dex01

Oefen met dezelfde figuren maken en dezelfde figuren zoeken

Leeftijd: 4 – 8 jaar
Prijs: € 3,99
Download voor iPhone/iPad
AppStore

De App

Als ik de app start zie ik dat ik twee verschillende keuzes heb:

 • Make this
 • Match this

Dit zijn de twee activiteiten die je in deze app gaat doen. De activiteiten zal ik uitleggen:

Make This


Bij make this zie je in het grijze vak een figuur staan. Onder het figuur staan allemaal vormen. Met deze vormen moet je het figuur welke in het grijze vak staat namaken. Wanneer je het figuur, wat uit 3 kleinere figuurtjes bestaat, goed hebt gemaakt krijg je een volgend figuur te zien. Wanneer je een fout figuurtje wilt gebruiken kan dit wel maar krijg je geen nieuw figuur om na te maken. In elk level moet je een bepaald aantal figuren maken. Wanneer je alle figuren gemaakt hebt krijg je je score te zien, hoeveel je goed had en wat je tijd is. Als je het level al een keer gemaakt hebt dan krijg je te zien of je, je vorige tijd verbeterd hebt.

Match This


Bij match this zie je in het grijze vak een figuur staan. Dit figuur is opgebouwd uit verschillende figuren. Onder het grijze vak staan figuren. Maar welke is nu hetzelfde? Wanneer je hetzelfde figuur hebt gevonden tik je erop. En als het goed is krijg je de volgende opdracht. Als je niet het goede figuur hebt dan schud het heen en weer en mag je nog een keer zoeken net zo lang tot je het goede hebt gevonden. In elk level moet je een bepaald aantal figuren zoeken. Wanneer je alle opdrachten hebt gedaan krijg je je score te zien, hoeveel je goed had en in welke tijd je dit gemaakt hebt. Als je het level al een keer gemaakt hebt dan krijg je te zien, of je de vorige tijd verbeterd hebt.

Bij beide spellen heb je de optie om een activiteit over te slaan.

In het hoofdscherm kun je ook de optie “report” aantikken. Hierin kun je de vorderingen zien. Ook kun je hier alle scores wissen. Of de scores juist mailen.

Tips voor in de Klas

Dit is een app waarbij kinderen vanaf groep 1 al mee kunnen werken. Wat ik gedaan heb met deze app is de app eerst in de kleine kring met een groepje kinderen gespeeld. Daarna heb ik kinderen in tweetallen met de app laten werken. In de kleine kring heb ik eerst Match This aangeboden en in een andere kleine kring Make This.

Je kunt deze app ook voor taal in de kleine kring inzetten. Het onderdeel Make this is daar erg geschikt voor. Je laat kinderen het figuur zien. En vraagt ze jou te vertellen welke andere figuren ze nodig hebben om het figuur precies zo na te maken. Hierbij ligt de nadruk op de vorm van het figuur en de kleur. Op deze manier ben je met kleur, vorm en taal bezig!

Een leuke vervolg activiteit met concreet materiaal na Make This is om kinderen bijvoorbeeld een bouwfiguur met blokjes te laten bouwen. Je mag steeds drie verschillende blokjes gebruiken bij het maken van een figuur. Het andere kind moet dan precies hetzelfde figuur maken.

Wat leer je van deze App?

Als je kijkt naar de kerndoelen leer je van deze app:

Kerndoel 4
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen. Waarbij kleuters vooral bezig zijn met het spelenderwijs afbeeldingen aan elkaar te koppelen.

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • Taal voor het uitdrukken of benoemen van:
 • getallen en getalnotaties
 • vergelijking van) aantallen en groottes (bijv. groot/klein, groter/kleiner, meer/minder, lang/kort, dichtbij, ver weg)
 • hoeveelheden (bijv. Dat zijn er …)
 • figuren (bijv. vierkant, rechthoek, cirkel, driehoek)

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 32
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Verder leer je van deze app:

 • Onthouden
 • Concentreren op een activiteit
 • Samenwerken, als je de activiteit samen doet
 • Oog-hand-coördinatie

Mijn Mening

Ik vind dit echt een fijne app om mee te werken. De vormgeving van de app is heel rustig. Er zit geen gesproken taal in de app. En ondanks dat er geen gesproken taal in zit, is het voor kinderen snel duidelijk wat ze zouden moeten doen in deze app.

Het prettige aan deze app vind ik dat er heel erg veel oefeningen in zitten die kinderen kunnen maken. Ik zie in de klas dat kinderen echt plezier aan deze app beleven. Ze vinden het leuk om er mee te werken.

Ik vind het erg handig om deze app ook te gebruiken in de kleine kring. Op deze manier werk je weer op een andere manier met de app!

En deze app biedt ook mogelijkheden om voor of na het spelen met de app concreet materiaal in te zetten. Zo is een app niet alleen maar een op zichzelf staand iets. Maar iets meer.

Als je de app eenmaal hebt aangekocht hoef je geen in app aankopen meer te doen. Er zit geen reclame in de app wat ik erg prettig vind.

Een echte aanrader om in de klas te gebruiken dus!

Een filmpje van de app

 

Leave a Reply