tot100_01

Speel met echte houten cijfers op de tablet met tellen tot 100

Leeftijd: 3 – 7 jaar
Prijs: gratis
Download voor iPad/Android
AppStoreavailable_google_play

 

Meer over de Marbotic Houten Cijfers

De App

Als je de app start merk je dat deze app over tellen gaat. Je ziet ook meteen dat je de keuze hebt uit twee spelletjes om te oefenen met het tellen tot 100. Deze twee spelletjes zal ik verder toelichten. Alle spellen zijn verdeed in 3 sub spellen. Om van sub spel te wisselen moet je op de kippen rechts boven tikken.

Spel 1: Getallen op de getallen lijn plaatsen

tot100_02
In dit spel gaat het om het verkennen van de telrij tot 100. In het eerste sub spel, het kleinste kippetje, kun je cijfers in de vakjes leggen. Het cijfer wordt dan op de getallenlijn getoond, geschreven en uitgesproken.

In het tweede sub spel, het middelste kippetje, zie je een deel van de getallenlijn. Nu wordt er een cijfer weggehaald. Dit cijfer moet je maken in de hokjes. Als je het goed hebt gedaan wordt het cijfer geschreven en uitgesproken. Als je het foute cijfer neerlegt dan wordt het uitgesproken en mag je het opnieuw proberen.

Het derde sub spel, het laatste kippetje, zie je een geschreven getal, dit kan worden uitgesproken. Je legt nu vervolgens dit getal neer. Als het goed is zie je je het getal geplaatst op de getallenlijn en het wordt uitgesproken. Als je het foute getal neerlegt dan wordt het cijfer uitgesproken wat je moet neerleggen.

Spel 2: Tellen met sprongen van 10 en losse eenheden

tot100_07
Ook dit spel bestaat weer uit drie sub spellen. In dit spel gaat het erom dat je leert dat getallen zijn opgebouwd uit tienen en losse. Als je sub spel 1, het eerste kippetje rechts boven, start zie je een veld van 10 x 10 stippen. Als je in het eerste vakje een cijfer legt bijvoorbeeld twee. Dan zie je twee staven van tien opkomen. Deze hebben allemaal dezelfde kleur. Dit zijn de tientallen. Als je in het rechtervakje een cijfer neerlegt, bijvoorbeeld een vijf zie je vijf losse bolletjes opkomen. Deze hebben een andere kleur. Je ziet op deze manier hoe het getal is opgebouwd. De kleuren van de cijfers corresponderen met de kleuren van de gekleurde bolletjes.

tot100_06
Als je sub spel 2 start, het tweede kippetje, dan zie je een getal staan bijvoorbeeld 96. Jij moet nu de juiste houten cijfers erop leggen. Het 10 x 10 veld van bolletjes vult zich nu met de bolletjes. De bolletjes van de tientallen hebben een andere kleur dan de bolletjes van de losse. Je ziet op deze manier hoe het getal is opgebouwd. De kleuren van de cijfers corresponderen met de kleuren van de gekleurde bolletjes. Het getal wordt ook uitgesproken.

Het derde sub spel, het laatste kippetje, daarbij zie je weer het 10 x 10 veld van de bolletjes. De tientallen hebben dezelfde kleur en de losse hebben ook delfde kleur. Jij moet nu de juiste cijfers maken. De kleuren van de cijfers corresponderen met de kleuren van de gekleurde bolletjes. Het getal wordt ook uitgesproken.

Tips voor in de Klas

De app tot 100. Is een app die prima vanaf groep 3 kunt gebruiken. Je kunt kinderen op deze manier de telrij tot 100 laten ontdekken. Ook in groep 4 komt deze app heel goed van pas. In een kleine kring kun je kinderen met deze app ook goed de samenstellingen van de cijfers uitleggen. Ook kun je kinderen er zelfstandig mee laten werken.

De opdrachten van het tweede en derde kippetje vind ik in de regel iets meer geschikt om zelfstandig na een uitleg mee aan de slag te gaan. De opdrachten van het eerste kippetje zijn wat mij betreft meer geschikt voor uitleg in een kleine kring.

En natuurlijk geldt ook voor deze app weer… laat kinderen er samen mee werken! Want samen weten ze altijd meer.

Wat leer je van deze App?

tot100_03

Als ik naar de kerndoelen kijk kun je het volgende van deze app leren:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Met als belangrijkste tussendoelen:

Taal voor het uitdrukken of benoemen van:

  • Getallen en getalnotaties
  • Het structureren van getallen

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.Bij de kleuters ligt in combinatie met deze apps en de marbotic houten cijfers ligt de  nadruk vooral op:

  • Hoeveelheden tellen (resultatief tellen)
  • Benoemen hoeveelheden
  • De telrij tot 10 / 20: de telwoorden, verder tellen en terugtellen vanaf een willekeurig getal
  • Betekenis van het resultatief tellen
  • Positioneren van getallen in de telrij (bijvoorbeeld tussen twee tientallen) en op de (lege) getallenlijn

Maar ook buiten de kerndoelen om leer je van deze app het volgende:

  • Je concentreren op een activiteit
  • Schrijfwijze van cijfers en hoeveelheden
  • Herkennen van cijfers en getallen

Mijn Mening

tot100_05

Wauw wat een gave app! De houten cijfers van Marbotic zijn in deze app echt van toegevoegde waarde. Kinderen ontdekken zo de structuur van getallen nog beter. Ik vind het prettig dat deze app de mogelijkheid biedt om zelfstandig te werken met de opdrachten. En dat de app ook mogelijkheden biedt om uitleg te geven bij deze app. Op deze manier kun je de app op verschillende manieren inzetten.

Wat ik echt heel prettig vind aan deze app is dat alle getallen worden uitgesproken op de juiste manier.

Ik vind dit echt een app die goed ondersteund bij het rekenen in groep 3 en 4 waarbij je met getallen boven de 10 gaat werken.

De kinderen die met deze app werken zijn erg enthousiast over de app! En blijven er maar mee werken.

In deze app zit geen reclame. Als je de app eenmaal hebt ontgrendeld met de cijfers hoef je geen verdere in app aankopen meer te doen.

Leave a Reply