Leeftijd: 3 – 7 jaar
Prijs: € gratis in app aankopen 4 tot 8 oktober in app aankopen gratis voor iPhone/iPad
Download voor iPhone/iPad
Count & Match 1, 2

 

Koppel aantallen aan cijfers!

Mijn Mening

Een interessant telapp voor kleuters! De eerste telapp is vooral gericht op een aantal koppelen aan hetzelfde aantal figuren. De tweede telapp is meer gericht op een cijfer koppelen aan een aantal. Dit maakt dat er een mooie opbouw inzit voor kleuters. Hoe de app verder in elkaar steekt vertel ik iets verderop in het artikel.

In deze app zit geen taal, maar ook zonder dat is de opdracht duidelijk. Je kunt er wel voor kiezen om de cijfers in te spreken.

Het fijne aan het werken met een app vind ik dat kleuters meteen feedback krijgen. Wanneer je het goed hebt gedaan krijg je meteen feedback je hoort namelijk een geluidje en krijgt de volgende opdracht te zien.

De opdrachten passen echt bij kleuters, dat vind ik erg prettig. Ze zijn ook mooi vormgegeven. Er zit geen reclame in de app en je kunt ‘m zo spelen!

De App

Er zijn twee Count & Match apps. Wanneer je een van de apps start zie je dat er 2 borden/oefeningen gratis zit. De andere 10 borden/opdrachten kun je ontgrendelen met de in app aankopen. Beide apps zal ik kort toelichten.

Count & Match 1

Als je in deze app een bord/opdracht start dan zie je bijvoorbeeld een plaat met groepjes kinderen. Deze groepjes zijn samengesteld met kinderen van 1 tot 6. Wanneer je 1 ballon ziet. Moet je deze geven aan het groepje waar je 1 kind ziet. Wanneer je 4 ballonnen ziet dan moet je deze geven aan het groepje kinderen waar je er 4 ziet. Als je dit goed doet dan komt het cijfer ook in beeld te staan.

Count & Match 2

De app count & match 2 richt zich veel meer op een cijfer waar een aantal aan gekoppeld moet worden. Zo zie je bijvoorbeeld overal in de plaat de cijfers staan. Een boom met 5 appels moet je koppelen aan het cijfer 5. En 2 puntenslijpers moet je koppelen aan het cijfer 2.

Tips voor in de Klas

Deze app leent zich erg goed om in een kleine kring met kleuters te bespreken. Je kunt als leerkracht vragen aan de kinderen waarom ze voor een bepaalde afbeelding kiezen. En wat ze precies zien. Kunnen ze uitleggen waarom de afbeeldingen bij elkaar horen? Op deze manier ben je niet alleen met visuele discriminatie bezig maar ook met taal!

Natuurlijk kun je deze app ook goed door de kleuters zelfstandig laten gebruiken. Er wordt feedback vanuit de app gegeven. En er is geen taal nodig om deze app te begrijpen.

Wat leer je van deze App?

Als je kijkt naar de kerndoelen leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en
er in praktische situaties mee te rekenen.Bij de kleuters ligt in combinatie met deze app de nadruk vooral op:

  • hoeveelheden tellen (resultatief tellen)
  • benoemen hoeveelheden
  • betekenis van het resultatief tellen
  • positioneren van getallen in de telrij (bijvoorbeeld tussen twee tientallen) en op de (lege) getallenlijn

Verder leer je van deze app:

  • Je concentreren op een activiteit

 

 

    Leave a Reply