Oefen met logisch denken

Leeftijd: 4 – 7 jaar
Prijs: € 1,09
Download voor iPhone/iPad

De App

Wanneer je deze app start zie je dat je kunt kiezen uit 5 verschillende activiteiten:

  • Kleuren
  • Letters
  • Getallen
  • Figuren
  • Afbeeldingen

Over deze 5 onderdelen zal ik meer toelichten.

Kleuren

Wanneer je voor het onderdeel kleuren kiest zie je een raster met 10 verschillende kleuren. Eronder liggen dezelfde kleuren. Wat je nu moet doen is dezelfde kleuren bij elkaar zoeken. Als je dezelfde kleur bij elkaar hebt gevonden blijft deze liggen en de kleur wordt uitgesproken.

Letters

Bij het onderdeel letters zie je een raster met 10 verschillende letters. Onder het raster liggen dezelfde letters. Nu moet je de letters die hetzelfde zijn bij elkaar brengen. As je dezelfde letters bij elkaar hebt gebracht wordt deze uitgesproken. De letters worden niet fonetisch uitgesproken.

Getallen

Als je voor getallen kiest dan zie je een raster met 10 verschillende getallen onder de 10. Je moet nu het juiste aantal stippen matchen met juiste getal. Wanneer je het getal met het juiste aantal stippen hebt gematcht wordt het getal uitgesproken.

Figuren

Ook bij het onderdeel figuren zie je weer een raster met 10 verschillende figuren erin. Ook liggen er 10 verschillende kaartjes met dezelfde figuren. Je moet nu dezelfde figuren matchen met de figuren uit het raster. Als je de juiste figuren met elkaar matcht dan wordt het figuur uitgesproken bijvoorbeeld: “gele cirkel”.

Afbeeldingen

Het laatste onderdeel afbeeldingen heeft ook een raster. Hierin staan 10 verschillende figuren. Er liggen ook 10 verschillende kaartjes. Op deze kaartjes staan de figuren uit het raster. Alleen zijn ze niet helemaal hetzelfde. Wanneer je de juiste figuren aan elkaar matcht worden ze uitgesproken.

Tips voor in de Klas

Je kunt deze app heel goed in tweetallen door kleuters laten spelen. Het is belangrijk dat je in een (kleine) kring deze app eerst introduceert. Op deze manier wordt de werking van de app duidelijk bij de kinderen.

Natuurlijk kun je ook met concrete materialen met deze app werken. Als je bijvoorbeeld met getallen wilt werken dan kun je alle getallen neerleggen en aan de kleuters vragen of zij die hoeveelheden willen representeren met materiaal.

Ook kun je natuurlijk met vormen gaan werken. Leg bijvoorbeeld eens de basisvormen neer. En laat de kleuters in de klas zoeken waar zij die vorm nog meer tegen kunnen komen.

Wat leer je van deze App?

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

Taal voor het uitdrukken of benoemen van:

  • getallen en getalnotaties
  • vergelijking van) aantallen en groottes (bijv. groot/klein, groter/kleiner, meer/minder, lang/kort, dichtbij, ver weg)
  • hoeveelheden (bijv. Dat zijn er …)
  • figuren (bijv. vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek)

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Verder leer je van deze app:

  • Je concentreren op een activiteit

Mijn Mening

Ik vind dit echt een leuke app voor kleuters! De match spelletjes worden door de kleuters snel begrepen. Vooral de spelletjes kleuren, getallen, figuren en afbeeldingen zijn goed toepasbaar binnen de kleutergroepen. Wat ik ook leuk vind aan deze spelletjes is dat de aantallen, figuren of kleuren ook worden uitgesproken.

Het onderdeel letters is ook wel toepasbaar alleen moet je hier het geluid niet bij aanzetten want de letters worden op de verkeerde manier uitgesproken. Wanneer je het matchen doet om dezelfde letters te vinden is dit wel goed toepasbaar.

De kleuters krijgen direct feedback op je gemaakte keuze. Dit is natuurlijk erg prettig. Zo weet je precies wat je goed en niet goed doet.

In deze app zit geen reclame en als je de app eenmaal hebt aangekocht hoef je geen in app aankopen te doen.

Een mooie toepasbare app voor bij de kleuters!

 

 

Leave a Reply