zee01

Leer woorden over de zee

Leeftijd: 3 – 7 jaar
Prijs: € 3,49
Download voor iPhone/iPad
AppStore

 

De App

zee05

De zee/het strand is een thema welke regelmatig in de kleuterklas voor komt. Passend bij dit thema bedacht Juf Jannie een woordenschat app! Als je de app start heb je meteen door dat het over de zee gaat want een haai komt je al te gemoed.

In deze app zitten zes verschillende woordenschat activiteiten:

Oefening 1
Een van de oefeningen is “wat hoort er niet bij?”. Je ziet vier plaatjes. Een van de plaatjes hoort er niet bij. Als je een plaatje aantikt hoor je eerst het woord van het plaatje. As je het goed doet dan komt de volgende vraag. Doe je het niet goed dan verdwijnt het plaatje en mag je het nog een keer proberen net zo lang tot het goed is.

Oefening 2

zee03
Een volgende activiteit is dat je gaat luisteren naar een vraag bijvoorbeeld: “waar is de aalscholver?”. Je ziet vier plaatjes. Als je het goede plaatje aantikt dan komt de volgende vraag. Raak je het foute plaatje aan dan wordt het dier uitgesproken dat op het plaatje staat en verdwijnt het plaatje. Je hebt op deze manier minder keuze.

Oefening 3
In weer een andere activiteit krijg je een zin te horen bijvoorbeeld: “welk dier speelt met de bal?”. Jij moet nu het plaatje aantikken van het dier dat met de bal aan het spelen is. Als je het foute plaatje aantikt dan wordt het dier wat op het plaatje staat uitgesproken en verdwijnt het. Als je het goede plaatje aantikt wordt het plaatje uitgesproken en krijg je de volgende vraag.

Oefening 4
Een nieuwe opdracht is dat je een onderwaterlandschap. Vijf plaatjes horen hier niet thuis. Jij moet ze aantikken. Elk plaatje dat je aantikt wordt benoemd. Bijvoorbeeld de walvis of de kikker. Als je het de juiste dieren weet aan te tikken dan verdwijnen ze.

Oefening 5

zee04
Hier zie je een onder zeewereld. Deze onder zeewereld mag je zelf maken! Dit doe je door de plaatjes uit de kast te slepen. Elke keer als je een dier of element uit de kast sleept wordt deze benoemd. Er is hier geen goed of fout.

Oefening 6
Bij de laatste oefening zie je een strand. Op dit strand horen een aantal dingen thuis. Die moet jij er in plaatsen. Als je een element aantikt welke erin moet. Wordt deze benoemd en meteen geplaatst op het strand. Je kunt het element verplaatsen in de plaat. Als het element niet op het strand hoort wordt het wel uitgesproken maar niet geplaatst op het strand.

Tips voor in de Klas

zee07

Deze app past goed bij het thema de zee of vakantie! Geef eerst een introductie over de zee. Maak bijvoorbeeld eens een woordweb over welke dieren er allemaal leven. Welke dieren vliegen in de lucht en welke lopen over het strand? En welke dieren komen we onderwater tegen?

Heb het ook eens met leerlingen over dieren die in de sloot leven en dieren die in de zee leven. Zijn deze hetzelfde? Of zit er verschil tussen?

Laat leerlingen daarna in tweetallen met de app werken. Samen ontdekken en weten leerlingen namelijk altijd meer!

Een andere leuke vervolgopdracht op deze app vind ik dat leerlingen vissen gaan vouwen voor hun eigen onderwaterwereld!

Wat leer je van deze App?

zee02

Als je kijkt naar de kerndoelen leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Verder leer je van deze app:

  • Welke dieren er in zout water leven
  • Je creatief te uiten
  • Je concentreren op een activiteit

Mijn Mening

zee06

Wat een leuke leerzame app van Juf Jannie! De woorden uit de app worden allemaal uitgesproken. Ook het lidwoord wordt elke keer uitgesproken. Op deze manier leren kinderen dat het niet alleen maar schat is maar de schat. Een lidwoord hoort er altijd bij. De woorden worden duidelijk uitgesproken. En ook wordt er uitleg gegeven over de woorden. Op deze manier ben je echt met woordenschat bezig.

De oefeningen zijn afwisselend. De vragen die aan kinderen worden gesteld zijn afwisselend. Soms moeten ze alleen maar tikken om het antwoord te geven. Maar een andere keer moeten ze ook slepen om het antwoord te geven. Mooi dat er afwisseling is in de manier van antwoord geven!

In de app zelf zit geen reclame. Ook is het zo dat als je de app eenmaal hebt aangekocht je geen verdere in app aankopen meer hoeft te doen. De navigatie binnen de app is eenvoudig. En wordt makkelijk door kinderen begrepen.

Kortom een app die zeker in de kleuterklas thuis hoort!

Leave a Reply