Raad het getal wat je zoekt of maak de rij af

Leeftijd: 5 – 8 jaar
Prijs: gratis
Download voor iPhone/iPad & Android

 

Mijn Mening

Ik vind dit echt een fijne app om te gebruiken voor rekenen! De drie activiteiten die erin staan sluiten goed aan bij de rekendoelen van de kleuters en groep 3.

Bij de oefening het afmaken van de getallenrij heb je als leerkracht zelf de keuze hoe groot de sprongen tussen getallen zijn. Dit vind ik zelf prettig want op deze manier kun je het spel meer passend maken bij jouw onderwijssituatie.

Ook de oefeningen van raad mijn getal vind ik echt prettig. Omdat je bij beide spellen kunt instellen tot hoever er gegaan moet worden kun je het echt aan laten sluiten bij de doelen van jouw onderwijs. Bij de eerste oefeningen van raad mijn getal vind ik het fijn dat de getallenrij tot 20 echt fysiek in beeld is en hierop ook veranderingen te zien zijn. Dit maakt het voor kinderen echt visueel tussen welke getallen ze het juiste antwoord moeten zoeken.

De laatste oefeningen is dan weer een mooi niveau verder vind ik. Dan moet je de getallenrij wel echt in je hoofd hebben wil je deze oefening goed kunnen uitvoeren.

Ik vind deze app echt een aanvulling voor in de klas en thuis, welke kinderen zeker kan leren een beter inzicht in de getallenrij te geven.

De App

In deze app zitten een aantal activiteiten. Voor deze activiteiten kun je een aantal dingen instellen

De drie spellen die in deze app zitten zal ik beschrijven.

Spel 1 Getallenrij afmaken

In dit spel zie je de eerste vier getallen van de getallenrij. Het laatste getal ontbreekt. Dit ontbrekende getal kun je kiezen uit de getallen die eronder staan. Door op het getal te tikken kies je het juiste getal. De sprongen die de getallen maken kun je invoeren in het instellingenmenu. Je kunt kiezen uit sprongen van 1, 2, 3 of 5.

Spel 2 Raad het getal tot 50

Dit volgende spel is een spel waarbij de computer een getal bedenkt. Dit getal moet jij raden. In het instellingen menu kun je instellen tot hoe hoog het getal maximaal mag zijn. Wanneer je een getal kiest tot 20 kun je ook gebruik maken van de getallenlijn. Als je een getal kiest hoor je of het hoger of lager moet zijn. Wanneer het getal rood is dan zit je te laag. Is het getal blauw dan zit je te hoog. Kinderen krijgen zowel mondeling als visueel feedback. Als je het goede getal hebt geraden dan krijg je een nieuw getal.

Spel 3 Het getal tot …

Bij dit laatste spel stel je bij de instellingen in tot hoever een kind een getal mag raden. De app heeft weer een getal in gedachten genomen. Nu moeten de kinderen luisteren of het getal hoger of lager is. En aan de hand daarvan handelen. Ze zien dus geen concrete getallenlijn meer bij dit spel. Wanneer je het goede getal hebt geraden dan krijg je een nieuw getal.

Tips voor in de Klas

Dit is een praktische app dit je goed kunt gebruiken voor rekenen. Het afmaken van de getallenrij is iets wat je natuurlijk ook in de kring kunt doen met kinderen met fysiek materiaal bijvoorbeeld kaartjes. Wanneer je kinderen verder wilt laten oefenen kun je daar prima deze app voor gebruiken.

Ook het spel raad mijn getal is een spel wat je kinderen goed samen kunt laten doen. Jij als leerkracht hebt een getal in je hoofd. En de kinderen moeten raden welk getal dat is. Je mag alleen maar aangeven dat het hoger of later moet zijn.
De eerste stap is nog dat kinderen fysiek getallen mogen afstrepen of kaartjes mogen omdraaien. Maar naarmate ze de getallenrij beter beheersen kun je deze stap weglaten. De app is dan eigenlijk een manier om dit te oefenen.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

 

Leave a Reply