jjlll01Oefen met letters en klanken

Leeftijd: 4 – 7 jaar
Prijs: € 3,99
Download voor iPhone/iPad
badge_appstore-lrggoogleplay

 

De App

jjlll04

Zodra je de app start kom heet Juf Jannie je meteen welkom. Je ziet een zandkasteel waarin allerlei oefeningen zichtbaar zijn. Deze oefeningen zal ik nu beschrijven.

Letters leren
In dit onderdeel kun je letters leren. Je moet de letters aanraken om te horen hoe ze klinken. Alle letters worden fonetisch uitgesproken.
Je kunt ook switchen tussen de drukletters en de schrijfletters.

Letters oefenen
Je hoort ik noem een letter en jij moet ‘m aanraken. In deze oefening moet je de letter aanraken die genoemd wordt. Als je de juiste letter gevonden hebt verdwijnt de bel met de letter erop. En je krijgt een compliment. Als je niet de juiste letter hebt aangeraakt krijg je later nog een kans.
Ook kun je de letter laten herhalen.

Hoofdletters
Je moet bij deze oefening de juiste kleine letter naar de hoofdletter slepen. Als je het goed doet verdwijnt de letter. En krijg je een compliment. Als je het fout doet komt er een andere letter en mag je het straks nog een keer proberen.

Plaatje afmaken
Bij deze oefening moet je het plaatje afmaken. Je
hoort steeds een letter. Bijvoorbeeld waar is de a. Je moet deze dan aanraken. Vervolgens hoor je waar is de b. Als je dan de b aanraakt wordt er een lijn van de a naar de b getrokken.
Als je het fout doet gebeurt er niets.

Letters en plaatjes
In deze oefening moet je de plaatjes aanraken om de letters te horen. Je ziet dan bijvoorbeeld een fles. De eerste letter is een f de f wordt dan eerst uitgesproken en dan hoor je het hele woord fles.

Letter bij plaatje

jjlll03
Bij deze oefening zie je rechts onderin een plaatje. Als je op het plaatje tikt wordt het woord uitgesproken. Vervolgens moet je de luchtbel met de eerste letter naar het plaatje toe slepen. Doe je het goed dan krijg je een compliment en verdwijnt de luchtbel met de letter erin. Als je het fout doet mag je het straks nog een keer proberen en komt er een andere afbeelding.

Plaatje bij de letter 2
Als je deze oefening start krijg je drie verschillende kleine afbeeldingen te zien. Je kiest er een uit. Juf Jannie zegt een letter. Je hoort dan bijvoorbeeld: “welk plaatje begint met een r?”. Je moet dan het juiste plaatje in de grote afbeelding aantikken. De letter waar het om gaat staat ook in beeld aangegeven. Als je het juiste antwoord geeft komt de volgende vraag en krijg je een compliment. Als je een fout antwoord geeft dan wordt de vraag herhaald.

Tips voor in de klas

jjlll02

Dit is een app die je heel goed in kunt zetten in een kleuterklas. Kleuters kunnen in tweetallen prima met deze app werken. Als je als leerkracht goed weet welke oefeningen de app bevat dan kun je kleuters heel gericht aan een activiteit zetten waar deze kleuters op dat moment behoefte aan hebben.De app sluit bijvoorbeeld bijzonder goed aan bij kringen waarin aan het fonemisch bewustzijn wordt gewerkt. Laat een aantal kinderen bijvoorbeeld eens samen na een kleine kring door gaan met het herkennen van letters. Of kies er voor om letters en plaatjes te gaan matchen.

Wat leer je van deze app?

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden.

Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

  • ontwikkeling fonemisch bewustzijn:
  • auditieve analyse op klankniveau
  • auditieve synthese op klankniveau
  • letters kunnen benoemen

Mijn mening

jjlll05

Dit vind ik een heel goed toepasbare app voor kleuters die interesse in letters hebben. Ze kunnen echt concreet aan de slag met stappen om meer letters te leren herkennen. Zowel op visueel niveau als op auditief niveau. Beide aspecten komen in deze app tot uiting.

Bij mij in de klas heb ik gezien dat zelfs kinderen uit groep 1 bijzonder goed met deze app overweg kunnen. Kleuters hebben vaak al snel interesse in letters en wat er mee samen hangt. Met deze app kun je op elk niveau aan de slag. Als ze bijvoorbeeld alleen al willen herkennen en horen hoe de letter klinkt kan dat maar je kunt ook aan de slag met luisteren welke letter je als eerste hoort.

Kortom wat mij betreft een app die prima aansluit bij de ontwikkeling van een kleuter.

Leave a Reply