Levend programmeren met Kerst!

Posted by on dec 1, 2020 in Materiaal | No Comments
Levend programmeren met Kerst!

Na het succes van de Pietenbot kon een kerstvariant niet achterblijven!

Hoe werkt levend programmeren met kerst?

Eigenlijk is het heel simpel. Ter voorbereiding leg je een aantal hoepels neer. In een verschillende hoepels leg je verschillende hoeveelheden kerstballen neer. En in een hoepel leg je een kaart met start neer.

Vervolgens is een leerling de robot. Deze gaat in de start hoepel staan. Een andere leerling gooit met de dobbelsteen. Hoeveel is er gegooid? Gooit de leerling 3, dan moet de leerling vanaf de startkaart naar de hoepel met 3 kerstballen worden geprogrammeerd.

Om de robot te programmeren moet deze opdrachten krijgen als een stap naar voren, draai naar rechts, etc. De programmeur moet deze aan de robot doorgeven. De robot mag alleen maar reageren op opdrachten van de programmeur.

Moeilijker en makkelijker maken

Het programmeren van een leerling als robot is makkelijker te maken door eerst de route met pijlen neer te leggen. Dit kun je met een groepje leerlingen doen. De programmeur moet dan de opdrachten voorlezen aan de robot.

Wanneer je het moeilijker wilt maken dan programmeer je niet meer stap voor stap, maar benoem je meerdere stappen achter elkaar. Je mag dan elke pijl maar 1x neerleggen. Maar zet er wel bij hoevaak een stap genomen moet worden. Dus 3 stappen rechtdoor is een pijl voor rechtdoor neerleggen. Maar je schrijft er een 3 bij zodat je weet dat je 3 stappen moet zetten.

Natuurlijk kun je ook het aantal hoepels uitbreiden!

Welke materialen heb je nodig?

Om met levend programmeren rondom kerst aan de slag te gaan heb je de volgende materialen nodig:

 • Hoepels
 • Kerstballen
 • dobbelsteen
 • Pijlen

Alle pijlen kun je ook downloaden! Print de pijlen zo vaak als je nodig!

Welke ontwikkeling stimuleer je?

Taal

Beginnende geletterdheid

 • Gebruikt en leert (nieuwe) woorden naar aanleiding van verhalen en/of een thema. De nieuwe woorden liggen dicht bij het eigen kind (taalfuncties)
 • Begrijpt waar geschreven teksten, zoals een boodschappenbriefje, voor dienen. (taalfuncties)
 • Gebruikt en leert (nieuwe) woorden naar aanleiding van verhalen en/of een thema. De woorden liggen in de wereld om het kind en verder buiten het kind (bijv. eskimo’s)

Interactief taalgebruik

 • Een eenvoudige, enkelvoudige opdracht begrijpen en uitvoeren
 • Begrijpt een eenvoudige, meervoudige opdracht begrijpen en voert het uit
 • Begrijpt een meervoudige opdracht voert het in de juiste volgorde uit

Rekenen

Tellen en getalbegrip:

 • Tellen van voorwerpen tot en met 10 synchroon en resultatief
 • Kan de getalsymbolen van 1 t/m 9 lezen
 • Lost eenvoudige splits-problemen op tot ten minste 10
 • Kan getalsymbolen, telwoorden en hoeveelheden tot tenminste 10 koppelen aan elkaar
 • Kan verkort tellen van hoeveelheden tot tenniste 12 door gebruikte maken van patronen en structuren

Sociaal emotionele ontwikkeling

 • Laat intense momenten van betrokkenheid zien
 • Motivatie wordt zichtbaar doordat het kind doorzettingsvermogen laat zien
 • De kleuter is gemotiveerd voor de activiteit, geeft niet op en zoekt naar oplossingen als het moeilijk wordt

Taakgerichtheid en zelfstandigheid

 • Weten waar je moet beginnen met een taak
 • Kan de taak enigszins zelfstandig uitvoeren
 • Maakt complexere taken tot het einde toe af
 • Kan een taak gestructureerd aanpakken
 • Luistert naar instructie en kan met de aangeboden taak zelfstandig beginnen
 • In een paar stappen vertellen hoe je de taak hebt aangepakt

Computational thinking

Problemen herformuleren

 • Praten met elkaar over hoe ‘problemen’ opgelost kunnen worden met de Bee Bot
 • Verkennen van de mogelijkheden

Probleem analyse

 • Realiseren van een eenvoudig probleem

Probleemdecompositie

 • Opdelen van een eenvoudige taak in deeltaken
 • Plaatsen van opdrachten in een logische volgorde

Algoritmes en procedures

 • Op volgorde zetten van instructies of regels
 • Begrijpen dat bepaalde reeksen een logische ordening kennen
 • Uitvoeren van een taak door stap voor stap een reeks handelingen uit te voeren
 • Uit een reeks halen van een foute stap of instructie en deze vervangen door de juiste
 • Plaatsen van opdrachten in een logische volgorde

Leave a Reply