Denken als een computer met lego

Posted by on mei 10, 2017 in Materiaal | No Comments
Denken als een computer met lego

Denken als een computer met lego

Leeftijd: 5 – 99 jaar
Materialen:

  • Legoblokjes

Tijd: 45 minuten tot 1 uur

Wat heb ik gedaan?

Nog niet zo lang geleden kwam ik een activiteit tegen over computational thinking met lego. Veel scholen hebben lego in de kast staan dus ik dacht he da’s ook wat voor mijn klas!

Een computer denkt eigenlijk heel simpel. Als we willen dat een computer iets gaat doen dan moeten wij aangeven hoe de computer dat moet doen. En dat gaan we oefenen met deze activiteit.

Eerste opdracht

Ik verdeel de kinderen in tweetallen. Beide kinderen geef ik precies dezelfde lego blokjes. Ik raad hierbij aan om alle lego blokjes hetzelfde formaat te geven. Ik laat het tweetal vervolgens met de ruggen naar elkaar toe zitten. Een van de kinderen is de bouwer. En het andere kind is de uitvoerder.
Het kind dat de bouwer is, die gaat een torentje bouwen. Vervolgens krijgt deze leerling de opdracht om zijn/haar torentje te beschrijven aan de andere leerling, de uitvoerder.

Wanneer de andere leerling, de uitvoerder, het torentje af heeft dan worden beide torentjes besproken. Zijn ze eigenlijk wel hetzelfde?

Vervolgens wissel je van rol.

Als de leerlingen beide van rol hebben gewisseld kun je ze in de nabespreking de volgende vragen stellen:

  • Hoe ging het?
  • Wat viel je op?
  • Was er iets lastig?
  • Wat maakte het makkelijker?

Uitbreiding voor de middenbouw

Voor de middenbouw zou je de opdracht uit kunnen breiden door met kinderen afspraken te maken over hoe ze kort kunnen aangeven hoe een bepaald element/kleur kunnen opschrijven. Zodat je ook schriftelijk instructies kunt geven. Een voorbeeld is een lego blokje met 8 noppen in de kleur rood zou dan bijvoorbeeld r8 kunnen heten. En een blokje met 4 noppen in de kleur bouw zou b4 kunnen heten.
Deze instructie zou je op het digibord kunnen noteren. Op deze manier is het voor iedereen helder welke instructies er zijn.

Stel samen met de kinderen deze standaard codes vast. En laat kinderen vervolgens een code opschrijven.

Het is hierbij welk belangrijk dat je ook weer werkt met groepjes van 2. En dat de ene leerling de bouwer is, en de andere leerling de uitvoerder.

Ook is in deze fase een goede nabespreking weer essentieel. Je kunt hiervoor de bovenstaande vragen gebruiken.

Uitbreiding voor alle groepen

 

 

 

 

 

 

 

Een uitbreiding voor alle groepen zou kunnen zijn door met andere formaten legoblokjes te gaan werken. Dus niet alleen blokjes met 8 noppen. Maar ook blokjes van 2, 4, 6, etc noppen. Op deze manier kunnen er hele andere bouwwerken worden gemaakt! Ook de instructies zullen dan anders moeten.

 

 

 

Wat leren de kinderen van deze activiteit?

Als je met deze activiteit bezig bent dan ben je bezig met computational thinking. Dit valt onder de 21e eeuwse vaardigheden. En als je dan toch over computer termen spreekt dan zijn kinderen bezig met het ontwikkelen van een algoritme. Dit is een reeks instructies in de taal die een computer begrijpt.

De kinderen kwamen er bij mij al snel achter dat je afspraken moet maken over kleuren. En hoe je een blokje plaatst. Daar moet je dezelfde ‘taal’ in spreken. En goede afspraken moet maken over hoe je blokjes noemt. Ook is het belangrijk dat je afspraken maakt over hoe je de plaatsing van de blokjes benoemd.

Natuurlijk zijn kinderen tijdens een dergelijke activiteit ook bezig met taal en rekenen!

Tips voor in de klas

Ik vind deze activiteit uitermate geschikt voor alle groepen op de basisschool. Het is wel belangrijk dat je nadenkt over de lijn waarin je dit doet.

Ik zou als je start met deze activiteit gebruik maken van lego blokjes die allemaal hetzelfde formaat hebben. En die maar op een manier opgestapeld mogen worden. In deze stap kun je ook al met kinderen praten over hoe de blokjes noemt. Zodat er een eenduidige naam ontstaat.

Een vervolgstap hierop is dat je gebruik maakt van dezelfde blokjes maar dat die blokjes ook op andere manieren op mogen stapelen. In deze stap moet je er voor zorgen dat je afspraken maakt hoe je de manier van stapelen noemt.

Een mooi vervolg op de vorige stap is dat je gebruik gaat maken van verschillende soorten blokjes door elkaar. Dit kun je natuurlijk langzaam opbouwen. Waarbij je eerst blokjes toevoegt met 4 nopjes. En daarna kun je dat langzamerhand uitbouwen.

Wat vinden kinderen ervan?

Normaal geef ik mijn mening. Maar nu wil ik de mening van de kinderen expliciet laten horen! Ik merk aan de kinderen dat ze het super gaaf vinden om hier mee aan de slag te gaan. En dat ze samen er al snel achter komen dat ze afspraken moeten maken over hoe ze blokjes noemen. Dan vind ik het super dat ze hier samen al over gaan nadenken.

Ik merk bij de kinderen veel enthousiasme en concentratie. Al tijdens de uitleg merk ik aan kinderen dat ze erg betrokken zijn. En meteen aan de slag willen gaan.

Als kinderen eenmaal bezig zijn dan merk ik dat ze erg betrokken zijn en dat ze echt samen willen werken. En samen willen bouwen. Wat mij verder als leerkracht in opviel is dat kinderen waarvan je het niet verwacht dit bijzonder goed kunnen. Je kunt kinderen echt laten uitblinken en in hun kracht zetten!

Leave a Reply