Oefen met rekenen met dominostenen

Leeftijd: 5 – 8 jaar
Prijs: € 2,29
Download voor iPad

 

Mijn Mening

Ik vind dit een mooie app voor rekenen om mee te kunnen werken voor kinderen bij de kleuters en de middenbouw. Er zit een grote diversiteit aan opdrachten in deze app. Na een korte instructie kunnen kinderen goed zelfstandig met deze app werken.

Het is prettig dat er in deze app geen reclame zit. De onderdelen zijn in het Nederlands. En is voor kinderen eigenlijk snel duidelijk.

Deze app kan wat mij betreft zeer goed ingezet worden voor het rekenonderwijs. Dit kan zowel zelfstandig als tijdens de instructie.

De App

Als ik deze app open zie ik dat er 6 verschillende activiteiten te doen zijn met dobbelstenen. Ik zal deze onderdelen beschrijven:

Sorteer de dominostenen

Wanneer ik voor sorteer de dominosteen kies zie ik een heleboel dominostenen. Deze stenen moeten gesorteerd worden in de mandjes die erboven staan. Hiervoor moet je de ogen die op de dominostenen tellen.

Gelijke dominostenen

Als ik kies voor gelijke dominostenen dan is de opdracht dat je de dominostenen aantikt die gelijk zijn, aan in dit geval, 7.

Vul het domino

Het onderdeel vul het domino gaat over het maken van sommen. Je ziet staan wat er dat er aan de ene kant 4 stippen al staan. Hoeveel stippen erbij moeten om 9 te maken. Hiervoor moet je op het juiste rondje eronder drukken.

Voeg de domino

Het volgende onderdeel voeg de domino is eigenlijk ook weer het maken van sommen. Je moet de stippen die op de dominosteen staan bij elkaar optellen. Er staat ook al een som onder de dominosteen. Je moet nu het goede antwoord aantikken.

Kies de domino

Kies de domino gaat over een dominosteen koppelen aan een som. Je ziet een som staan. En daarbij moet je de juiste dominosteen kiezen.

Leraar Tools

Het laatste onderdeel in deze app is de leraren tools. In dit onderdeel van de app kun je zelf als leerkracht aan de slag met dominostenen. Je ziet een dominosteen. Hierop kun je tekenen, maar ook stippen slepen.

Tips voor in de Klas

Je kunt deze app goed inzetten voor het rekenonderwijs. Het sorteren van de dominostenen kun je bijvoorbeeld al heel goed bij de kleuters doen. Kinderen kunnen de stippen tellen. En op basis daarvan sorteren.

Het maken van sommen met dominostenen is iets wat goed past bij kinderen uit groep 3 en 4. Kinderen kunnen na een korte instructie prima zelfstandig met deze app werken.

Er zit in deze app ook een leraar tools. Deze kun je als leerkracht gebruiken om uitleg te geven over rekenen.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

Leave a Reply