de kinderen ontdekt zodat ze goed weten wat ze moeten doen. Als je er voor kleuters voor kiest om het rekenspel te doen dan zou ik er blokjes bij doen zodat ze daarmee kunnen handelen. Dit werkt bij ons in groep 2 erg goed!

Deze app is ook zeker een aanrader in groep 3-8. De rekenactiviteiten kunnen kinderen goed spelen. Het is wel belangrijk dat je als leerkracht aangeeft in welk niveau de leerling moet gaan werken.

Als je Engels op de basisschool geeft dan zijn ook zeker de onderdelen words en de shap en colours onderdelen waar je bij moet lezen een aanrader. Een aanrader! Je leest en combineert dit weer met voorwerpen.

 

 

 

Wat leer je van deze App?

Als ik naar de kerndoelen kijk kun je het volgende leren van deze app:

Als je kijkt naar de kerndoelen leer je van deze app:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • Taal voor het uitdrukken of benoemen van:
 • getallen en getalnotaties
 • vergelijking van) aantallen en groottes (bijv. groot/klein, groter/kleiner, meer/minder, lang/kort, dichtbij, ver weg)
 • hoeveelheden (bijv. Dat zijn er …)
 • figuren (bijv. vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek)

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.In groep 1 en 2 ligt de nadruk hierbij op:
Het symboliseren van hoeveelheden in ‘optel-’en áftrek’ situaties met behulp van vingers, blokjes, fiches en dergelijke, en het gebruik van zulke hulpmiddelen om te bepalen hoe groot het nieuwe aantal passagiers of euro’s of auto’s is geworden.In groep 3 (waar je deze app ook heel goed kunt gebruiken) ligt de nadruk op:

Kerndoel 29
De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Verder leer je van deze app:

 • Je concentreren op een activiteit

Leave a Reply