Oefen met de cijfers en getallen

Leeftijd: 4 – 7 jaar
Prijs: € 5,49 tot 1 april gratis voor iPhone/iPad
Download voor iPhone/iPad

De App

Wanneer je de app start zie je zes verschillende hokken staan. In elk hok staat op een manier een cijfer uitgedrukt. Hierachter zit een oefening. De eerste 2 oefeningen zijn puur op ideeën van Maria Montessori gericht. Ik zal deze oefeningen bespreken:

Rode staaf

Je krijgt in deze oefeningen de 10 staven van Montessori te zien. Nu krijg je de opdracht om de staven te schudden. Je moet de staven van groot naar klein leggen. Ook hoor je een muziekje, een toonladder. Met de kleinste staaf zie je ook dat elk opvolgende staaf een blokje meer is.

Rode/blauwe staaf

Er wordt eerst op een Montessori manier getoond waar de staven voor staan. Dit zijn de staven 1 t/m 3. Vervolgens zie je de staven 1 t/m 3 liggen. En krijg je steeds de opdracht om een bepaalde staaf aan te tikken. Als je dit goed hebt gedaan ga je door naar de staven 4 t/m 6. En vervolgens 7 t/m 9.

Cijfer 3

In deze oefening hoor je eerst het cijfer, bijvoorbeeld 4. Dit cijfer moet je nu overtrekken. Hierbij word je geholpen vanuit de app. Je ziet pijlen staan hoe je moet schrijven. En je kunt ook niet uit het cijfer.

Cijfers 3, 4 en 5

Je ziet eerst de gehele getallenrij 1 t/m 10. Je krijgt nu de vraag om op een bepaald cijfer te tikken.

Rode stippen

Eerst krijg je de cijfers 1 t/m 10 te zien. Daarna mag je de iPad schudden. Je moet nu de telrij weer op de goede wijze maken! Wanneer je het goede cijfer neerlegt mag je het volgende cijfer doen. Anders springt het cijfer terug.

Cijfers 1 tot en met 9

Bij deze laatste oefening kun je zelf kiezen welk cijfer je wilt gaan schrijven. Je kiest een cijfer. En mag dit vervolgens overtrekken. Je wordt weer geholpen vanuit de app. . Je ziet pijlen staan hoe je moet schrijven. En je kunt ook niet uit het cijfer.

Tips voor in de Klas

Dit is een app die het tellen in de klas kan ondersteunen. Er is heel veel ontwikkelingsmateriaal op de markt waarmee je kunt tellen. Denk maar aan:

Deze app kun je ook heel goed in een circuit gebruiken waarbij je het over tellen hebt. Deze app is dan een van de onderdelen van het circuit.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

  • Waarbij de nadruk ligt op:
    Taal voor het uitdrukken of benoemen van: hoeveelheden
  • De telrij
  • Getallen en getalnotaties (bijv. met eenheden, tientallen, honderdtallen)
  • Het structureren van getallen(bijv. bij het splitsen; het tientallig structureren, in eenheden, tientallen, enz.; het turven; een ‘rond’ getal)
  • Plaatsen van getallen op de getallenlijn / in de telrij (bijv. tussen … en …; vóór / ná …)
  • Gelijkheid van aantallen (bijv. … is …; … is evenveel / even groot als …; een volgend tiental)

Verder leer je van deze app het volgende:

  • Door tellen
  • Concentreren op een activiteit

Mijn Mening

Ik vind dit een mooie app voor kleuters die met tellen bezig gaan. De eerste twee oefeningen zijn wel erg op de Montessori didactiek gericht. En wellicht kunnen scholen die geen Montessori scholen zijn er wat minder mee.

De overige vier oefeningen vind ik zeer bruikbaar! Zelf oefenen met het schrijven van cijfers. Of het juiste cijfer aanwijzen is toch weer iets anders dan op papier, of op een bord dit oefenen. Natuurlijk moet je dit nog wel doen!

Ook het zelf op volgorde leggen van de cijferrij vind ik zeer bruikbaar. Je krijgt direct feedback op je handelen wat ik erg fijn vind.

Ik vind dit echt een veelzijdige app waarin je kunt oefenen met de getallenrij, schrijven van cijfers en de hoeveelheden. Een mooie app voor kleuters dus!

 

Leave a Reply