Digitips voor Koningsdag

Posted by on apr 11, 2019 in Digibord, Materiaal, Thema's | No Comments
Digitips voor Koningsdag

Ook voor koningsdag zijn er een aantal leuke digi tips te vinden!

Alvast een impressie van wat er op ‘t digibord allemaal mogelijk is!

Digibord

Doelgroep: groep 1/2
Download de les

Beschrijving van de Les

Wanneer ik de les start zie ik dat ik kan kiezen uit vier verschillende onderdelen:

  • Praatplaten
  • Liedjes en verhalen
  • Oefeningen
  • Extra’s

Deze onderdelen zal ik toelichten!

Praatplaten

Er zijn twee soorten praatplaten. Een getekende en een fotoplaat. Deze praat plaat kun je in de klas ook goed inzetten! Voeg er bijvoorbeeld eens elementen aantoe! Of laat kinderen er een verhaal bij bedenken.

Liedjes en Verhalen

In dit volgende onderdeel van de les zitten allemaal liedjes en verhalen! Deze kun je lekker in de klas luisteren.

Oefeningen

Het volgende en laatste onderdeel is oefeningen. De oefeningen zijn onderverdeeld in taal en rekenen. Hierdoor kun je gerichter zoeken naar wat je nodig hebt.

Rekenen

Het onderdeel rekenen bevat 9 verschillende spelletjes. Deze spelletjes kunnen zelfstandig of in een kleine kring gedaan worden.

Begrippen

Zoek de juiste schaduw

In deze oefening is het de bedoeling dat je de juiste schaduw bij een figuur gaat zoeken. Je ziet bij een oefening een kroon. En daaronder zie je meerdere schaduwen van kronen. Als je denkt de juiste schaduw gevonden te hebben schuif je het afdekvlak weg om te controleren of je het goed gedaan hebt.
Een andere oefening is om de kroon op de schaduw te leggen en daarmee te controleren of je de goede schaduw hebt gevonden.

Waar zie je evenveel

Serieren

Maak het patroon af

In deze oefening maak je het patroon dat je op het begin van de kroon ziet staan verder af. Echter is het wel zo dat je als leerkracht zelf moet controleren of je leerlingen het goed gedaan hebben. Bij de laatste pagina kun je als leerling zelf een eigen patroon bedenken. Leuk is dan om een andere leerling het af te laten maken.Ik ken deze oefening wel uit mijn eigen lesgeven. Kinderen hebben vaak een korte instructie nodig en kunnen daarna goed in tweetallen met deze oefening werken.

Even veel/te weinig

 

Zet op volgorde

Maak zelf patronen 

In dit onderdeel kun je zelf een patroon maken op de kroon!

Hoeveel tel je?

Je ziet een aantal kronen. Maar hoeveel zijn het er eigenlijk? Je krijgt meteen feedback op hoe je het gedaan hebt.

 

Taal

Hoeveel lettergrepen tel jij?In deze oefening gaat het om te klappen van woorden. Voor elke klap, woordstukje is er een bolletje. Je kunt zelf controleren of je het goed hebt gedaan door het afdekvlak weg te schuiven.

Waar hoor jij de letter K?

Je krijgt een plaat te zien met allemaal voorwerpen erop. In sommige voorwerpen hoor je de klank van de letter k. Hier kun je een rondje om heenzetten. Dit is echt een activiteit die je samen met kinderen in een kleine kring kunt doen. En als kinderen het daarna snappen kun je ze het zelfstandig laten doen.

Auditieve Synthese Koningsdag

Er wordt een woord uitgesproken in losse klanken. Maar welk woord is dit eigenlijk? Bij de opties kun je instellen of het woord inbeeld moet komen of juist niet. Wanneer je een antwoord kiest en op controleren drukt wordt je antwoord gecontroleerd.

Extra

Er zitten ook nog een aantal extra’s in deze les. Zo is er een koninklijke memory, kan je een kasteel bouwen en kun je door middel van het scannen van een QR code 2 verschillende puzzels maken!

Een impressie van het bouwen van je eigen kasteel:

Wat leer je van deze Les?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze tool:

Kerndoel 1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Waarbij de focus in combinatie met deze tool ligt op:

Deelvaardigheid van het aanvankelijk lezen waarbij klanken of klankgroepen worden samengevoegd tot gesproken woorden.

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken

Waarbij de nadruk ligt op:

  • Taal voor het uitdrukken of benoemen van: hoeveelheden
  • De telrij
  • Getallen en getalnotaties (bijv. met eenheden, tientallen, honderdtallen)

Kerndoel: 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen te doorzien.

Mijn Mening

Ik vind dit echt een super leuke les voor kleuters. Ik merk ook dat de kinderen het leuk vinden om er mee te werken. De opdrachten spreken aan bij de kinderen en passen bij hun belevingswereld.

Ik vind het prettig dat de opdrachten niet al te lang zijn en dat er toch afwisseling in zit. Wat ook fijn is, is dat er veel variatie in zit! Zo zit er altijd een opdracht bij die aansluit bij de doelen waaraan gewerkt wordt.

Alle opdrachten zijn zeer duidelijk. En als je deze goed in de kleine kring uitlegt kunnen kinderen er ook goed zelfstandig mee werken.

Kortom een aanrader om rond Koningsdag deze les te gebruiken!

Leave a Reply