r01

Oefen met begrippen met het thema robot’s

Leeftijd: 4 – 6 jaar
Prijs: € 2,29
Download voor iPad & Android
AppStore

 

De App

Direct als je de app start zie je een robot en hoor je een lied over een robot. Vervolgens krijg je informatie over de kleuteruniversiteit. Vervolgens kun je kiezen uit zes verschillende spellen:

Kleuren

In de oefening over kleuren krijg je twee verschillende soorten vragen gesteld. De ene vraag gaat over welke kleuren de robot heeft. Je moet dan kiezen uit vier verschillende kleuren. 2 kleuren zijn dan goed. De andere vraagstelling gaat er over dat je twee kleuren ziet en dat je dan moet aangeven welke robot uit deze kleuren is opgebouwd.

Vormen

In deze oefening over vormen krijg je een soort vraag gesteld. Je ziet een robot. Deze robot bestaat uit een vorm. Onder de robot zie je vier verschillende soorten vormen. Uit deze vormen moet je de juiste vorm kiezen. Want daar is de robot uit opgebouwd.

Dezelfde


In deze oefening ga je opzoek naar hetzelfde attribuut van de robot. Je ziet een attribuut van de robot. Daar onder zie je vier attributen. Een van deze attributen is precies hetzelfde. Nu moet jij dezelfde hieruit kiezen.

Tellen

In deze oefening ga je aan de slag met tellen. Je ziet een aantal robots. Onder de robots staan cijfers. Aan jou nu de taak om de robots te tellen en het juiste cijfer te kiezen.

Rij afmaken

In de volgende oefening zie je een rij met robots staan. Aan het einde van de rij met robots zie je een vraagteken staan. Onder de rij met robots zie je vier verschillende robots. Jij moet nu de juiste robot kiezen die op de plek van het vraagteken moet komen te staan.

Begrippen

In deze laatste oefening werk je aan allerlei begrippen rondom meeste en minste. Je ziet steeds twee robots staan. Vervolgens krijg je een vraag gesteld. Deze vragen gaan allemaal over minste en meeste in combinatie met armen en benen. Door de juiste robot te kiezen geef je het antwoord.

Bij alle vragen is het zo dat als je het juiste antwoord geeft er een robot verschijnt met een groen vinkje. Als je een fout antwoord geeft komt er een robot met een rood vinkje. Door rechts onderin op het robot pijltje te klikken ga je naar de volgende vraag. Door op het huisje rechts boven te drukken ga je terug naar het overzicht waar je een spel kunt kiezen.

Tips voor in de klas

Vanuit de kleuteruniversiteit zijn er al verschillende kant en klare activiteiten bedacht die aansluiten bij deze app. Zo kun je onder andere het lied van de robot leren. Deze activiteiten vind je hier.

Mijn tip is wel om deze app te introduceren in een kleine kring. Ook kun je als leerkracht heel specifiek bepalen aan welk doel de leerlingen moeten werken. Wanneer je dit kleine groepje neemt. En samen de specifieke oefening gaat verkennen kunnen kinderen daarna zelfstandig in tweetallen de oefening maken. Je kunt er dan over nadenken om een sterkere leerling aan een zwakkere leerling te koppelen. Zo kunnen ze van elkaar leren.

Verder kun je natuurlijk ook creatief aan de slag na deze app! Laat kinderen bijvoorbeeld eens een eigen robot tekenen. Of nog leuker… Laat ze een robot knutselen van kosteloos materiaal! Succes gegarandeerd! Ook past deze app perfect bij het thema robot’s.

Wat leer je van deze app?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

  • Taal voor het uitdrukken of benoemen van:
  • getallen en getalnotaties
  • vergelijking van) aantallen en groottes (bijv. groot/klein, groter/kleiner, meer/minder, lang/kort, dichtbij, ver weg)
  • hoeveelheden (bijv. Dat zijn er …)
  • figuren (bijv. vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek)

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

  • (kleine) hoeveelheden vergelijken (méér, minder evenveel)
  • hoeveelheden tellen (resultatief tellen)

 

Mijn Mening

Ook dit is weer een mooie app van de kleuteruniversiteit. Als ik deze app bij mijn kleuters inzet merk ik meteen dat de app aanspreekt. Want robots vinden ze wel interessant. Het spreekt hun belevingswereld erg aan. Ook het liedje als je de app opstart spreekt de kinderen erg aan. Het liedje heeft een erg aanstekelijke melodie.

Alle oefeningen in de app zijn in het thema robot. Doordat de oefeningen allemaal verschillend zijn merk ik dat deze app voor een lange tijd in de klas gebruikt kan worden. Ook merk ik dat de app aan zo veel kleuterdoelen werkt dat het de investering meer dan waard is en dat je deze app vaak in de kring of tijdens de speelwerktijd kunt gebruiken.

Mijn kleuters kunnen met deze app echt voor langere tijd geconcentreerd met een oefening bezig zijn. Kortom een aanrader voor alle kleuterjuffen!

Leave a Reply