Auditieve synthese op het digibord – Lente

Posted by on apr 15, 2018 in Digibord | No Comments
Auditieve synthese op het digibord – Lente

Wat kun je met deze Tool?

Als ik de tool auditieve synthese start dan zie ik als eerste drie plaatjes, bijvoorbeeld een nest, tulp en een rups. Ook zie ik een luidsprekertje. Als ik hier op druk dan hoor r-u-p-s. De klanken worden uitgesproken. Je moet zelf de letters nog aan elkaar plakken tot een woord, synthetiseren. En ik moet het juiste plaatje aanklikken. Wanneer ik da gedaan heb druk ik op controle. Als het goed is krijg ik dat te horen, er komt een smiley en een groene rand om het kaartje. Wanneer je het niet goed hebt gedaan krijg je een rode rand te zien en mag je het nog een keer proberen.

Je ziet rechts ook een knop met opties staan. Daar heb je de volgende keuzes om in te stellen

Oefenen met geluid en geschreven klanken

Je ziet het woord. En kunt door middel van het luidsprekertje de klanken horen.

Oefenen zonder geschreven klanken

Je ziet alleen een luidsprekertje. Als je hierop drukt kun je de klanken horen.

Oefen zonder geluid

Je ziet dan alleen de geschreven klanken.

Je hebt dus diverse mogelijkheden hoe je deze tool kunt gebruiken. Het is aan jou als leerkracht hoe je ‘m inzet met welke optie.

Tips voor in de Klas

Je kunt deze tool heel goed in de kleine kring introduceren. Wat ik zou doen is, als ik de tool zou introduceren, de optie kiezen met geluid en geschreven klanken. Besprek eerst met kinderen de plaatjes die je ziet. Weten ze wat is? Weten ze wat ze zien? Druk daarna op het luidsprekertje. Zijn er kinderen die er al een woord van kunnen maken? Laat ze desnoods nog een aantal keer op het luidsprekertje drukken. En doe het zelf nog een aantal keer voor. Horen ze nu wat er gezegd wordt.

Zodra kinderen de methodiek van de tool door hebben kun je ze het ook zelfstandig laten doen in de werkles.

Deze tool is, doordat je het geluid ook uit kunt zetten ook te gebruiken in groep 3. Het kind moet dan het woord lezen wat er geschreven staat.

Wat leer je van deze Tool?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze tool:

Kerndoel 1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Waarbij de focus in combinatie met deze tool ligt op:

Deelvaardigheid van het aanvankelijk lezen waarbij klanken of klankgroepen worden samengevoegd tot gesproken woorden.

Mijn Mening

Ik vind dit een leuke tool om in te zetten voor het synthetiseren van woorden. Wat toch een belangrijke voorwaarde is voor het leren lezen. Het is een keer iets anders dan met concreet materiaal. Ik vind dat je er een en en van moet maken. En met concreet materiaal en een keer op het digibord.

De tool is makkelijk bruikbaar. Er zij niet te veel opties. Als het woord wordt uitgesproken is dit duidelijk. Wanneer kinderen zelfstandig met de tool werken is het ook voor kinderen makkelijk te begrijpen.

Wat ik ook leuk vind is dat deze tool geheel in lente stijl is!

Een tip heb ik nog wel. Dit zou ook een perfecte tool zijn om in Gynzy Kids te gebruiken!

Leave a Reply