Oefen met automatiseren

Leeftijd: 5 – 8 jaar
Prijs: € 3,99
Download voor iPhone/iPad

 

De App

Door de titel van de app is het direct duidelijk dat deze app over het maken van sommen gaat! Er zijn twee onderdelen waar je uit kan kiezen wanneer je de app start:

  • Oefenen
  • Toets

Deze twee onderdelen zal ik nader bespreken.

Oefenen

Wanneer ik voor het onderdeel oefenen kies is het zo dat ik vijf verschillende oefenspelletjes heb om mee te gaan oefenen. Deze oefenspelletjes zal ik uitleggen.

Dubbelen

Wanneer je het over de dubbelsommen hebt krijg je allemaal sommen te zien met twee getallen die hetzelfde zijn. Dit houdt in dat je sommen krijgt als 1 + 1, 2 + 2, etc.

1 erbij 1 eraf

Eerst mag ik een keuze maken bij dit onderdeel of ik voor plus of min sommen ga. Ook mag ik kiezen of ik voor sommen tot 10 of tot 20 ga. Daarna krijg ik sommen waarbij ik er steeds een erbij moet doen of juist een eraf moet doen. Ik krijg aan het einde van de oefening feedback op mijn handelen. Ik zie dan welke sommen ik nog moeilijk vind.

samen 10

In dit onderdeel van de app ga je aan de slag met de vriendjes van 10. Je ziet een splitsboom en de som ernaast. Je moet nu aangeven wat erbij moet om 10 te krijgen. Aan het einde zie je welke sommen je nog moeilijk vond.

alle sommen

Als ik voor alle sommen kies dan heb ik veel keuzes te maken. Wanneer je een categorie kiest dan krijg je daarna sommen uit die categorie. Aan het einde van de sommen krijg je feedback. Je ziet welke sommen je nog moeilijk vond.

somkaartjes

Ook bij somkaartjes mag je eerst kiezen of je met plus of min sommen aan de slag ga. Ook mag ik kiezen of ik voor sommen tot 10 of tot 20 ga. Daarna zie ik steeds 3 sommen in beeld. Ik moet nu de juiste som bij het juiste antwoord matchen. Aan het einde van de oefening krijg je feedback. Je ziet welke sommen je nog niet beheerst.

Toetsen

Het onderdeel toetsen is vooral goed te gebruiken voor kinderen die de app individueel gebruiken, dus niet in een klassen situatie. Je kiest eerst voor de plus of min toets. Ik krijg vervolgens 5 sommen. Daarna krijg ik een overzicht te zien hoe ik scoor. Dit overzicht is voor plus en minsommen apart. Ik kan dan goed zien wat al goed gaat en wat ik nog moet oefenen.

Door de matrix als ouder of als leerkracht goed te bekijken kan in precies zien wat nog moeilijk is en wat ik al beheer.

Tips voor in de Klas

Deze app is zeer geschikt om mee te oefenen in de klas. Je kunt specifiek aangeven waar een kind mee moet oefenen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat een kind de splitsingen tot 10 nog niet beheerst. Door juist dat onderdeel te kiezen kun je daar mee aan  de slag gaan.

Ook voor pientere kleuters kan deze app erg uitdagend zijn. Vooral het onderdeel een meer een minder is interessant voor pientere kleuters.

Bij deze app is het wel zo handig als kinderen individueel aan de slag gaan met het oefenen. Waarbij het van belang is dat jij als leerkracht aangeeft met welk specifiek onderdeel er aan de slag gegaan moet worden.

Er zijn natuurlijk nog meer apps waarmee je kunt gaan oefenen!

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

Mijn Mening

Ik vind dit weer een mooie app van Juf Jannie! De app heeft heel veel oefeningen in zich. Wat ik op zich prettig vind. Zo kun je leerlingen namelijk specifiek laten oefenen met een bepaald onderdeel van de app. Stel dat je een leerling hebt die de plussommen tot 10 nog moeilijk vind dan kun je via alle sommen of via somkaartjes deze leerling laten oefenen.

In deze app lopen plus en minsommen ook niet door elkaar heen. Je kunt echt specifiek kiezen voor een bepaald onderdeel. Dit helpt mij als leerkracht om specifieke keuzes te maken voor leerlingen. En zo beter in te spelen op hun onderwijsbehoeften.

De oefeningen zelf spreken leerlignen erg aan. Ze begrijpen snel wat ze moeten doen. Ook is alles visueel mooi vormgegeven.

Na het doen van de oefeningen krijgen de leerlingen feedback over hoe ze het gedaan hebben. Dit gebeurt op een prettige manier.

Wanneer je de app gebruikt met de hele groep is het onderdeel toetsen niet zo relevant. Je kunt in deze app namelijk niet per leerling een account maken en zo de resultaten zien. Deze app kun je in de klas echter wel goed inzetten om te oefenen!

Met welk onderdeel uit de app wil jij gaan oefenen in de klas?

Promocodes

AYHLL73YYYJW

NXLNXY4EW6A7

7XPPNFNHX7JH

KJJEYE3TLY9Y

TYA7YMFLELF9

6H6WKJ9FA6AP

P9NHN4LETMAL

R7KXK7HRFP77

ALHT3ALLAWP7

LWXRPPYYJ6RH

HELJN7JMYFJ6

X9LFXN3YFMJE

WN4XXY73NTKJ

XP74JNM9HEEM

FATRE3KYRR34

TPRE4HH3TLFL

3RNPFYPATKWK

7AKW6HXHM9EH

RKRER4A6M6L7

RAHF4KXXKTNK

 

Leave a Reply