lles01 Leg en lees je eigen woorden

Leeftijd: 5 – 7 jaar
Prijs: € 2,29
Download voor iPhone/iPad & Android
Android

 

De App

lles02

Als je de app start krijg je een keuzescherm te zien. Je kunt nu kiezen om drie verschillende opdrachten te doen:

  • lezen oefenen
  • lezen met score
  • woorden afmaken

Ik zal de opdrachten bespreken:

Lezen oefenen
Je ziet een woord in klanken uitgesplitst. Je moet nu de klanken lezen. En dan het goede plaatje uitkiezen. Als je het goed doet krijg je een groen vinkje. Vervolgens krijg je de volgende opdracht.

Lezen met score
Bij deze oefening moet je woorden lezen. Deze woorden zijn uitgesplitst in afzonderlijke klanken. Als je het goede plaatje aanklikt krijg je punten. Klik je een fout plaatje aan dan gaan er juist punten vanaf. Het is de bedoeling dat je an het einde van de sessie zo veel mogelijk punten hebt verzameld.

Woorden afmaken
Je ziet een stukje van een woord staan, de letters staan weer geschreven in afzonderlijke klanken. Ook staat er een plaatje bij van het woord. Maar er ontbreekt een letter. Jij moet de juiste letter nu kiezen. Als je het goed doet krijg je een groen vinkje en je krijgt de volgende opdracht.
Het is de bedoeling dat je de hoogste score haalt door de minste fouten te maken met lezen.

Tips voor in de klas

lles03

Dit is een app die je prima kunt inzetten voor kleuters en voor kinderen in groep 3. Je kunt kinderen tegen elkaar laten lezen met het lezen met score. Het gaat namelijk bij die opdracht niet op tijd. Maar om het goed lezen van het woord. Eerst leest de ene leerling de woorden. Hij/Zij zal nu de score moeten onthouden of opschrijven. Daarna gaat de andere leerling lezen. Vervolgens kunnen ze dan kijken wie de beste score heeft behaald.

Lezen oefenen en woorden afmaken zijn ook twee prima opdrachten die leerlingen zelfstandig kunnen maken. Dit kan bijvoorbeeld in de weektaak, voor kinderen in groep 3. Ter aanvulling van het reguliere leesprogramma. Voor groep 2 kan de app gebruikt worden ter verdieping van de letterkennis. Kleuters kunnen dan zelfstandig met de app aan de slag gaan.

Wat leer je van deze app?

lles05

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden.

Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

  • ontwikkeling fonemisch bewustzijn:
  • auditieve analyse op klankniveau
  • auditieve synthese op klankniveau
  • letters kunnen benoemen

Mijn Mening

lles04

Ik vind dit een hele zinvolle app voor kinderen in groep 2 en 3. Kinderen in groep 2 kunnen de verdieping in gaan met lezen. Ze ervaren dan dat ze al echt wat woordjes kunnen lezen. Kinderen in groep 3 kunnen deze app prima gebruiken ter ondersteuning van het leesproces.

Wat ik verder prettig vind aan de app is dat je geen in app aankopen hoeft te doen om deze app optimaal te kunnen gebruiken. Kinderen kunnen wat mij betreft geheel zelfstandig met deze app aan de slag.

Het enige punt ter verbetering is dat de sch als klank geschreven wordt als s ch. Het zou voor kinderen duidelijker zijn als dit als sch in een hokje geplaatst werd.

Leave a Reply