kk201Oefen met klanken en letters

Leeftijd: 4 – 7 jaar
Prijs: € 2,29
Download voor iPad
AppStore

De App

kk203Zodra je de app start krijg je een vrolijke plaat te zien. Je kunt hier ook meer informatie krijgen over de kleuteruniversiteit het samenwerkingsproject van Juf Marije en Juf Sanne.

Als je vervolgens verder klikt kom je in een volgend scherm uit. Hier kun je kiezen met welke letter/klank je aan de slag wilt gaan. Bij elke letter/klank zijn diverse opdrachten die ik straks zal beschrijven. Voor elke opdracht geldt als je het goed doet krijg je een compliment en een poppetje met een groen vinkje te zien. Je kunt nu naar de volgende opdracht.
Als je een fout antwoord aanklikt dan krijg je te horen dat dit niet klopt en word je aangemoedigd om het juiste antwoord te vinden. Je ziet dan een poppetje met een rood kruis en kunt een ander antwoord aanklikt. Zodra je het goede antwoord geeft kun je door naar de volgende opdracht.

De volgende klanken komen in deze app aan bod: t, n, b, ee en oo. Ik zal de oefeningen en niveau’s bij de klanken nu verder beschrijven.

Letter t

Bij deze oefening zijn er twee verschillende niveaus.

Niveau 1

 • Bij welk plaatje hoor je de t van tak aan het begin?
 • Bij welk plaatje hoor je de t van tak als eerste?
 • Bij welk plaatje hoor je de t van tak vooraan?

Niveau 2

 • Bij welk plaatje hoor je de t van tak in het midden?
 • Bij welk plaatje hoor je de t van tak achteraan?
 • Bij welk plaatje hoor je de t van tak voor- en achteraan?

Letter n

Bij deze oefening zijn er twee verschillende niveaus.

Niveau 1

 • Bij welk plaatje hoor je de n van net vooraan?
 • Bij welk plaatje hoor je de n van net niet vooraan?

Niveau 2

 • Bij welk plaatje hoor je de n van net achteraan?
 • Bij welk plaatje hoor je de n van net in het midden?
 • Bij welk plaatje hoor je de n van net voor- en achteraan?

Letter b

kk205

Bij deze oefening is er maar een niveau. Hierin worden je de volgende vragen gesteld:

 • Bij welk plaatje hoor je de b van bos vooraan?
 • Bij welk plaatje hoor je de b van bos niet vooraan?
 • Bij welk plaatje hoor je de b van bos in het midden?

Letter ee

Bij deze oefening is er maar een niveau. Hierin worden je de volgende vragen gesteld:

 • Bij welk plaatje hoor je de ee van eend vooraan?
 • Bij welk plaatje hoor je de ee van eend in het midden?
 • Bij welk plaatje hoor je de ee van eend achteraan?

Letter oo

Bij deze oefening is er maar een niveau. Hierin worden je de volgende vragen gesteld:

 • Bij welk plaatje hoor je de oo van oog vooraan?
 • Bij welk plaatje hoor je de oo van oog in het midden?

Tips voor in de klas

De oefeningen uit de app zijn ook te downloaden als powerpoint om als digibord activiteit te gebruiken. Download ze hier:

Ook binnen Gynzy kun je aan de slag met lessen die over letter gaan. Hier onder staan een aantal links naar lessen over de letters uit de app:

Wat leer je van deze app?

kk202

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

 • regels voor het spellen van werkwoorden
 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden
 • regels voor het gebruik van leestekens.

Met als belangrijkste tussendoelen:

 • ontwikkeling fonemisch bewustzijn (groep 2 en 3)
 • herkennen van beginrijm in langgerekte woorden
 • herkennen van beginrijm in gewoon uitgesproken woorden
 • toepassen van beginrijm
 • klinker in een woord isoleren
 • auditieve analyse op klankniveau

Mijn Mening

kk204

Ook klankklas 2 is weer een geweldige app van kleuteruniversiteit om aan het fonemisch bewust zij te werken. De opbouw is weer hetzelfde als in klankklas 1. Eerst gaat het om beginklank, daarna om midden en eindklank.
Deze app sluit prima aan bij de manier waarop kleuters omgaan met letters. De manier van vragen stellen is ook een prettige. De opbouw van de vragen is steeds hetzelfde maar ik zie bij mijn kleuters dat ze toch geboeid blijven omdat er enige variatie zit in de manier van vragen stellen.

De plaatjes die gebruikt worden in de app zijn heel duidelijk voor kinderen. Ik zie dat ze er snel zelfstandig mee overweg kunnen. De uitspraak van de woorden en klanken is duidelijk verstaanbaar voor kinderen.

Als kleuters feedback krijgen is dit op een uiterst vriendelijke manier ook als er fouten worden gemaakt. Je wordt door deze feedback echt uitgedaagd om door te gaan met de app.

De navigatie binnen de app werkt zeer eenvoudig en is erg overzichtelijk voor kinderen. Ook is het heel fijn dat er geen in app aankopen gedaan hoeven te worden om met de app aan de slag te gaan.

Kortom ik vind deze app echt een aanvulling op het bestaande materiaal in kleuterklassen!

Leave a Reply