Een app vol met gebarentaal

Leeftijd: 4 – 7
Prijs: € gratis
Download voor iPhone/iPad & Android

De App

Wanneer ik de app start zie ik dat ik uit verschillende opties binnen de app kan kiezen. Deze verschillende opties zal ik bespreken.

Gebaren

Als ik het onderdeel gebaren aantik dan zie ik allerlei onderdelen bijvoorbeeld dieren, ik en omgeving, leuk, seizoen en emoties. Als ik daarna voor ik en omgeving kies dan zie ik allerlei dingen uit mijn omgeving. Wanneer ik dan op het plaatje van het bed tik dan kan zie een een afbeelding van een bed. Ook wordt het woord uitgesproken. En ik kan wanneer ik op de grote play knop druk het gebaar van bed, uitgebeeld door een (slecht horend/doof) kind.

Quiz


Het onderdeel quiz is echt een quiz. Je ziet door op de playknop te drukken een gebaar. Ook weer door een kind uitgebeeld. Nu moet jij aangeven wat dit gebaar is. Je hebt de keuze uit 3 antwoorden. Wanneer je een antwoord geeft dan zie je meteen of het goed/fout is. En dan ga je door naar de volgende vraag.

ABC


Bij ABC kun je zien welke klankgebaren er bij de letters horen.

Tips voor in de Klas

Ook in het regulieren onderwijs komt het steeds meer voor dat een slecht horende leerling deelneemt aan het reguliere onderwijsproces. Een app als deze kan drempelverlagend werken. Je kunt met deze app kinderen goed voorbereiden op een slecht horend kind in de klas. Ook denk ik dat dit een goede app is om samen mee te werken. Een horende en slecht horende leerling samen dus!

Wat leer je van deze App?

Het ligt natuurlijk voor de hand maar van deze app leer je de gebaren! Dit valt niet onder de kerndoelen.

Mijn Mening

Ik vind dit een mooie praktische app waarmee je als leerkracht en leerling goed uit de voeten kunt. De gebaren worden heel duidelijk in de filmpjes voorgedaan. En zijn goed te berijpen.

Wat ik leuk vind is dat de gebaren in de filmpjes door slecht horende/dove kinderen worden gedaan. Het ziet er op deze manier ook echt heel natuurlijk uit!

De quiz die in deze app zit is ook leuk vorm gegeven. En makkelijk te doen.

Wanneer je een slecht horend kind/doof kind in de klas krijgt is deze app echt een must om te gebruiken in de klas!

    Leave a Reply