matrix05

Vul jij de matrix goed in?

Leeftijd: 5 – 8 jaar
Prijs: gratis (in App aankopen)
Download voor iPhone/iPad

 

Mijn Mening

Wat een leerzame app is dit zeg! Ik vind de matrixen die je steeds moet oplossen echt goed in elkaar zitten. Je moet als kleuter echt goed kijken waar je het (virtuele) kaartje neerlegt. Sommige afbeeldingen lijken echt erg op elkaar maar dat geeft niet. Dat is juist mooi aan deze app. Kleuters worden echt uitgedaagd om het goed te doen.

Het prettige aan deze app vind ik, dat als je alle kaartjes hebt neergelegd er gecontroleerd wordt of je het goed hebt gedaan. De kaartjes die je niet goed hebt neergelegd krijg je dan nog een keer opnieuw. Zo kun je de foutjes die je gemaakt hebt herstellen. En je krijgt direct feedback op je handelen. Mooi dat een app zo kan werken.

Een ander prettig voordeel vind ik, als je een matrix hebt opgelost dan pas krijg je een nieuwe matrix. Er zit geen oplopende graad in moeilijkheid in. Dat vind ik ook niet erg.

De eerste matrix is gratis. Daarna moet je een in App aankoop doen om de andere matrixen ook te kopen.

Deze app vind ik echt een aanrader om in de klas te gebruiken. De matrixen zijn bijzonder uitdagend en leerzaam!

De App

Wanneer je de app start zie je de eerste matrix. Je krijgt nu telkens een kaartje te zien. Waar moet je deze in de matrix plaatsen? Je moet steeds de horizontale en de verticale rij met elkaar combineren. Hierdoor km je er achter waar het kaartje geplaatst moet worden. Bij elke matrix moet je in totaal 16 kaartjes neerleggen.

Als je vervolgens alle 16 kaartjes hebt neergelegd krijg je feedback vanuit de app. Want heb je alles wel goed neergelegd? Als alle kaartjes goed zijn neergelegd krijg je een medaille. Wanneer enkele kaartjes niet goed zijn geplaatst mag je deze opnieuw neerleggen. De app helpt je ook een beetje door het juiste kaartje licht te kleuren in de matrix. Als alle kaartjes opnieuw in de matrix liggen krijg je weer feedback.

Op een gegeven moment is de matrix helemaal af. Je ziet dan in het overzicht dat het slotje van de volgende matrix af is. Deze kun je nu gaan maken.

Er zit geen oplopende graad van moeilijkheid in de matrixen. En in totaal zijn er 20 matrixen die je kunt maken.

Tips voor in de Klas

Deze app sluit zeer goed aan bij de dozen van duolink. De dozen van duolink zijn zeer goed in te zetten in een kleuterklas. Ze leren kleuters logisch nadenken. En ook vooral gestructureerd nadenken. Wat doe je eerst en wat doe je daarna. Belangrijk is wel dat de leerkracht goede gerichte instructie heeft gegeven wat de leerling eerst moet doen en wat daarna. Het is prettig voor de leerling dat er een vorm van zelfcorrectie aanwezig is. Zo is de leerkracht niet perse nodig om te controleren of het goed is gegaan

Ook op het digibord kun je prima met matrixen werken. Het is wel belangrijk dat je kinderen goed uitlegt hoe het allemaal werkt. Want dat is vaak nog het lastigste. Helaas is er op het digibord geen mogelijkheid tot controle. Je zult als leerkracht zelf moeten controleren of je leerlingen het goed gedaan hebben. Dit hoeft echter geen belemmering te zijn om hier mee aan het werk te gaan.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 25
De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Verder leer je van deze app het volgende:

  • Concentreren op een activiteit

Leave a Reply