Oefen met leren lezen

Leeftijd: 5 – 7 jaar
Prijs: gratis, in app aankopen
Download voor iPhone/iPad

Mijn Mening

Ik vind dit een hele praktische app voor kleuters die al een beetje kunnen lezen. De opdrachten uit de app spreken kleuters echt aan. Ook de afbeeldingen uit de app zijn erg mooi gemaakt en passen helemaal bij de doelgroep, evenals de verschillende thema’s waarmee je kunt oefenen.

De oefeningen zijn duidelijk en worden na uitleg door kleuters die al een beetje kunnen lezen goed begrepen.

Ik vind het prettig dat je eerst een thema ‘uit’ moet spelen, voor je aan een volgend thema kunt beginnen. Het zou bij deze app echt super zijn wanneer je voor elke leerling een account kunt maken. Dan kun je, in dien je dat wilt, de voortgang van de kleuters volgen. Op deze manier weet je nog beter wat ze kunnen.

De opbouw in de app vind ik overigens bijzonder mooi. Eerst ben je bezig met woorden aan plaatjes te koppelen. En daarna ben je pas bezig met missende letters. Wanneer je deze opbouw als juf/meester ook aanhoudt sla je een mooie slag.

De App

Wanneer je met deze app aan de slag gaat zie je dat je 18 verschillende thema’s hebt om mee aan de slag te gaan. De eerste 3 thema’s zijn gratis. Maar… Je kunt pas een nieuw thema vrijspelen als je alle oefeningen van je huidige thema gedaan hebt!

Er zitten 3 soorten oefeningen in, deze zal ik toelichten:

Woorden

Je ziet in deze oefening een plaatje, welk woord hoort erbij?

Plaatjes

In deze oefening moet je een woord matchen aan een afbeelding.

Letters

Bij deze laatste oefening mist er een letter bij het woord, weet jij welke het is?

Voor alle oefeningen geldt dat je het antwoord mag kiezen uit de beschikbare antwoorden. Wanneer je een fout antwoord geeft komt er een rode rand om het foute antwoord. Je mag dan een ander antwoord kiezen. Aan het einde van de oefening zie je dan wel welke oefening je ‘fout’ hebt gemaakt. Je ziet elke keer aan het einde van de oefening hoe je deze gemaakt hebt.

Je ziet daarna ook in het overzicht dat je de oefening hebt afgerond.

Tip’s voor in de Klas

Het is belangrijk om de oefeningen eerst samen met de kleuters, die al een beetje kunnen lezen, samen te doen. Vervolgens zou ik de kleuters samen de oefeningen laten maken. Wanneer ze een oefening hebben afgerond kunnen ze deze met jou nabespreken.

Ook begin groep 3 is deze app ook goed in te zetten voor de kinderen die lezend binnenkomen!

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 4
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op technisch lezen:

 • fonetisch benoemen van de letters
 • ontsleutelen van klankzuivere (km-, mk- en mkm-)woorden zonder eerst de afzonderlijke letters te verklanken
 • lezen van klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm)
 • lezen van korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige woorden
 • woordidentificatietechnieken
 • steeds meer woorden automatisch herkennen
 • gebruik van verschillende technieken om woorden snel en nauwkeurig te herkennen
 • het herkennen van lettercombinaties en spellingpatronen
 • herkennen van lettergrepen in geschreven woorden
 • het herkennen van het unieke letterpatroon van (leen)woorden

Kerndoel 10
De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategie├źn te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • plannen, sturen, bewaken en controleren van eigen spreek-, luister-, lees- of schrijfgedrag (zonder begeleiding)

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

 • regels voor het spellen van werkwoorden;
 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;

Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • ontwikkeling fonemisch bewustzijn:
  – klinker in een woord isoleren
  – auditieve analyse op klankniveau
  – auditieve synthese op klankniveau
  – letters kunnen benoemen
  – spellen van klankzuivere woorden op basis van de elementaire spelhandeling

Leave a Reply