Oefen met tellen tot 10 met echte houten cijfers op de tablet

Leeftijd: 3 – 7 jaar
Prijs: gratis
Download voor iPad/Android
AppStoreavailable_google_play

 

Meer over de Marbotic Houten Cijfers

Mijn Mening

Wauw wat een leuke app zeg! Wat ik leuk vind aan deze app is dat je de app met en zonder de houten cijfers kunt gebruiken. Er zitten namelijk ook spellen in die je met je vingers kunt doen!

De oefeningen worden door kleuters na een korte uitleg goed begrepen. Er zitten bij elk onderdeel 3 verschillende niveaus in. Het eerste niveau kun je altijd als uitleg niveau gebruiken. Dit kan wel zelfstandig maar er zitten geen opdrachten in. Vanaf niveau 2 en 3 is deze app goed zelfstandig te doen.

Fijn is dat je in deze app kunt instellen tot welk getal er maximaal geteld mag worden. Zo kun je meer maatwerk bieden aan jouw kleuters. Wat ik ook erg gaaf vind is dat er nu een mooi onderscheid is gemaakt tussen oefeningen die je met de cijfers kunt doen en oefeningen die je met je vingers kunt doen.

Doordat de app nu meer mogelijkheden zijn om de app te spelen zonder de cijfers is de app een stuk bereikbaarder voor iedereen om mee te spelen.

De kinderen die met deze app werken zijn erg enthousiast over de app! En willen er maar mee blijven werken! Een mooi compliment dus.

In deze app zit geen reclame. Als je de app eenmaal hebt ontgrendeld met de cijfers hoef je geen verdere in app aankopen meer te doen.

De App

Zoals jullie zien heeft de update van deze app ervoor gezorgd dat er nu 4 spellen in deze app zitten! Deze vier verschillende spellen ga ik jullie uitleggen!

Spel 1 – Gele 3

Dit eerste spel is een spel wat je met de houten cijfers speelt. Je hebt in dit spel 3 verschillende niveaus. In het eerste niveau kun je elk cijfer in het vak leggen. Je ziet dan het aantal en er wordt geteld.

Wanneer je naar het tweede niveau gaat zie je een cijfer in beeld en je hoort ‘t ook. Wanneer je het goede cijfer erop legt krijg je een nieuwe opdracht.

De laatste opdracht is weer net iets moeilijker. Je hoort nu dat er een bepaald cijfer genoemd wordt. Deze moet je erop leggen. Daarna zie je ook het aantal met stippen inbeeld. En krijgt het volgende cijfer.

Spel 2 – 3 blauwe dieren

In dit tweede spel zitten ook weer drie niveaus. Bij het eerste niveau leg je een cijfer in het vakje en dan ze je het aantal dat erbij hoort.

Bij het tweede niveau zie je een aantal voorwerpen. Dit moet je tellen, en dan het juiste cijfer erbij stempelen.

Bij het laatste niveau hoor en zie je een cijfer. Je moet nu dit cijfer stempelen en dan zie je het aantal dat daaraan gekoppeld is.

Spel 3 – vingers en 5 sterren

Bij dit derde spel kun je met je vingers aan de slag! Het eerste niveau is niet zo ingewikkeld. Je ziet een vak, en in dit vak leg je je vingers neer. Dit worden dan sterren. Zo wordt er tot het aantal geteld.

Bij het tweede spel zie je een aantal stippen. Je moet nu hetzelfde aantal vingers neerleggen. Wanneer je het goed doet verschijnt het cijfer inbeeld. En tegelijk wordt er geteld. Daarna krijg je de volgende opdracht.

Het derde en laatste spel daarbij zie je een cijfer. Nu moet jij hetzelfde aantal vingers neerleggen. Als je dat goed doet dan wordt er geteld. En krijg je een volgende opdracht te zien.

Spel 4 – oranje en groene stippen

Dit laatste spel speel je ook weer met je vingers! In dit spel ga je echte sommen maken namelijk. Bij het eerste spel mag je zelf de sommen bedenken. Je legt in de vakjes je vingers neer en dan worden deze opgeteld tot een som.

Wanneer je voor het tweede spel kiest dan zie je een aantal gekleurde stippen boven een vak staan. In het vak moet je evenveel vingers leggen als er stippen staan. Vervolgens worden deze opgeteld en zie je het antwoord. Als je antwoord klopt dan krijg je een volgende som.

Het laatste spel is het moeilijkste spel. Hier zie je namelijk een getal staan. In de twee vakken eronder moet je nu de splitsing maken om zo de som te maken. Wanneer het goed is krijg je een volgend cijfer te zien.

Tips voor in de Klas

Deze app biedt echt bijzonder veel mogelijkheden om in de klas te gebruiken.

Neem spel 1. Als je de kinderen de mogelijkheid geeft om te experimenteren met de cijfers die ze erop leggen horen ze het cijfer. Maar ze zien ook het aantal wat erbij hoort. Laat kinderen dit doen. Maar elke keer als ze het cijfer erop hebben gelegd en gehoord hebben welk aantal het is leggen ze dit aantal met het cijfer op tafel. Om het aantal te maken kun je bijvoorbeeld blokjes gebruiken.

Ook spel 3 biedt leuke mogelijkheden als je als leerkracht meespeelt in de kleine kring. Je gebruikt de versie met het gele poppetje rechts onder. Als je bijvoorbeeld de twee neerlegt en kinderen er twee vingers bij laat doen waar komen ze dan op uit? Op deze manier zijn ze bezig met het verder tellen vanaf een bepaald getal!

In groep 3 kun je deze opdracht ook prima gebruiken!

Natuurlijk is het ook prima om kinderen in tweetallen met deze app te laten werken. Immers met twee weet je meer dan alleen. En je kunt van elkaar leren! Wat ik dan zelf het prettigste vind is om de kinderen in de modus te laten werken met het groene poppetje. Op deze manier is de opdracht die ze krijgen iets minder vrij. Het gele poppetje is prima voor verlengde instructie of kleine kring.

Wat leer je van deze App?

tel03

Als ik naar de kerndoelen kijk kun je het volgende van deze app leren:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Met als belangrijkste tussendoelen:

Taal voor het uitdrukken of benoemen van:

 • Getallen en getalnotaties
 • Het structureren van getallen

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.Bij de kleuters ligt in combinatie met deze apps en de marbotic houten cijfers ligt de  nadruk vooral op:

 • Hoeveelheden tellen (resultatief tellen)
 • Benoemen hoeveelheden
 • De telrij tot 10 / 20: de telwoorden, verder tellen en terugtellen vanaf een willekeurig getal
 • Betekenis van het resultatief tellen
 • Positioneren van getallen in de telrij (bijvoorbeeld tussen twee tientallen) en op de (lege) getallenlijn

Maar ook buiten de kerndoelen om leer je van deze app het volgende:

 • Je concentreren op een activiteit
 • Schrijfwijze van cijfers en hoeveelheden
 • Herkennen van cijfers en getallen

 

  Leave a Reply