Oefen met klokkijken

Leeftijd: 5 – 8 jaar
Prijs: € 2,29 tot 30 november gratis voor iPhone/iPad
Download voor iPhone/iPad
badge_appstore-lrg

Ga naar de website

Mijn Mening

m02

Ik ben erg te spreken over deze app & website. De app & website geven op een hele gestructureerde manier gestalte aan oefenen van analoog klokkijken. Doe je het goed dan komt er een vogeltje of krijgt het vogeltje een hoofddeksel. Doe je het niet goed dan gaat er iets weg en wordt het juiste antwoord getoond. En krijg je gewoon weer een nieuwe vraag om vogeltjes of hoofddeksels te verdienen.

De volgorde van aanbieden is wat mij betreft ook prima. Eerst de hele uren, dan de halve uren en dan vervolgens de kwartieren.

Het bedienen van de app & website is ook zeer eenvoudig. De knoppen bedien je bijna intuïtief.

Wat ik verder heel prettig vind voor in de klas is dat de tijd die je moet neerzetten op de klok gesproken wordt. Maar ook gewoon onder in het beeld getypt staat. Het geluid kan je dan ook uitzetten als je er in een klas zonder koptelefoon mee werkt.

Ik vind het verder heel prettig dat deze app zowel in de AppStore, GooglePlayStore en als website beschikbaar is! Grote plus!

De App & Website

Het eerste scherm wat je ziet is de actuele tijd. Door op het luidsprekertje te klikken wordt de actuele tijd uitgesproken. Daarbij spreekt de app de tijd heel secuur uit. Want hier is het 8 minuten voor 10.

Door op het verder teken te klikken kom je in het volgende scherm uit. Dit is het scherm waar je kunt zien welke oefeningen van de app & website je allemaal gedaan hebt. Zodra je een oefening hebt afgerond verdwijnt het slotje.
In de linker bovenhoek is altijd de klok zichtbaar. Deze toont de actuele tijd.

Ik heb op het radartje geklikt. Ik kan nu de instellingen veranderen. Je kunt er dan voor kiezen om alle spellevels opnieuw met een slotje te doen zodat een andere leerling of kind opnieuw alle levels kan spelen en unlocken. Ook kun je hier de slotjes weg halen om zo iemand vrij te laten kiezen met welk level hij/zij aan de slag gaat.

We gaan de verschillende spellevels van de app en website eens nader bekijken.
Elke keer stelt de app of website je een vraag. Bijvoorbeeld: “zet de klok op acht uur”. Je moet dan zelf aan de wijzers van de klok gaan draaien om zo de klok op acht uur te krijgen. Als je op de knop OK drukt dan wordt je antwoord gecontroleerd. Is je antwoord goed dan komt er een vogeltje op de lijn zitten of als er al 6 vogeltjes zitten dan krijgen de vogeltjes een hoofddeksel op. Is je antwoord niet goed dan gaat er een vogeltje of hoofddeksel van de vogeltjes af. En de klok laat zien hoe je de wijzers wel had moeten zetten zodat de gewenste tijd gezet wordt. Als je alle antwoorden meteen in een keer goed geeft dan heeft elk level 12 oefeningen.

Als je op het luidsprekertje drukt wordt de vraag die je gesteld wordt nogmaals herhaald. En met het pijltje terug ga je terug naar het beginscherm waar je het overzicht krijgt.

Een kijkje in de oefeningen

Eerste level

Het eerste level is er op gericht om je te laten oefenen met de hele uren. Je krijgt allemaal vragen die over hele uren gaan. Bijvoorbeeld ‘zet de klok op acht uur’.

Tweede level

In het tweede level van de app en website worden hele en halve uren met elkaar gecombineerd. De ene keer krijg je een vraag over halve uren en de andere keer over hele uren.

Derde level

In het derde spel wordt er geoefend met kwart over en kwart voor. Hier wordt puur en alleen met kwart over en kwart voor geoefend. Hier worden dus geen combinaties met hele of halve uren gemaakt.

Vierde level

Het vierde spel heeft oefeningen voor vijf voor vijf over en tien voor en tien over. En dat alles in combinatie met het hele uur. Er worden dus vragen gesteld in de trant van “zet de klok op vijf over twee”.

Vijfde level

In het vijfde spel wordt er gewerkt aan vijf voor, vijf over, tien voor, tien over en dat in combinatie met het halve uur. De vragen worden dan gesteld in de trant van: “zet de klok op tien over half tien”.

Zesde level

In het laatste oefening van het spel worden alle elementen van het klokkijken samengevoegd. Je zult dan opdrachten moeten maken over hele uren, halve uren, kwartieren, vijf voor, vijf over en tien voor en tien over.
Als je uiteindelijk alle opdrachten afgerond hebt krijg je een groot beloningsscherm te zien.

Wat leer je van deze App?

Als we naar de kerndoelen kijken leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 33
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op de volgende tussendoelen:

  • Uitbreiding van het klokkijken naar alle analoge tijden en in oefening van het aflezen en aanwijzen van alle (analoge) kloktijden.
  • Uitbreiding van het klokkijken naar alle analoge tijden en in oefening van het aflezen en aanwijzen van alle (analoge) kloktijden.

Tips voor in de klas

Deze app en website kun je prima inzetten in de klas voor het oefenen van klokkijken. Als leerkracht (of ouder) vind ik het belangrijk dat je een goed beeld hebt van de app of website. Waar is welke oefening van de app en website geschikt voor? Op deze manier kun je kinderen specifiek met een bepaald onderdeel van klokkijken laten oefenen.
Verder is het wat mij betreft een app/website die kinderen echt individueel prima kunnen gebruiken. Zowel in de thuissituatie als op school is deze app/website goed in te zetten.
De website kun je zowel op het digibord als op de computer gebruiken!

Leave a Reply