Maak sommen met je vingers

Leeftijd: 4 – 8 jaar
Prijs: € 3,49
Download voor iPad

 

Mijn Mening

Ik vind dit een mooie app voor jonge kinderen om met cijfers en sommen bezig te zijn. Het feit dat je met je vingers, en dus concreet materiaal bezig bent vind ik erg goed.

Er zit ook een grote diversiteit aan activiteiten in deze app. Dat vind ik zelf ook erg leuk. De activiteiten volgen elkaar mooi op in moeilijkheid. Juist door deze diversiteit en opbouw is dit ook een app die lang blijft boeien.

Wanneer een kind een fout maakt wordt het gestimuleerd om opzoek te gaan naar de juiste oplossing. De animaties die kinderen krijgen wanneer ze het goed doen stimuleren kinderen ook om door te gaan.

De kinderen die met deze app werken zijn erg enthousiast over de app! En blijven er maar mee werken.

In deze app zit geen reclame. En als je de app eenmaal hebt aangeschaft hoef je geen in app aankopen meer te doen.

Een echte aanrader voor de kleuters en groep 3!

 

De App

Als ik de app start zie ik dat vijf verschillende icoontjes:

 • 123-icoontje
 • oranje icoon met plus
 • groen icoon met min
 • blauw cijfer en vinger icoon
 • roze icoon met puzzelstukjes

Achter deze icoontjes zitten verschillende activiteiten. Deze activiteiten zal ik nader toelichten.

123

Wanneer je de activiteit achter het icoon 123 gaat doen kun je je eigen vingers op het scherm leggen. Je ziet dan het cijfer van het aantal vingers dat je op het scherm legt.

Oranje icoon met plus

Als ik voor deze activiteit kies dan zie ik een som in beeld staan. Bijvoorbeeld 3 + 1 =. Met mijn vingers moet ik dan het juiste antwoord geven. Wanneer ik het goed doe dan geven de cijfers een animatie en krijg ik een volgende som. Als ik een fout antwoord geef dan zie ik het foute antwoord in beeld en laten de cijfers zien dat het niet goed is. Ik krijg dan nog geen volgende som. Ik krijg pas een volgende som als ik een goed antwoord geef.

Groen icoon met min

Het groene icoon met de min geeft min sommen. Ik zie een som in beeld staan bijvoorbeeld 3 – 2 =. Met mijn vingers moet ik dan vervolgens het juiste antwoord geven. Als ik het goed doe dan geven de cijfers een animatie. En ik krijg de volgende som. Wanneer ik een fout antwoord geef dan geven de cijfers ook een animatie maar zie ik ook meteen dat ik het fout gedaan heb. Je mag het dan net zo lang proberen tot je het goede antwoord geeft. Je krijgt dan de volgende som.

Blauw cijfer en vinger icoon

Wanneer ik kies voor het blauwe icoon met het cijfer en de vinger erop dan zie ik een cijfer in beeld. Dat aantal vingers moet ik neerleggen. Ik zie bijvoorbeeld een vijf. Dan moet ik er vijf vingers opleggen. Wanneer je het juiste aantal vingers erop legt dan doet het cijfer een animatie. Je krijgt dan het volgende cijfer. Als ik het verkeerde aantal vingers erop leg dan is er ook een animatie te zien maar zie je ook meteen dat je het fout hebt gedaan. Je mag net zo lang proberen tot je het goed doet.

Roze icoon met puzzelstukje

In dit laatste spel kun je zelf sommen maken. Je ziet links onderin een getal staan bijvoorbeeld 3. Je moet dan zelf een som maken met je vingers waar 3 uit komt. Bijvoorbeeld 1 + 2 = 3. Wanneer je een goede som hebt neergelegd dan zie je een animatie en krijg je een volgend getal te zien waarmee je een som mag gaan maken.

Tips voor in de Klas

Dit is echt een app die je heel goed in de klas kunt gebruiken! De sommen onderdelen zijn vooral leuk eind groep 2 begin groep 3. Kinderen zijn daar ook echt bezig met sommen. En vooral het feit dat je met je vingers kunt handelen is prettig. Dit past bij de leeftijdsgroep. Wanneer je kinderen in duo’s laat werken, wat mijn voorkeur heeft, kunnen ze ook nog samenwerken.

Het 123 icoon en het blauwe icoon met de vinger en cijfer zijn hele goede activiteiten die je goed kunt gebruiken in de kleine kring of samen in de speelwerktijd. Het is bij deze twee onderdelen prettig wanneer je ze introduceert in een kleine kring en dat kinderen er daarna zelfstandig mee kunnen werken.

Wat leer je van deze App?

Als ik naar de kerndoelen kijk kun je het volgende van deze app leren:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Met als belangrijkste tussendoelen:

Taal voor het uitdrukken of benoemen van:

 • Getallen en getalnotaties
 • Het structureren van getallen

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.Bij de kleuters ligt in combinatie met deze apps en de marbotic houten cijfers ligt de  nadruk vooral op:

 • Hoeveelheden tellen (resultatief tellen)
 • Benoemen hoeveelheden
 • De telrij tot 10 / 20: de telwoorden, verder tellen en terugtellen vanaf een willekeurig getal
 • Betekenis van het resultatief tellen
 • Positioneren van getallen in de telrij (bijvoorbeeld tussen twee tientallen) en op de (lege) getallenlijn

Maar ook buiten de kerndoelen om leer je van deze app het volgende:

 • Je concentreren op een activiteit
 • Schrijfwijze van cijfers en hoeveelheden
 • Herkennen van cijfers en getallen

  Leave a Reply