• mg01
  • mg02
  • mg03
  • mg04
  • mg05
  • mg06

Oefen met sommen tot 10 en 20

Leeftijd: 5 – 8 jaar
Prijs: € 1,99 25 februari gratis!
Download voor iPhone/iPad
AppStore

De App

Als ik de app start weet ik meteen dat het over rekenen gaat. Ik mag een keuze maken uit de volgende categorieën:

  • Sommen 0 – 10
  • Sommen 10 – 20

Als ik vervolgens heb gekozen krijg ik de keuze uit 3 bubbels. Deze drie bubbels zijn drie verschillend spelletjes die over plussommen gaan. Deze bubbels zijn bij beide categorieën hetzelfde.

Taartbubbel
Ik zie een som, bijvoorbeeld 1 + 6 = Daar boven staat een regel waarop taartjes zijn gemaakt. Ik zie 1 groen taartje, de 1 is ook groen. En 6 blauwe taartjes, de 6 is ook blauw. Vervolgens moet ik het goede antwoord naar het lege vakje slepen. Als ik een antwoord goed heb krijg ik een volgende som te zien.

Pandabubbel
Als ik voor deze bubbel kies dan krijg ik ook weer sommen te zien. Bijvoorbeeld 15 + 2 =. Ik zie een automaat met 15 blauwe bubbels met een aapje erin, de 15 is ook blauw. En 2 groene bubbels met een vogeltje erin, de 2 is ook groen. Ik moet nu het goede antwoord naar het lege vakje slepen. Wanneer de som goed is krijg ik een volgende som.

Robotbubbel
Ik zie ook hier weer een som staan bijvoorbeeld 3 + 2 =. Ik zie erboven een robot staan met 3 rode poppetjes, het cijfer 3 is ook rood. En ik zie 2 groene poppetjes de 2 is ook groen. Ik moet nu het goede antwoord naar het hokje slepen. Wanneer de som goed is krijg ik een volgende som.

Wat bij alle sommen opvalt is dat de cijfers corresponderen met het aantal figuurtjes wat je ziet staan. Ook de kleur gecorrespondeerd met het cijfer.

Voor elke som die je goed maakt krijg je een munt. Met deze munten kun je dan nieuwe plaatjes, voor de sommen vrijspelen.

Tips voor in de Klas

Ik vind dit een prima app om het automatiseren van plussommen tot 10 en 20 te oefenen. Het visueel maken van de aantallen kan tot tellen leiden. Maar kan er ook voor zorgen dat kinderen een steuntje in de rug hebben.

Ook kleuters kunnen de plussommen onder de tien zeker aan het einde van groep 2 doen! Ik merk bij onze kleuters dat ze het leuk vinden om te doen. Wanneer je kleuters met deze app wilt laten werken zou ik adviseren om de sommen onder de 10 te kiezen. De app zou ik dan aanbieden in de kleine kring om de eerste aanzet samen met ze te maken. Wanneer de kleuters het door hebben kun je ze zelfstandig laten werken. Wat ik dan aanbeveel is om ze dit in tweetallen te laten doen.

Wat leer je van deze App?

Als we naar de kerndoelen kijken leer je van deze app:

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

Verder leer je van deze app:

  • Je concerteren op een activiteit

Mijn Mening

Ik vind dit een leuke eenvoudige app om sommen tot 10 en 20 te laten oefenen. De drie verschillende oefenvormen zijn voor kinderen leuk. Zo hebben ze het idee dat ze kunnen kiezen wat bij ze past op dat moment.

Ik vind het prettig dat er een steuntje in de rug is voor kinderen bij het visueel maken van de aantallen. Mooi dat de kleuren van de figuurtjes corresponderen met de kleuren van de getallen! Natuurlijk kan dit tellen uitlokken bij kinderen maar daar kun je het na verloop van tijd over hebben!

Het enige minpunt in de app vind ik het feit dat er reclame in het bovenste deel van je scherm blijft staan. Hier heb ik geen last van. Maar ik kan me wel voorstellen dat kinderen er op gaan klikken. Het is dus wel belangrijk dat je het er met kinderen over hebt.

Verder vind ik dit een prettige app om het automatiseren van plus sommen tot 10 en 20 te oefenen.

 

Leave a Reply