Oefen met plus, min en keersommen

Leeftijd: 6 – 12 jaar
Prijs: € 1,99 17/11 gratis voor iPhone/iPad
Rekentrainer keer sommen

 

Rekentrainer plus sommen

 

Rekentrainer min sommen

 

De App

Als ik een van de apps start krijg ik eigenlijk altijd hetzelfde scherm te zien. De nummers 1 tot 14 zijn de oefeningen waar je uit kunt kiezen. Je moet wel eerst oefeningen 1 doen om vervolgens door te kunnen naar 2 en zo door naar de volgende.

Ook kun je aangeven bij de getallen in het blauw hoe hoog het antwoord maximaal mag zijn. Je kunt dan kiezen uit 10, 20, 50, 100, 200 en 1000. De antwoorden van de sommen zijn als je kiest voor 10 maximaal 10. Wanneer je kiest voor 200 zijn de antwoorden van de sommen maximaal 200.

Je kunt ook nog kiezen wat voor soort sommen je kunt gaan maken. Je kunt kiezen voor som en daar achter moet je het antwoord schrijven. Ook kun je er voor kiezen voor stip sommen. Een van de twee getallen die je moet optellen/aftrekken/vermenigvuldigen is dan niet zichtbaar, dit noem ik stipsommen. En als laatste kun je er voor kiezen dat je gewone sommen en stipsommen door elkaar krijgt.

Elke keer dat je gaat oefenen krijg je 10 sommen. Je moet steeds het antwoord achter de som zetten. Je geschreven antwoord wordt dan omgezet in een getypt antwoord. Dit antwoord is altijd groen.

Wanneer je een fout antwoord geeft mag je het nog een keer proberen.

Tips voor in de Klas

Ik vind dit een goede app om in de klas te gebruiken. Je kunt kinderen specifiek laten oefenen met bepaalde type sommen. Ik merk in de klas dat kinderen zelfstandig met deze app kunnen werken en dat ze het erg leuk vinden dat ze zelf de getallen mogen schrijven en dat de computer de getallen dan omzet.

Wat ik zelf ook wel fijn vind is dat er geen tijdsdruk achter zit!

Wat leer je van deze Apps

Als ik naar de kerndoelen kijk kun je het volgende leren van deze app:

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.In groep 1 en 2 ligt de nadruk hierbij op:
Het symboliseren van hoeveelheden in ‘optel-‘en áftrek’ situaties met behulp van vingers, blokjes, fiches en dergelijke, en het gebruik van zulke hulpmiddelen om te bepalen hoe groot het nieuwe aantal passagiers of euro’s of auto’s is geworden.

In groep 3 (waar je deze app ook heel goed kunt gebruiken) ligt de nadruk op:

  • betekenis geven aan de bewerkingen optellen en aftrekken aan de hand van concrete situaties waarin sprake is van ‘erbij’ en ‘eraf’
  • optellen en aftrekken tot 10 en tot 20 op basis van getalbeelden (vijf- en tienstructuur) en aan de hand van hulpmiddelen zoals het rekenrek en de getallenlijn
  • bewustmaking van het ‘inverse’ karakter (omgekeerde handelingen) van optellen en aftrekken
  • introductie van rekentaal in de vorm van pijlentaal en formele sommentaal
  • automatiseren en memoriseren van de optellingen en aftrekkingen tot 10 en tot 20
  • vorming van een netwerk van getalrelaties rond optellen en aftrekken tot 100

Kerndoel 29
De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Mijn Mening

Ik vind dit echt prima apps om in de klas te gebruiken! Er zit geen reclame in en voor kinderen is het direct duidelijk wat ze moeten doen in deze app.

Ook het feit dat kinderen de getallen zelf mogen schrijven spreekt mij erg aan. De oefeningen in de app lopen steeds op in moeilijkheid.

Doordat je 3 apps moet downloaden heb je wel meteen een compleet pakket met apps waarmee je kunt gaan oefenen.

Bij de tafel app vind ik het alleen jammer dat je niet specifiek met een tafel kunt oefenen.

Maar verder vind ik deze app een aanvulling van het rekenonderwijs!

 

Leave a Reply