Oefen met lezen

Leeftijd: 5 – 8 jaar
Prijs: € 2,29
Download voor iPhone/iPad & Android

De App

Wanneer ik start met deze app zie ik dat ik keuze heb uit vier verschillende activiteiten. Deze vier verschillende activiteiten zal ik nader toelichten.

Roze icoon met kip

Je hoort bij dit spel de losse klanken uitgesproken worden. Daarna moet je een keuze maken uit de drie afbeeldingen. Een voorbeeld, je hoort: “luister goed en klik op het juiste plaatje j – a – s”. Je kiest nu op welk plaatje de jas staat.

Wanneer je het goed hebt gedaan krijg je de volgende vraag. Als je het niet goed doet verdwijnt het antwoord en heb je nog keuze uit 2 antwoorden. Wanneer je dan weer het verkeerde antwoord geeft blijft er nog maar 1 keuze over. Er zijn in totaal 11 vragen.

Blauwe icoon met hek

Bij dit spel moet je echt lezen. Je ziet een woord staan. Dit moet je lezen. Daarna maak je een keuze uit de drie afbeeldingen die je ziet staan. Je ziet bijvoorbeeld roos staan. Dan moet je het plaatje van de roos aantikken.

Als je het goede plaatje hebt aangetikt dan krijg je de volgende vraag. Wanneer je niet het goede antwoord kiest dan heb je nog keuze uit 2 antwoorden. Als je vervolgens weer een verkeerd antwoord geeft blijft er nog maar 1 antwoord over. Er zijn in totaal 11 vragen.

Groene icoon met ik ben moe

Het volgende spel is een spel waarbij je zinnen moet lezen! Je ziet een korte zin staan. Deze moet je lezen. Vervolgens kies je welk plaatje bij de zin past. Een voorbeeld is bijvoorbeeld: “een heks op een steel’. Je moet nu het plaatje zoeken waar je een heks op een steel ziet. Dat plaatje moet je aantikken.

Wanneer je het goede antwoord hebt gegeven dan krijg je meteen de volgende vraag. Als je dan een verkeerd antwoord geeft dan verdwijnt het verkeerde antwoord. Er blijven dan nog 2 antwoorden over. Je kunt nu dus opnieuw een antwoord geven. In totaal zijn er 11 vragen.

Witte icoon met verhaaltjes

In dit laatste spel ga je aan de slag met het lezen van verhaaltjes! In dit laatste spel lees je een kort verhaaltjes. Vervolgens krijg je een stelling te lezen. Deze stelling gaat over het verhaal. Je moet nu middels de twee knoppen aangeven of de stelling waar is of niet waar is. Je kunt de stelling uit laten spreken. Hierna moet je antwoord geven op de stelling middels de knoppen.

Wanneer het antwoord goed is krijg je het volgende verhaaltje te lezen. Wanneer het antwoord niet goed is krijg je een tweede kans. Er zijn 11 verhaaltjes gemaakt.

Tips voor in de Klas

Deze app kan bij de kleuters prima in een kleine kring worden gebruikt. Als je als leerkracht het in een klein groepje doet en de kinderen laat tikken weet ik zeker dat het een succes is! Je kunt de iPad/tablet ook aansluiten op het digibord zodat je groot beeld hebt. De bediening zal nog wel via de iPad/tablet moeten gaan.

De app kan ook heel goed in groep 3 worden ingezet! De blauwe, groene en witte activiteiten zijn heel goed in te zetten in groep 3. Wanneer je deze activiteiten kort uitlegt weet ik zeker dat kinderen hier zelfstandig mee aan de slag kunnen gaan!

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt dan leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 4
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.

Waarbij de focus met deze app vooral ligt op woordherkenning. Leerlingen leerlingen zo snel mogelijk een woord te verklanken.

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden.

Met als belangrijkste tussendoelen:

  • Ontwikkeling fonemisch bewustzijn (groep 2 en 3)
  • Klinker in een woord isoleren
  • Auditieve analyse op klankniveau

Mijn Mening

Ik vind dit echt een mooie en goed bruikbare app! Het mooie aan deze app vind ik dat de 4 verschillende activiteiten in de app elkaar mooi opvolgen als je krijgt naar de leerlijn van het leren lezen. Eerst ga je natuurlijk klanken aan elkaar plakken. Vervolgens ga je zelf lezen. Daarna het lezen van korte zinnen. En vervolgens een echt verhaaltje waar je een stelling bij moet beantwoorden. Echt top hoe deze activiteiten elkaar opvolgen in een lijn!

Wanneer de kinderen met de app aan de slag gaan merk ik dat ze zeker in groep 3 zelfstandig met de app kunnen werken. Eind groep 2 is het roze icoon met de kip goed te doen. Het woord wordt echt klank voor klank uitgesproken. En dat is ook echt iets waar je in een kleine kring mee aan de slag kunt gaan.

De andere 3 onderdelen zijn zeer geschikt voor groep 3. Kinderen kunnen er zelfstandig mee aan de slag. En krijgen ook direct feedback op hun gegeven antwoorden. Iets wat ik zeer positief vind.

Er zit geen reclame in de app en als de app eenmaal is aangekocht hoef je geen in app aankopen meer te doen.

Kortom een echte aanrader om in de klas te gebruiken!

 

Leave a Reply