Rekenen in de herfst op ‘t digibord!

Posted by on sep 29, 2018 in Digibord | No Comments
Rekenen in de herfst op ‘t digibord!

Reken in de herfst op ‘t digibord!

Leeftijd: 4 – 7 jaar

De Les

Yes er is weer een nieuwe rekenles voor kleuters binnen Gynzy! En ik vind deze rekenactiviteiten echt een aanrader om in de klas te gebruiken!

In het eerste deel van de les maak je een patroon af. Je ziet een aantal herfstfiguren. Maar welk figuur moet er nu komen om de serie te completeren? Als je weet figuur er moet komen sleep je het zwarte afdekvlak weg om ‘t te controleren. Staat er een smiley dan heb je ‘t goed gedaan! En kun je naar de volgende opdracht.

Het tweede deel van de les zijn matrixen geheel in herfstthema! Je moet een figuur uit de horizontale rij combineren met een figuur uit de verticale rij. Op deze manier maak je een eigen afbeelding. Er zijn matrixen met alleen maar figuren. En er zijn matrixen waarbij je bepaalde aantallen moet maken met figuren.

Tips voor in de Klas

Dit zijn activiteiten die je heel goed in een kleine kring op het digibord kunt doen met een groepje. Op deze manier leg je de activiteit ook uit aan de kleuters. Natuurlijk moet je wel dit type oefeningen ook met concreet materiaal doen.

Je kunt deze activiteit ook heel goed tijdens de speel/werkles doen. Omdat er een controle mogelijkheid is in deze les. Op die manier krijgen kinderen feedback.

Wat leer je van deze Activiteit?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze activiteiten het volgende:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 25
De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Verder leer je van deze app het volgende:

  • Concentreren op een activiteit

Leave a Reply