Oefen met letters en leren lezen

Leeftijd: 5 tot 7 jaar
Prijs: € 4,99/€ 3,79
Download voor iPad/iPhone & Android
AppStoreAndroid

Mijn Mening

Ik ben heel erg enthousiast over deze app. De manier van vragen stellen sluit heel erg aan bij wat er in de klas van kinderen gevraagd wordt. Ook het type oefeningen sluit aan bij wat kinderen voor oefeningen doen in de klas.

Het feit dat als je het goed doet er een ballon wordt opgeblazen en je uiteindelijk een beloningsscherm te zien krijgt is een leuke stimulans voor kinderen.
In mijn klas zie ik dat kinderen er met veel plezier aan werken. Dit zijn met name mijn groep 2 kinderen, en die zitten echt op het puntje van hun stoel als ze met deze app werken. Ook zie ik dat ze heel geconcentreerd aan het werk zijn. Super dus! Zowel voor thuis als op school een aanrader.

De App

Deze app is eigenlijk het vervolg op letters leren lezen van Juf Jannie. Daarom is deze app meer gericht op woorden en zinnen leren lezen. De app sluit aan bij het leesonderwijs dat in groep 3 gegeven wordt. Maar ook kleuters die interesse in letters en woorden hebben kunnen prima uit de voeten met deze app.

In het eerste scherm van de app heet Juf Jannie je welkom. Je kunt nu een van de zes oefeningen gaan kiezen.
Voor je een keuze maakt voor een oefening maak ik eerst de structuur die de oefeningen allemaal hebben inzichtelijk.

Elk van de zes oefeningen, op oefening zes na, bestaat namelijk uit vijf deeloefeningen. Deze lopen steeds op in moeilijkheidsgraad. Waarbij één ster het makkelijkste is en vijf sterren het moeilijkste. Tijdens het werken aan de oefeningen zie je steeds dat er een ballonnetje wordt opgeblazen in de linker bovenhoek. Steeds als je vijf antwoorden hebt gegeven kom je in een beloningsscherm terecht. Doe je het goed dan blaast het ballonnetje op en hoor je een geluid. Doe je het niet goed dan mag je het gewoon nog een keer proberen en hoor je een geluid dat het niet goed is.
Als je bijvoorbeeld van oefening 1 alle 1 ster oefeningen gedaan hebt krijg je ook te zien hoeveel procent van die oefening je goed hebt.
Ik ga nu verder met het bespreken van de afzonderlijke oefeningen.

Oefeningen 1
Bij oefening 1 moet je woordjes lezen. Als je op het plaatje klikt hoor je wat het plaatje is. Je moet dan de woordjes onder de plaatjes goed lezen en het goede woordje naar het plaatje slepen.

Oefening 2


In deze oefening gaat het erom dat je het juiste woord naar het plaatje sleept. Alleen staat het woord meerdere malen geschreven. En dus moet je het woord meerdere malen naar het plaatje slepen. Door op het plaatje te klikken hoor je om welk woord het gaat.

Oefening 3


Bij deze oefening wordt er steeds een klank uit een woord gegeven. Je moet nu heel goed naar de plaatjes kijken, als je er op klikt wordt het woord uitgesproken, en de woorden waar je die klank op die positie hoort sleep je er naar toe.
In deze oefening wordt met begin-, midden- en eindklank gewerkt.

Oefening 4
In deze oefening gaat het erom dat je de beginklank steeds naar het witte hokje sleept. Door op het plaatje te klikken wordt het woord voor je uitgesproken. Ook valt op dat de hokjes precies aangeven hoeveel klanken er in het woord zitten.

Oefening 5
Bij oefening 5 gaat het erom dat je het woord van het plaatje maakt. Je moet de juiste letters naar de juiste hokjes slepen. Als je op het plaatje klikt dan wordt het woord uitgesproken.

Oefening 6


In de zesde en laatste oefening het erom dat je (korte) zinnen gaat lezen en het juiste plaatje dan naar de zin sleept. Als je op het plaatje klikt wordt er een zin uitgesproken. Een van de twee plaatjes is de zin die er boven geschreven staat.

Tips voor in de klas

De introductie van de app zou ik in de kleine kring doen. Dit omdat het belangrijkste wat kinderen te leren hebben voor ze met de app aan het werk gaan is dat ze goed luisteren wat er van hen gevraagd wordt. En hoe ze daarna moeten handelen. Ze moeten namelijk heel systematisch gaan kijken en niet lukraak slepen. In een kleine kring kun je kinderen hier mee helpen.

Verder is het belangrijk dat je deze app eerst zelf een keer helemaal doorloopt. Op deze manier krijg je een goed beeld van wat elke oefening nu precies inhoudt. En zo kun je kinderen heel precies aangeven geven welke oefening zij nu moeten doen.
Ook thuis is deze app prima in te zetten. Voor kinderen in de leeftijd vanaf 5 kun je bijvoorbeeld steeds bij de 1 ster oefeningen beginnen, gaat dit goed dan ga je door naar de 2 ster oefening.

Wat leer je van deze app?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 4
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op technisch lezen:

 • fonetisch benoemen van de letters
 • ontsleutelen van klankzuivere (km-, mk- en mkm-)woorden zonder eerst de afzonderlijke letters te verklanken
 • lezen van klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm)
 • lezen van korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige woorden
 • woordidentificatietechnieken
 • steeds meer woorden automatisch herkennen
 • gebruik van verschillende technieken om woorden snel en nauwkeurig te herkennen
 • het herkennen van lettercombinaties en spellingpatronen
 • herkennen van lettergrepen in geschreven woorden
 • het herkennen van het unieke letterpatroon van (leen)woorden

Kerndoel 10
De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • plannen, sturen, bewaken en controleren van eigen spreek-, luister-, lees- of schrijfgedrag (zonder begeleiding)

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

 • regels voor het spellen van werkwoorden;
 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;

Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • ontwikkeling fonemisch bewustzijn:
  – klinker in een woord isoleren
  – auditieve analyse op klankniveau
  – auditieve synthese op klankniveau
  – letters kunnen benoemen
  – spellen van klankzuivere woorden op basis van de elementaire spelhandeling

Leave a Reply