Kiene Klanken – Interactieve klankstempels

Posted by on okt 11, 2017 in Materiaal | No Comments
Kiene Klanken – Interactieve klankstempels

Stempel met interactieve klanken op de iPad

Leeftijd: 5 – 8 jaar
Prijs app: gratis

 

De set Kiene Klanken

Als ik de set kiene klanken open doe zie ik alle 42 klanken erin zitten. Ook de dubbelkanken! En woordstukjes als nk, sch, ng, etc. De klinkers hebben een andere kleur dan de medeklinkers. Onder de klank staat een streep zodat je weet hoe je de stempel moet houden. Onder de klank zitten 3 nopjes hiermee maakt de klank contact met de iPad.

De App

Zodra ik de app start zie ik dat deze is onderverdeeld in 3 onderdelen:

 • Letter: Dit zijn allemaal oefeningen op letterniveau
 • Woord: Dit zijn oefeningen op woordniveau
 • Klank: Dit zijn oefeningen op klankniveau

Deze 3 onderdelen zal ik nader toelichten

Letter

Bij het onderdeel letter zijn 4 activiteiten aanwezig die allemaal met letters te maken hebben. Deze vier onderdelen zal ik nader toelichten:

Wat zie je
Als je dit onderdeel start hoor je: “welke letter zie je stempel de letter”. Er komt nu in het blauwe vak kort een letter zichtbaar. De leerling moet nu precies dezelfde letter stepelen.

Wat hoor je?
Je hoort dat er een klank uitgesproken wordt. Zo hoor je bijvoorbeeld: a. Je moet nu de a zoeken in je set en deze stempelen.

Wat is de eerste
Je ziet een plaatje. Bijvoorbeeld een put. Als je op het plaatje van de put drukt wordt deze uitgesproken. Je moet nu de eerste letter van het woord stempelen in het blauwe vak.

Wat mist er?
Eerst hoor je een stukje uitleg: “hoor je wat er mist? Stempel de letter”. Je ziet een plaatje van bijvoorbeeld een gum. Door op het plaatje te drukken wordt het woord uitgesproken. Onder het plaatje staan de klanken g u. De m mist dus. Deze moet je stempelen.

Woord

Dit zijn allemaal oefeningen op woordniveau. Je gaat aan de slag met woorden.

Kies het woord
Je ziet een rijtje woorden. Deze moet je hardop lezen. Vervolgens zie je een plaatje. Maar welk woord hoort er bij het plaatje? Dit moet je onderin stempelen. Voor elke klank is er een vakje.

Weet het woord
Je ziet een plaatje van een woord. Zodra je op het plaatje drukt wordt het ook uitgesproken. Jij moet nu het woord stempelen in de vakjes die eronder staan. Voor elke klank is er een vakje.

Zoek het woord
Je ziet zo’n 10 woorden. Deze lijken allemaal hetzelfde. Maar 1 woord is anders! Dit woord moet je zoeken en stempelen in de vakjes eronder. Voor elke klank is er een vakje.

Klank

In deze oefeningen gaat het om oefeningen waarbij je expliciet met losse klanken werkt.

Waar hoort de klank?
In deze oefening zie je een plaatje, bijvoorbeeld een plaatje van een mol. Dit woord wordt ook uitgesproken. Je hoort nu de m. Deze moet je op de goede plek stempelen in de vakjes die eronder staan.

Hoeveel klanken
Je ziet een plaatje van een woord, bijvoorbeeld een plaatje van een kuil. Dit woord wordt ook uitgesproken. Je ziet nu 2 stempelkaarten. Maar welke moet je gebruiken? Zodra je de goede stempelkaart hebt gekozen moet je het woord stempelen. Het woord wordt ook uitgesproken.

Woordenboek

In het woordenboek kun je allemaal woorden opzoeken met een bepaalde beginklank. Je ziet bijvoorbeeld een plaatje van de zee. Zodra je op het plaatje tikt wordt deze zingend, of hakkend en plakkend uitgesproken, net wat je ingesteld hebt.

Stempelen

Het onderdeel stempelen is bedoelt om je eigen woorden te stempelen. Hier kun je dus zelf woorden stempelen.

Tip! maak een printscreen van de woorden die de kinderen gemaakt hebben. En druk deze woordenlijst af!

Instellingen

Bij instellingen kun je de uitspraak van de woorden instellen. Je kunt kiezen voor hakken en plakken. Of voor zingend lezen. Ook kun je hier activiteiten aan of uitzetten voor kinderen.

Wat ook mooi is, is dat je hier kunt instellen welke klanken er precies geoefend moeten/mogen worden. Zo kun je klanken die nog niet aanbod zijn geweest uitzetten! Ideale update!

Inzet van Kiene Klanken in de klas

Deze set Kiene Klanken kun je bijzonder goed inzetten eind groep 2 begin groep 3. Je kunt deze set goed gebruiken in een klein groepje. Bijvoorbeeld om een oefening uit te leggen. Of bijvoorbeeld samen met de kinderen een bepaald onderdeel doen. En ze daarna zelfstandig in tweetallen laten werken met deze set.

Wat leer je van Kiene Klanken?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 4
De leerlingen leren informatie te achterhalen in informatieve en instructieve teksten, waaronder schema’s, tabellen en digitale bronnen.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op technisch lezen:

 • fonetisch benoemen van de letters
 • ontsleutelen van klankzuivere (km-, mk- en mkm-)woorden zonder eerst de afzonderlijke letters te verklanken
 • lezen van klankzuivere woorden (van het type mmkm, mkmm en mmkmm)
 • lezen van korte woorden met afwijkende spellingpatronen en meerlettergrepige woorden
 • woordidentificatietechnieken
 • steeds meer woorden automatisch herkennen
 • gebruik van verschillende technieken om woorden snel en nauwkeurig te herkennen
 • herkennen van lettercombinaties en spellingpatronen
 • het herkennen van het unieke letterpatroon van (leen)woorden

Kerndoel 10
De leerlingen leren bij de doelen onder ‘mondeling taalonderwijs’ en ‘schriftelijk taalonderwijs’ strategieën te herkennen, te verwoorden, te gebruiken en te beoordelen.
Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • plannen, sturen, bewaken en controleren van eigen spreek-, luister-, lees- of schrijfgedrag (zonder begeleiding)

Kerndoel 11
De leerlingen leren een aantal taalkundige principes en regels. Zij kunnen in een zin het onderwerp, het werkwoordelijk gezegde en delen van dat gezegde onderscheiden. De leerlingen kennen:

 • regels voor het spellen van werkwoorden;
 • regels voor het spellen van andere woorden dan werkwoorden;

Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

 • ontwikkeling fonemisch bewustzijn:
  – klinker in een woord isoleren
  – auditieve analyse op klankniveau
  – auditieve synthese op klankniveau
  – letters kunnen benoemen
  – spellen van klankzuivere woorden op basis van de elementaire spelhandeling

Mijn Mening

Ik vind dit echt een geweldige set om in de klas te gebruiken! Vooral de combinatie tussen concreet materiaal en de iPad vind ik echt mooi. Wanneer een leerling met de set werkt merk ik dat ze echt heel enthousiast zijn.

De oefeningen die in de set zitten sluiten ook perfect aan bij het leren lezen in groep 3!

Wat ik erg prettig vind als leerkracht is dat je bij instellingen zelf kunt aangeven welke oefeningen er aan/uit moeten staan. En dat je kunt aangeven of er gehakt en geplakt moet worden of dat er zingend gelezen moet worden.

Een mooie toevoeging is ook dat je nu zelf kunt aangeven met welke klanken er geoefend moet/mag worden. Het fijne vind ik hier hieraan dat je precies kunt stellen waar de leerling op dat moment aan toe is. Echt ideaal!

Ik vind deze set echt een verrijking voor het onderwijs! Deze set zou in elke groep 2 en 3 moeten staan!

 

 

Leave a Reply