Maak de reeks af

Leeftijd: 4 – 6 jaar
Prijs: gratis
Download voor iPhone/iPad & Android
AppStoreavailable_google_play

 

 

Mijn Mening

Ik vind dit echt een leuke en leerzame app voor kleuters. De app is mooi vormgegeven. En zonder al te veel instructie is het voor kinderen duidelijk wat er van ze verwacht wordt. In de app zit ook gesproken taal je krijgt dan een korte uitleg bij een opdracht. Ook kun je de uitleg nogmaals luisteren, wat voor sommige kinderen heel prettig is.

De vormgeving van de app is erg mooi. De ene keer zijn het diamanten die je in een rij moet leggen en een andere keer zijn het poppen of cadeautjes die je in een rij moet leggen.

Er zit een afwisseling in van een patroon met 2 verschillende figuren en een patroon met 3 verschillende figuren. Het is niet zo dat de app inspeelt op hoe een kind de oefeningen maakt. Je krijgt gewoon random een figuur met 2 of 3 figuren.

Het is prettig dat de opdracht wordt uitgesproken. En dat kinderen zelf de opdracht nogmaals kunnen horen. Ook de feedback die ze krijgen wanneer ze een opdracht goed maken is duidelijk en motiverend.

Er zit in deze app een klein beetje reclame. Dit stoort mij niet. Maar ik kan mij wel voorstellen dat kinderen er af en toe op kunnen klikken. Je moet kinderen dus wel uitleggen dat ze daar niet op moeten klikken, of je koopt de reclame weg.

Ondanks de reclame vind ik deze app echt een aanrader om in de kleuterklas te gebruiken!

De App

Als ik de app reeksen start zie ik 8 verschillende plaatjes waar ik op kan tikken. Als ik op een plaatje tik krijg ik een opdracht te zien. Zie een reeks van 4 figuurtjes staan. En ik hoor: “maak de reeks af”. Naast de 4 figuurtjes zijn nog 3 hokjes leeg. Hier moet ik 3 figuurtjes plaatsen die in de reeks passen.

De figuurtjes staan onder de reeks. Wanneer het figuurtje goed is hoor ik: “goed zo” of “netjes”. Wanneer het figuurtje niet goed is mag ik het opnieuw proberen. De reeksen zijn steeds met 3 of 2 verschillende figuren. Bij instellingen kun je instellen hoeveel vragen je wilt dat een leerling maakt.

In het hoofdscherm kan ik naar de instellingen. Hier kan ik de volgende opties instellen:

Tips voor in de Klas

Ik zou deze app eerst in de kleine kring introduceren bij de kinderen. Je kunt de iPad/tablet aan het digibord koppelen. Je kunt er ook voor kiezen om de iPad/tablet in het midden van het groepje te leggen. Kies een opdracht uit. Leg de kinderen uit dat het de bedoeling is om de reeks af te maken. Welk figuurtje zou nu moeten komen? Zodra kinderen door hebben wat ze moeten doen kun je ze zelfstandig in tweetallen aan de slag laten gaan.

Je kunt de app heel goed gebruiken naast concreet materiaal. Denk bijvoorbeeld eens:

  • Kralen rijgen volgens een patroon, het eerst stukje van de ketting is al gemaakt. De kleuter moet dan de rest van het patroon afmaken.
  • Gebruik eens concrete spullen, bijvoorbeeld een schaar, lijmkwastje en weer een schaar. Wat moet er daarna komen? Deze activiteit leent zich goed om in de kleine kring te gebruiken, je kunt dan als leerkracht deze activiteit begeleiden.
  • Maak een ketting op een vel papier. En schilder er een aantal ‘kralen’ op het vel. En laat kinderen de reeks afmaken.

Het digibord kun je ook heel goed betrekken bij het serieren. Ik heb een aantal lessen gemaakt in de Gynzy digibord software.

Ook voor deze digibordlessen geldt weer dat het prettig wanneer je deze lessen eerst in een kleine kring introduceert. Wanneer kinderen deze lessen goed begrijpen kun je ze zelfstandig in tweetallen aan de lessen laten werken.

Hier kun je nog meer lessen over serieren op het digibord.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt kun je van deze app het volgende leren:

Kerndoel 1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Verder leer je van deze app:

  • Je concentreren op een activiteit
  • Hoe werkt een patroon
  • Samenwerken als je de activiteit samen doet

Leave a Reply