rim01

Oefen met het maken van sommen

Leeftijd: 5 – 9 jaar
Prijs: € 2,29
Download voor iPhone/iPad
AppStore

De App

rim04

Als je de app start zie je een aap die door de jungle rent. Op zijn pad liggen bananen. Door met je vinger te bewegen kun je de banen op de weg pakken. Onderweg stopt de aap even omdat hij een som tegen komt. Deze som moet hij eerst oplossen voor dat de aap verder mag met zijn tocht door de jungle.

Je komt het volgende type sommen tegen:

  • Optellen en aftrekken tot 20 15 – 2 = …
  • Tellen tot 120 en aangeven welk getal groter of kleiner is
  • Drie getallen bij elkaar optellen of aftrekken tot 20 12 – 4 – 2 = …
  • Veelvouden van 10 bij elkaar optellen, tellen met sprongen van 10
  • Stip sommen: 7 + … = 11 of 9 – … = 3
  • Je ziet een 10 staan en dan nog 5 losse bananen. Je moet dan aangeven dat dit 15 bananen zijn
  • 45, 46 … welk getal komt er dan?

Als je hulp nodig hebt bij een som kun je op het bordje met het vraagteken klikken. Er komt dan hulp bij de som in de vorm van een plaatje.

Bij elke som die je goed maakt verdien je punten in de vorm van bananen. Aan het einde van je reeks sommen heb je dan een score opgebouwd. Deze kun je elke keer verbeteren.

Wanneer je een som fout hebt gemaakt mag je deze over doen. De som die je daarna krijgt zal ook makkelijker zijn.

Tips voor in de Klas

rim05

Dit is een app die je kinderen goed tussen door kunt laten doen. Er worden verschillende rekenvaardigheden door elkaar heen gedaan en niet specifiek een rekenvaardigheid.

Wat leer je van deze App?

rim03

Als we naar de kerndoelen kijken leer je van deze app:

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

Verder leer je van deze app:

  • Je concerteren op een activiteit

Mijn Mening

rim02

De kinderen in de klas vinden dit een leuke app om mee te werken. Het feit dat er een spel element in zit en dat je tussen door sommen moet oplossen spreekt hen erg aan.

De sommen die je maakt zijn van een goed niveau. En ik vind het prettig dat als een kind een som fout maakt hij/zij deze mag verbeteren en dat de volgende som dan makkelijker is.

De rekenvaardigheden worden door elkaar gedaan. Ik zou het zelf fijn vinden als leerkracht dat ik de rekenvaardigheden zelf kon bepalen. Dus bijvoorbeeld alleen sommen met sprongen van tien, of alleen sommen met tiental overschrijding. Aan de andere kant is het voor kinderen ook wel eens prettig om afwisseling te hebben.

Ik vind het fijn dat als een kind een som niet weet dat er vanuit de app hulp geboden wordt met schema’s en modellen. Dit kan kinderen steun bieden. Er zit geen tijdsdruk op het oplossen van de sommen. Kinderen mogen er gewoon alle tijd voor nemen.

Er zit geen reclame in de app. En als je de app eenmaal hebt aangekocht hoef je geen in app aankopen meer te doen om de app volledig te kunnen spelen.

Ik vind deze app een fijne app voor kinderen om hun eigen rekenvaardigheden mee te ontwikkelen!

 

Leave a Reply