Oefen met sommen op je eigen niveauLeeftijd: 6 – 12 jaar

Prijs: gratis
Download voor iPhone/iPad & Android

 

De App

Wanneer ik deze app start weet ik door de titel al dat deze over sommen maken gaat. Ik zie diverse vissen zwemmen:

  • Plusvis: als je voor deze vis kiest dan krijg je plussommen.
  • Minvis: wanneer je voor de minvis kiest dan krijg je minsommen.
  • Keervis: de keervis is de vis waarbij je keersommen krijgt.
  • Deelvis: als je voor deze vis kiest dan krijg je deelsommen
  • Instellingenvis: deze zal ik hier onder toelichten

Het is vervolgens zo dat als je een vis hebt gekozen met sommen je een som te zien krijgt. Je ziet vier vissen zwemmen met een mogelijk antwoord. Je moet nu het goede de vis met het goede antwoord aantikken. Wanneer je een goed antwoord geeft dan krijg je een volgende som te zien. En in de balk erboven, waar wordt bijgehouden hoeveel sommen je goed hebt gemaakt, een groene schelp toegevoegd.

Als je een fout antwoord geeft dan verdwijnt de vis en mag je nog een antwoord geven. In de balk erboven zie je dat de schelp dan oranje wordt. Geef je nu nog eenkeer een fout antwoordt dan verdwijnt de vis ook en wordt de schelp rood.

De instellignenvis

Bij de instellingenvis kun je allerlei instellingen aanpassen. Wanneer je er voor kiest om bijvoorbeeld de plussommen niet actief te maken dan verdwijnt deze vis ook. Ook kun je er specifiek voor kiezen om een bepaalde tafel te oefenen. Je stelt ook in of je 10, 15 of 20 opdrachten wilt maken. En hoeveel uit hoeveel vissen, antwoorden je kunt kiezen.

Tips voor in de klas

Deze app is zeer geschikt om aan rekenvaardigheden te werken. Je kunt specifiek een onderdeel kiezen plus, min, keer of deelsommen. Waarbij je zelf instelt wat er geoefend moet worden.

Als je dus een kind hebt dat de plussommen tot 10 nog flink moet oefenen kun je dat instellen. Ook een specifieke tafel kan geoefend worden.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

Mijn Mening

Ik vind dit echt een prettige app om mee te oefenen met het automatiseren van sommen! Wat ik erg fijn vind is dat je bij de instellingen kunt instellen wat je precies wilt gaan oefenen per onderdeel. Zo kan ik kinderen in de klas echt sturen wat ze moeten gaan oefenen.

Het spel is zonder al te veel moeite door kinderen te begrijpen. Helemaal wanneer je als leerkracht hebt ingesteld wat ze moeten oefenen. Ik merk aan kinderen dat ze het leuk vinden om met deze app te werken. Dat ze vissen mogen vangen moedigt ze juist aan.

De app is makkelijk in te stellen. Het is meteen duidelijk wat je moet doen. Er is een klein beetje reclame maar dit vind ik niet storend voor de werking van de app.

Kortom ik vind dit echt een goede app om het automatiseren van sommen mee te oefenen!

    Leave a Reply