Coji – Een programmeerbare robot

Posted by on mei 4, 2017 in Materiaal | No Comments
Coji – Een programmeerbare robot

Programmeer met emojis

Leeftijd: 4 – 8 jaar
Prijs: € 69,95 nu € 59,95!

Coji

Als ik de doos van Coji open zit er het volgende in:

  • Coji
  • Snelle start handleiding

Om Coji te laten werken moeten er 3 AAA batterijen in. Deze zitten niet in de doos.

Al snel wordt mij duidelijk dat er twee manieren zijn om Coji te gebruiken. Met en zonder app. Deze twee manieren van gebruik zal ik nader toelichten.

Coji zonder app

Rechts van het hoofd van Coji zitten twee knoppen. Door op deze twee knoppen te drukken kun je verschillende emoticons zien. Als je een emoticon hebt gevonden wat je Coji wilt zien uitvoeren druk je op zijn hoofd. Coji gaat, afhankelijk van welk emoticon je gekozen hebt, een bepaalde beweging doen hij maakt geluid, geeft kleur en op zijn schermpje kun je vaak ook wat zien.
Je kunt Coji ook schudden of bewegen. Dan kan er ook van alles gebeuren!

Coji met app

De app maakt eerst via bluetooth verbinding met Coji. Vervolgens zijn er 6 verschillende activiteiten die je met Coji en de app kunt doen. Ik zal deze 6 activiteiten nu bespreken.

Vrij spelen
In dit deel van de app stuur je berichtjes naar Coji. Deze berichtjes stuur je in de vorm van emoticons. Elke keer als je een berichtje naar Coji stuurt dan maakt Coji de beweging die achter dit berichtje zit. Je ziet op het scherm van Coji precies welk emoticon hij aan het uitvoeren is van het bericht. Je krijgt ook steeds en reactie van Coji in de vorm van een emoticon terug!

Reeks zegt
Het onderdeel reeks zegt vraagt erom dat je goed naar Coji kijkt. Coji laat namelijk een reeks zien. Dit begint met 1 figuurtje. Als je het goed doet wordt de reeks uitgebreid met een volgend figuurtje. Dit gaat net zo lang door tot je een fout maakt. Wanneer je een fout maakt moet je opnieuw beginnen. Meteen als je het figuurtje in de app intikt zie je of je het goed of fout hebt gedaan. Voor elke goedgemaakte reeks krijg je punten.

Macrodoolhof
Je krijgt in macrodoolhof een weg te zien. Over die weg moet Coji gaan lopen. Door Coji de juiste pijlen te geven kan Coji op de juiste manier over de weg naar het eindpunt rijden. Je kunt de weg in een keer met pijlen neerleggen. Maar het kan ook in stukjes. Elke keer als je dan een stukje hebt gemaakt stuur je dit naar Coji. De wegen die je rijdt worden steeds complexer. Ook kun je tussen door opdrachten krijgen. Bijvoorbeeld je ziet een kasteel op je weg. Daar hoort natuurlijk een prinses in. Coji beweegt mee op tafel met de bewegingen die jij stuurt.
Het spel is verdeeld in werelden. Elke wereld heeft 10 levels. Hoe verder je in een wereld komt hoe moeilijker het wordt. Elke nieuwe wereld is weer een beetje moeilijker dan de wereld ervoor.

Lus uitvoeren
In deze activiteit zie je allemaal sterren deze moet Coji pakken. Er zijn verschillende levels waar je in kunt spelen  Dit doe je door te springen of door een vlam aan te zetten. De fysieke Coji heb je hierbij niet nodig.

Commandocentrum
In het commandocentrum kun je de commando’s die je Coji geeft zelf ontwerpen! Wat wil je dat er met Coji gebeurt als hij programma nummer 3 afspeelt? Dit kun je in het commandocentrum helemaal zelf instellen! Je kunt je commando meteen naar Coji toesturen om te zien hoe het er uitziet als je Coji dit commando laat rijden. Je kunt dit commando ook downloaden in Coji zodat je de commando’s ook kunt doen wanneer je de app niet bij de hand hebt.

Modus rijden
In dit laatste onderdeel kun je Coji laten rondrijden zoals jij dat wilt! Je bestuurt Coji zijn bewegingen. Ook kun je een negental emoticons naar Coji toesturen. Hij toont deze dan in zijn schermpje.

Onderdelen Profiel & Instellingen
In het onderdeel profiel kun je Coji een eigen naam geven! En een plaatje kiezen wat ‘jou’ is. Ook kun je zien wat je score is die je behaald hebt in de spellen. Je ziet er ook welke emoticons je al hebt open gespeeld.
Bij instellingen kun je een aantal algemene dingen instellen van Coji. Ook kun je hier de taal wijzigen.

Coji App
Coji App

Met deze app bestuur je via bluetooth Coji.

Prijs: € gratis

Download voor iPhone/iPad & Android

Wat kun je met Coji in de klas

 

 

 

 

 

 

 

Coji is enorm goed te gebruiken van de kleuters tot groep 5. Wanneer je met Coji bij de kleuters bezig bent dan vinden kinderen het enorm leuk om emoticons naar Coji te sturen en te zien hoe Coji daar op reageert. Wat ik ook zie dat ze heel erg leuk vinden is het spel reeks zegt. Hierbij moeten ze een reeks onthouden. De kleuters vonden dit bij ons echt super om te doen.

Wat ik hierbij wel heel belangrijk vind is dat je Coji in een klein groepje introduceert. Waarbij je als leerkracht eerst samen met de kinderen Coji ontdekt. En samen gaat kijken wie Coji is en wat je met Coji kunt. Ik zou met de kleuters vooral “vrij spel” en “reeks zegt” doen.

In groep 3, 4 en 5 heb ik Coji in tweetallen geïntroduceerd. Waarbij ik de kinderen eerst vrij spel en reeks zegt zelf heb laten ontdekken. Dit hebben kinderen per duo zo’n 20 minuten gedaan. In een volgende les zijn ze in duo’s aan de slag gegaan met “macrodoolhof”. Omdat er in mijn klas al veel met de Bee Bot is gewerkt kende ze het principe al een beetje. Ook hier zijn kinderen weer zo’n 20 minuten per duo bezig mee geweest.

Als laatste ben ik in kleine groepjes met “commandocentrum” bezig geweest. Waarbij ik eerst met kinderen heb gepraat over wat wil je nou dat Coji bij een bepaald emoticon zou doen? Vervolgens zijn we dit gaan omzetten naar de cijfers.

Wat leer je van Coji

Als we naar de kerndoelen kijken leer je van Coji het volgende:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 25
De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Kerndoel 32
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Kerndoel 33
De leerlingen leren meten en leren te rekenen met eenheden en maten, zoals bij tijd, geld, lengte, omtrek, oppervlakte, inhoud, gewicht, snelheid en temperatuur.

Verder leer je van Coji:

  • Samenwerken
  • Probleem oplossend vermogen
  • Vooruit denken
  • Concentreren op een activiteit

Mijn Mening

Ik zie dat de kinderen uit de diverse klassen super betrokken zijn bij het werken met Coji. Ze vinden het leuk dat hij steeds reageert op wat zij ‘zeggen’. Als Coji te lang geen opdrachten geeft laat hij dit ook weten aan de kinderen. Dit doet hij door een geluidje te maken. Dit maakt dat de kinderen het idee hebben dat ze er een vriendje bij hebben waarmee ze kunnen spelen.

De activiteiten die in Coji zitten zijn voor de kinderen goed te begrijpen. Zeker als je deze eerst in tweetallen of een kleine kring uitlegt. De activiteiten in de app zijn gewoon in het Nederlands. En om de robot zelf aan de sturen gebruik je emoticons. Dat is voor alle kinderen goed te begrijpen.

Wat ik ook leuk vind aan Coji is dat Coji ook zonder de app gewoon kan werken. Dit werkt voor jongste kleuters vaak erg goed. Ze zien dan al wel goed dat hun handelen bepaald wat een robot doet. Maar hoeven dan nog niet met de app te werken. Met de app werkt het goed zo ongeveer vanaf halverwege groep 2.

Verder merk ik aan de kinderen dat ze echt voor een langere tijd met Coji bezig kunnen zijn. Coji verveelt niet snel. Ik vind Coji echt een welkome aanvulling voor scholen die met programmeren bezig willen zijn!

 

Leave a Reply