Leeftijd: 6 – 12 jaar
Prijs: € 2,99 10 november gratis voor iPhone/iPad
Download voor iPhone/iPad

Mijn Mening

Ik vind dit een leuke app om te oefenen met plussommen. Er zit een grote verscheidenheid aan oefeningen in. Dat maakt het nog wel eens onoverzichtelijk wanneer je er mee aan het werk gaat. Ook moet je redelijk veel keuzes maken. Maar als je alles goed hebt ingesteld dan is het een prettige app voor kinderen om mee te werken!

Zelfs in de kleutergroepen wanneer kinderen interesse krijgen in het maken van eenvoudige sommen je kunt namelijk ook kiezen voor sommen van 1 – 3 en 1 – 5. Een mooie range!

De oefeningen zijn afwisselend. Maar vragen wel een goede begeleiding van de leerkracht. Neem bijvoorbeeld practice dit is een oefening die je echt met z’n tweeën moet doen. De quize games en Match games zijn oefeningen die weer meer individueel gemaakt kunnen worden.

De aard van de oefeningen die je moet maken verschilt ook. Denk van te voren goed na over welk doel je wilt behalen met de leerlingen.

Wanneer je de bovenstaande punten in acht neemt weet ik zeker dat deze apps een mooie bijdrage kunnen leveren aan het automatiseren van plussommen.

De App

Deze app bestaat eigenlijk uit drie verschillende hoofdonderdelen. In deze verschillende hoofdonderdelen kun je steeds kiezen in welke range je sommen gaat maken. Dit kun je in het eerste scherm aangeven. Je krijgt dan alleen maar sommen binnen die range. Je kunt uit een grote range kiezen waarbij je sommen kunt maken tussen de 1 en de 100.

Practice

Eigenlijk zegt de titel van dit onderdeel genoeg, het is echt oefenen. Je ziet een som en moet hardop het antwoord zeggen. Deze oefening kun je eigenlijk alleen met z’n tweeën maken. De ene leerling zegt het antwoord. en de andere leerling geeft via de app aan of het antwoord goed is.

Quize Games

Bij dit onderdeel heb je twee oefening die je kunt kiezen:

Flash card Quize

Je ziet een som. En eronder staan drie mogelijkheden voor het antwoord. Jij moet nu aangeven wat het juiste antwoord op de som is. Wanneer een som goed is krijg je een vinkje. Is deze fout krijg je een kruis, maar wel de volgende som. Je krijgt in totaal 10 sommen. Aan het einde zie je hoeveel procent van de sommen je goed had. En hoe lang je er over hebt gedaan.

Speed challenge

In dit onderdeel heb je een halve minuut de tijd om sommen te maken! Je ziet een som op een kaart staan. Ernaast staan twee antwoorden. Welke is goed? Tik het goede antwoord aan. Wanneer je het goede antwoord aantikt zie je dit ook in beeld. En krijg je de volgende som. Wanneer je niet het juiste antwoord aantikt krijg je ook een volgende som maar geen punten. Aan het einde zie je hoeveel sommen je goed gemaakt hebt binnen de halve minuut.

Match Games

Ook bij de match games onderdelen heb je 2 spellen waar je uit kunt kiezen. Deze spellen verschillen een beetje van elkaar. In beide spellen heb je de mogelijkheid om te kiezen voor flip it. De kaartjes zijn dan omgedraaid en je ziet niet wat erop staat. En voor show me. De kaartjes liggen dan met de sommen en antwoorden omgedraaid. De keuze is aan jou om te kiezen welke oefenvorm je kiest.

Flash card match

Hierbij gaat het erom dat je een som en een antwoord bij elkaar matcht. Op een kaartje staat een som en op een andere een antwoord. Wanneer je de juiste som met het juiste antwoord matcht verdwijnen deze kaarten. Je krijgt meerdere rondjes met sommen setjes.

Equation Match

Deze variant van het spel is eigenlijk het moeilijkste. Je moet namelijk 2 kaarten met een som matchen, en die sommen moeten hetzelfde antwoord hebben. Als je twee kaarten met sommen met hetzelfde antwoord match dan verdwijnen ze. Je krijgt meerdere rondes.

Tips voor in de Klas

Bedenk als leerkracht goed met welk doel je de kinderen welk onderdeel wilt laten oefenen. De onderdelen zijn erg verschillend en daarmee behaal je andere doelen.

Wil je bijvoorbeeld op tempo flitsen met sommen ga dan voor de speed challenge. Wil je juist dat kinderen echt oefenen ga dan voor de matchgames. Als je wilt dat leerlingen samen oefenen met sommen waarbij ze elkaar controleren ga dan voor de practice game.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

Leave a Reply