Oefen met het schrijven van woorden

Leeftijd: 5 – 7 jaar
Prijs: € gratis (heeft in app aankopen)
Donwload voor iPhone/iPad

De App

Als ik de app start zie ik dat ik aan de slag kan met twee thema’s. Dieren, deze is gratis, en bevat 2 onderdelen rond het huis en in het wild. Ook is er nog een thema natuur deze heeft ook twee onderdelen groente en fruit en bomen en planten.

Wanneer ik een van de onderdelen start zie ik een dier. En alle letters van het alfabet. Ik zie nu bijvoorbeeld een poes. Wanneer ik op het luidsprekertje druk hoor ik dat het woord poes wordt uitgesproken ik moet nu de letters van het woord poes naar het balkje toe slepen. Elke letter die je naar de balk sleept wordt uitgesproken.

De letters hebben allemaal een eigen kleur. Deze kleuren corresponderen met de moeilijkheidsgraad. De app kun je namelijk op 4 verschillende moeilijkheidsgraden spelen. Deze zal ik toelichten.

1 ster

Je ziet het woord voorgedrukt in de balk staan. Elke letter heeft een kleur die correspondeert met de kleuren van de letters erboven.

2 sterren

Ik zie in de voorgedrukte balk even het woord staan. Zodra ik op de luidspreker druk verdwijnt het woord. Ik blijf wel zien hoeveel letters het woord heeft. Er staan geen voorgedrukte letters. Echter heeft het vakje waar de letter ingesleept moet worden wel een kleur corresponderend met de kleur van de juiste letter.

3 sterren

Ik zie in de voorgedrukte balk geen woord staan. Ik zie wel hoeveel letters het woord heeft. Elk vakje waarin een letter gesleept moet worden heeft een kleur corresponderend met de kleur van de juiste letter.

4 sterren

Ik zie een voorgedrukte balk staan. Hierin moet je de juiste letters van het woord slepen.

Tips voor in de Klas

Je kunt deze app goed voor het leesproces in groep 3 gebruiken. Zelf vind ik de 1 en 4 sterren de meest bruikbare opties voor in de klas.

Optie 1 zou ik gebruiken wanneer kinderen graag met letters aan de slag willen maar nog niet zo ver zijn dan ze het helemaal zelfstandig kunnen. Optie 4 zou ik gebruiken wanneer kinderen al wel zelfstandig een en ander kunnen lezen. Dit omdat de kleuren wellicht verwarrend kunnen werken voor kinderen.

Verder vind ik het erg gaaf om te zien dat er in deze app ook de talen Engels, Duits en Spaans zitten. Kinderen die een nieuwe taal zouden willen leren kunnen met deze app beginnen om zo eenvoudige woorden te leren.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 4
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op technisch lezen:

 • fonetisch benoemen van de letters
 • ontsleutelen van klankzuivere (km-, mk- en mkm-)woorden zonder eerst de afzonderlijke letters te verklanken
 • lezen van klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm)
 • lezen van korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige woorden
 • woordidentificatietechnieken
 • steeds meer woorden automatisch herkennen
 • gebruik van verschillende technieken om woorden snel en nauwkeurig te herkennen
 • herkennen van lettercombinaties en spellingpatronen

Kerndoel 10
De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • plannen, sturen, bewaken en controleren van eigen spreek-, luister-, lees- of schrijfgedrag (zonder begeleiding)

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

 • regels voor het spellen van werkwoorden;
 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;

Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • ontwikkeling fonemisch bewustzijn:
  – spellen van klankzuivere woorden op basis van de elementaire spelhandeling

Mijn Mening

Ik vind dit op zich een interessante app om het spellen van woorden mee te oefenen. De twee thema’s die nu in de app staan spreken erg aan bij kinderen. De plaatjes die in de app worden gebruikt zijn leuk en vrolijk.

Ook is het voor kinderen duidelijk hoeveel woorden ze al hebben gelegd en hoeveel woorden ze nog kunnen leggen. Dit zie je namelijk onderin de voortgangsbalk. Elke keer als je een woord hebt gelegd komt er namelijk een gekleurd plaatje bij. Alle woorden die je nog niet gelegd hebt die blijven nog grijs.

Echter heb ik wel een paar kanttekeningen. Alle letters staan nu los van elkaar. En als je dubbelklanken wilt maken zul je zelf de klanken bij elkaar moeten combineren. Ik zou het zelf prettig vinden als je de dubbelklanken ook gewoon kunt kiezen. Dit maakt het voor beginnende lezers makkelijker om woorden te maken.

Verder is het werken met kleuren natuurlijk een prima. Echter kan dit bij sommige (beginnende) spellers voor wat verwarring zorgen. Wij werken bij mij op school bijvoorbeeld met taal in blokjes. Die kleuren zijn anders dan in de app. Ik kies er dan als leerkracht liever voor om dan gebruik te maken van de 4 sterren optie. Hier zie je geen kleuren in de voorgedrukte balk.

De app werkt eenvoudig. En is heel duidelijk voor kinderen. Ik vind het een leuke toevoeging bij de app dat je ook voor Engels, Duits en Spaanse woorden kunt kiezen! Kinderen die met die taal aan de slag willen kunnen op deze manier nieuwe woorden leren.

Kortom een app die je goed in de klas kunt inzetten op diverse gebieden.

 

Leave a Reply