hey01

Oefen met woorden leggen

Leeftijd: 5 – 7 jaar
Prijs: € 3,49
Download voor iPhone/iPad
AppStore

De App

hey02

Als je de app start zie je dat je de keuze hebt uit drie niveaus. Je ziet een groot plaatje. Er onder staat in hokjes aangegeven uit hoeveel letters het woord bestaat. Een letter(klank) is hokje.

  • 1 ster: korte woorden, twee letters zijn al gegeven. De klinkers hebben altijd dezelfde kleur. Ook staat in de blokjes aangegeven waar de klinkers moeten komen.
  • 2 sterren: korte woorden. De klinkers hebben altijd dezelfde leur. Ook staat in de blokjes aangegeven waar de klinkers moeten komen.
  • 3 sterren: korte woorden. Alle letters hebben een eigen kleur. Er staat niet in de blokjes aangegeven waar de klinkers moeten komen.

Hoe meer sterren je hebt hoe moeilijker het wordt. Als je er te lang over doet om letters te leggen helpt de app je door letters op de goede plaats te zetten.

hey03

Voor alle woorden geldt dat ze zijn opgedeeld in klanken. Alle klanken hebben een eigen hokje waar je de letters in moet plaatsen. Twee tekenklanken zoals de aa, ee, ie, eu en ga zo maar verder worden dus samen in een hokje geplaatst. Als je op de zwevende letters drukt wordt de klank uitgesproken. Wanneer je een goede letter plaatst blijft deze liggen. Is de klank fout dan blijft deze niet liggen. Wanneer je alle klanken goed hebt neergelegd wordt het woord uitgesproken.

Tips voor in de Klas

hey06

Deze app past bij kinderen die bezig zijn met letters. Als je kleuters met deze app wilt laten werken dan laat ik ze vrijwel altijd in tweetallen samen met de app werken. Op deze manier kunnen ze van elkaar leren. Wat de ene leerling niet weet dat weet de andere leerling wel. Ik begin vaak bij het eerste oefening. Terwijl de kleuters bezig zijn kijk ik regelmatig of het nivo nog wel aansluit bij wat ze aankunnen.

Een leuke opdracht met materiaal is om kinderen zelf woorden te laten leggen bij plaatjes. Hier kun je bijvoorbeeld stempels voor gebruiken.

Wat leer je van deze App?

hey05

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. Met als belangrijkste tussendoelen:

  • ontwikkeling fonemisch bewustzijn (groep 2 en 3)
  • auditieve analyse op klankniveau

Mijn Mening

hey04

Ik ben erg enthousiast over het gebruik van deze app! De letters worden klankzuiver uitgesproken en zijn daardoor voor beginnende lezers erg herkenbaar en bruikbaar. Soms hoor je wel een beetje een Belgisch accent maar dit vind ik niet heel storend. De kinderen vinden het ook niet heel gek.

Als ik de app gebruik in de klas zie ik dat mijn kleuters snel enthousiast zijn over de app. Ze kunnen woordjes leggen en krijgen echt het gevoel dat ze al kunnen lezen.

Ik vind het erg fijn dat kinderen geholpen worden door de app als ze er lang over doen. Elke keer komt er een letter bij. Kinderen kunnen het ook zelf blijven proberen.

Wat ik verder een groot voordeel aan deze app vind is dat er bij 1 en 2 sterren de klinkers een eigen kleur hebben! Zo is het voor kinderen duidelijk waar in een woord de klinkers moeten komen.

De navigatie binnen de app is eenvoudig en voor kinderen prima te gebruiken. Er hoeven geen in app aankopen gedaan te worden om de app te kunnen gebruiken. Ook zit er geen reclame in de app wat ik erg prettig vind.

Een aanrader voor kinderen die interesse in letters hebben!

Leave a Reply