jjb01

Leer nieuwe woorden over de boerderij

Leeftijd: 3 – 7 jaar
Prijs: € 2,99
Download voor iPhone/iPad
AppStore

 

De App

jjb02

Verdeeld over het startscherm staan vier platen van de boerderij. Hier kun je een keuze uit maken.

Ik kom in een volgend scherm terecht. Namelijk bij de plaat waar ik voor gekozen heb. Nu kan ik kiezen wat ik wil gaan doen. Klik ik op de vinger dan kan ik op de plaatjes klikken en krijg ik een uitleg over het plaatje. Klik ik op het vraagteken dan worden mij juist vragen gesteld. En klik ik op de deur dan verlaat ik de plaat en ga ik terug naar het startscherm om een nieuwe keuze te maken.

Wanneer ik kies voor het handje dan krijg ik uitleg over de woordjes. Als ik op een plaatje klik krijg ik eerst te horen wat het is. Bijvoorbeeld een koe. Er volgt een animatie. Klik ik nog een keer dan hoor ik extra informatie. Dit kan ik een paar keer doen. Elke dat ik klik is een korte animatie van het lammetje te zien. Je kan dus meerdere keren op een plaatje klikken en elke keer hoor je weer iets nieuws. Als ik wil stoppen met de plaat dan druk ik op het briefje.

Een vervolg onderdeel is het vragen stellen over de plaat. Meteen als ik dit onderdeel start krijg ik een vraag. Bijvoorbeeld: ‘waar is het nest?’. Ik moet dan op het nest klikken. Doe ik het goed dan krijg ik meteen een compliment. Doe ik het niet goed dan hoor ik alleen jammer en krijg ik een volgende vraag. De vragen die gesteld worden komen rechtstreeks uit de plaat waarop je kan klikken. Erg goed want zo oefen je meteen wat je gehoord hebt. Het is ook belangrijk dat als je met de app aan het werk bent dat je goed kijkt naar wat je allemaal ziet op de app. Soms worden er ook vragen gesteld in de trant van: ‘welk dier heeft een snavel?’. Je moet dan eerst goed kijken naar de dieren en dan bepalen welk dier een snavel heeft.

Het leuke is dat als ik een vraag beantwoord door op het juiste antwoord te klikken er ook meteen een animatie van het antwoord komt. Hierdoor blijf ik in ieder geval geboeid om te blijven kijken.
Ook zit er in deze plaat een herhaalknop. Als ik hier op klik dan wordt de vraag die mij zo net is gesteld nog een keer herhaald.

Tips voor in de Klas

jjb05

Wat ik in de eerste instantie met de app doe is dat ik de kinderen in tweetallen met de platen uit de app laten werken. Het liefste zit ik er de eerste paar minuten ook naast zodat ik kan zien hoe de kinderen klikken. Ik wil namelijk in de eerste instantie dat de kinderen de woorden die uitgelegd worden goed beluisteren

Daarna kunnen kinderen via de app ook vragen gesteld krijgen, dit laat ik ze ook vaak in tweetallen doen. Ik merk dan dat er een echt gesprek mogelijk wordt tussen kinderen.

Een volgende activiteit is hier een vervolg op. Deze activiteit doe ik in een klein groepje kinderen. Ik laat een plaat uit de app zien, en beschrijf dit.  De exacte naam van de afbeelding mag je niet noemen! Voor de omschrijving van het woord kun je gebruik maken van informatie die Juf Jannie je bij de woorden geleerd heeft.

Een vervolg hierop kan zijn dan een kind een afbeelding van een van de platen gaat omschrijven. Lukt dit?

Tip: Het komt vaak voor dat kinderen passief meer woorden kennen dan actief. Leg de iPad erbij en laat het kind het woord aanwijzen als het kind het woord niet goed kan benoemen.

Wat leer je van deze App?

jjb03

Als je naar de kerndoelen kijken kun je van deze app het volgende leren:

Kerndoel 1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Mijn Mening

jjb04

Wat mij betreft is dit echt een hele fijne app om woordenschat mee te oefenen. Je ziet een plaatje en dit plaatje wordt steeds in stapjes verder uitgelegd. Elke keer volgt er weer een nieuw stukje informatie over het woord.

De vragen die gesteld worden zijn ook zeer divers. Sommige vragen gaan echt letterlijk over wat er gezegd is, of wat je kunt zien. Maar andere vragen vragen meer inzicht van kinderen.

Verder worden er in deze app lidwoorden gebruikt. Er wordt niet alleen maar gezegd “koe”. Maar echt “de koe”. Hierdoor leren kinderen ook de lidwoorden die bij woorden horen.

Wat mij betreft verveelt deze app ook niet snel. Er zitten vier verschillende platen in die voor kinderen allemaal erg leuk, kleurrijk en afwisselend zijn!

In de app zit geen reclame en als je de app eenmaal hebt aangekocht hoef je geen verdere in app aankopen meer te doen!

Een echte aanrader voor woordenschat!

Filmpje van de App

Leave a Reply