Oefen met letters en klanken

Leeftijd: 5 – 7 jaar
Prijs: € gratis
Download voor iPhone/iPad & Android

 

Mijn Mening

Dit is weer een echte Meester Dennis app! Waarbij kinderen bezig kunnen zijn met het leren van letters en klanken. De spellen worden met enthousiasme ontvangen door de kinderen.

Wat ik mooi vind is dat er niet alleen met de “standaard” klanken wordt gewerkt. Maar ook klanken als ng, nk, au en ou aanbod komen. In de toekomst zou het mooi zijn als je klanken aan/uit kunt zetten. Zo kun je met de app nog meer differentiëren.

In de spellen die in de app zitten, zit een mooie afwisseling zodat er altijd een spel bij zit wat past bij het doel wat past bij het kind.

Er zit een klein beetje reclame in de app. Dit vind ik zelf niet hinderlijk.

Wat mij betreft is dit een aanrader om te installeren op de iPads/tabelts voor kinderen die interesse hebben in leren lezen of die al een beetje kunnen lezen! Hierbij denk ik aan de doelgroep halverwege/eind groep 2 en groep 3.

De App

In de app zitten een aantal oefeningen. Deze oefeningen zal ik toelichten. Voor alle oefeningen geldt, dat er direct feedback gegeven wordt. Als het goed is krijg je een volgende opdracht. Wanneer het fout is hoor je dit ook en mag je het nog een keer proberen.

Letters horen

Je hoort een bepaalde klank. En die moet jij in het overzicht aantikken.

Welke letter ontbreekt

Je ziet een afbeelding met erboven een woord geschreven. Echter bij dit woord ontbreekt een letter. Deze moet jij aantikken. Zodat het het woord weer goed geschreven wordt.

Welk woord lees je?

Je ziet een geschreven woord. Deze moet je lezen. En daarna de juiste afbeelding aantikken.

Waar zie je de …?

Er wordt een klank uitgesproken. Nu is het aan jou om de juiste klank aan te tikken. Deze klank staat meerdere keren in de rij met alle klanken.

Welk woord hoort bij het plaatje?

Je ziet een afbeelding. Maar welk woord hoort hier eigenlijk bij. Dit moet jij aantikken!

Tips voor het gebruik van de App

Dit is een fijne app die je op diverse manieren kunt inzetten. Voor beginnende lezers die al een aantal klanken/letters kennen kunnen je deze goed inzetten.

De app kun je natuurlijk tijdens het spelen/werken inzetten. Maar je kunt ‘m ook in bijvoorbeeld circuitvorm gebruiken waarbij kinderen er een bepaalde tijd aan werken.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 4
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op technisch lezen:

 • fonetisch benoemen van de letters
 • ontsleutelen van klankzuivere (km-, mk- en mkm-)woorden zonder eerst de afzonderlijke letters te verklanken
 • lezen van klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm)
 • lezen van korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige woorden
 • woordidentificatietechnieken
 • steeds meer woorden automatisch herkennen
 • gebruik van verschillende technieken om woorden snel en nauwkeurig te herkennen
 • het herkennen van lettercombinaties en spellingpatronen
 • herkennen van lettergrepen in geschreven woorden
 • het herkennen van het unieke letterpatroon van (leen)woorden

Kerndoel 10
De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • plannen, sturen, bewaken en controleren van eigen spreek-, luister-, lees- of schrijfgedrag (zonder begeleiding)

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

 • regels voor het spellen van werkwoorden;
 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;

Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • ontwikkeling fonemisch bewustzijn:
  – klinker in een woord isoleren
  – auditieve analyse op klankniveau
  – auditieve synthese op klankniveau
  – letters kunnen benoemen
  – spellen van klankzuivere woorden op basis van de elementaire spelhandeling

Leave a Reply