woordwijs01

Een sprekende letterdoos

Leeftijd: 4 – 12 jaar
Prijs: € 1,99
Download voor iPhone/iPad
AppStore

 

 

Mijn Mening

woordwijs05

Kinderen vinden het erg leuk om met deze app te werken. Ik vind ook dat de app veel mogelijkheden bied om in de klas, en niet alleen bij de kleuters, te gebruiken. Deze app is een mooie aanvulling op de bestaande lettermaterialen.

Wat ik leuk vind om te merken is dat je bij het spellingsonderdeel meteen weet of je goed zit.  De klank wordt direct uitgesproken. Ook het stukje van het woord wat er dan al staat wordt meteen meegenomen. Erg handig!

Klinkers en medeklinkers kun je ook een andere kleur geven. Voor sommige kinderen kan dit heel handig zijn.

Ik vind het jammer dat de klanken zoals au, eu, ee, aa en ie en niet inzitten. Je kunt ze natuurlijk wel zelf maken. Maar het is voor kleuters herkenbaarder als ze er al inzitten als klank.

Ik vind de app erg gebruiksvriendelijk ondanks de vele mogelijkheden en opties die je kunt aan of uitzetten in deze app. Er zit geen reclame in de app en ook geen in app aankopen. Wat ik erg prettig vind.

Deze app mag niet ontbreken op de iPads bij de kleuters!

De App

woordwijs02

Zodra je de app ziet zie je meteen dat het over letters gaat. Je kunt nu kiezen uit twee verschillende opties:

  • Letterdoos
  • Spellingtest

Deze twee opties zal ik toelichten.

Letterdoos

Als je voor de optie letterdoos kiest zie je alle letters van het alfabet. Wat je nu kunt doen is letters van de letterdoos naar het scherm slepen. Elke letter die je sleept/oppakt wordt meteen uitgesproken. Ook worden de letters die je ervoor al naar het scherm hebt gesleept uitgesproken. Je kunt er bij opties voor kiezen om de letters fonemisch uit te laten spreken. De a niet als aaa en de b niet als bee maar als bu. Dit is prettig want op deze manier kunnen kinderen woorden leggen.

Je kunt ook zinnen maken. Als je een zin gemaakt hebt druk je op het icoontje links boven met het gezichtje met de tekstballon. Nu wordt je zin uitgesproken.

Alle letters van het bord halen kan natuurlijk ook. Hiervoor druk je op de bezem rechts bovenin.

Spellingtest

Bij spellingtest kun je kiezen voor verschillende spellinglijsten. Elke lijst bevat 10 woorden. Ook kun je je eigen lijsten in de app invoegen met eigen woorden.
Je kiest een lijst en hoort een woord, bijvoorbeeld kip. Dit woord moet je vervolgens na typen in de app met de letters. Al het goed is wat je gedaan hebt krijg je dit ook meteen te zien.Deze app bied ook de mogelijkheid om gebruikers aan te maken. Op deze manier kunnen meerdere kinderen met de app werken. En kunnen de resultaten van elkaar gescheiden worden. Deze resultaten kun je in de app bekijken. Maar je kunt ze bijvoorbeeld ook emailen.Tips voor in de klas

Tips voor in de Klas

woordwijs03

Deze app biedt heel veel mogelijkheden voor in de klas. Voor kleuters zou je bijvoorbeeld het volgende kunnen doen. Bij elk thema zijn er wel woordkaarten te vinden. Met een plaatje en daarbij het woord. Laat kinderen eens de woorden van de woordkaarten na typen in deze app. Weten ze nu wat er geschreven wordt? Op deze manier ontdekken kleuters de letters/klanken spelenderwijs. Kleuters vinden dit echt heel erg leuk om te doen!

Wat hierbij wel heel belangrijk is, is dat je de app als leerkracht bij de kinderen introduceert. Het is belangrijk dat je dit samen met hen doet. Op deze manier begrijpen de kinderen beter hoe de app werkt. En haal je er meer leerrendement uit.

Speciaal voor de lente maakte ik woordkaarten over bloemen. Geef kinderen deze woordkaarten en laat ze de woorden in de app Woordwijs na leggen. Horen ze welke woorden er staan? Download de woordkaarten met bloemen.

Speciaal hoor de herfst maakte ik woordkaarten over de herfst. Geef kinderen deze woordkaarten en laat ze de woorden in de app Woordwijs na leggen. Horen ze welke woorden er staan? Download de woordkaarten met herfstwoorden.

Ook voor de herfst maakte ik een herfstmemory. Maar dit is geen gewone memory! Je moet het plaatje bij het woord vinden. Het spel speel je als volgt spelen. Leg alle kaartjes open neer. Pak een kaartje met een woord. Leg dit woord in woordwijs. Zoek nu het plaatje met de afbeelding erbij.
Je kunt deze herfstmemory ook op een andere manier spelen. Leg alle kaartjes op tafel met de afbeelding/woorden naar beneden. Je moet nu het plaatje bij het woord vinden. Als je een woord vindt leg je dit woord eerst in de app woordwijs. Zo weet je precies wat er staat. Op deze manier zoek je de paren bij elkaar. Download de memorykaarten.

Voor kinderen in de midden en bovenbouw zou je bijvoorbeeld spellingwoorden uit de methode kunnen invoeren als eigen lijst. Op deze manier kunnen kinderen eens op een andere manier oefenen met de spellingwoorden. Voor elk kind zou je ook een eigen account aan kunnen maken zodat je als leerkracht kunt zien hoe de kinderen dit gedaan hebben.

Wat leer je van deze App?

woordwijs04

Als je naar de kerndoelen kijkt dan leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 10
De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden.

Met als belangrijkste tussendoelen:

  • Ontwikkeling fonemisch bewustzijn
  • Klinker in een woord isoleren
  • Auditieve analyse op klankniveau
  • Spellen van klankzuiveren woorden

Verder leren kinderen van deze app:

  • Ontwikkelen van plezier in het spelen met letters
  • Zich concentreren op een activiteit

 

 

 

Leave a Reply