Twenty One – Een spannend dobbelspel

Geplaatst door op aug 24, 2017 in Spelletjes | Geen reacties
Twenty One – Een spannend dobbelspel

Een spannend dobbelspel

Leeftijd: 7 – 99 jaar
Prijs: € 10,95

 

 

Het Spel

Als ik het doosje van het spel open doe zit er het volgende in:

 • 6 dobbelstenen in verschillende kleuren
 • 1 score blok
 • handleiding hoe het spel te spelen

Het spel werkt vervolgens als volgt. Elke deelnemer aan het spel krijgt een eigen scoreblad. Alle scorebladen zijn verschillend. Op elk scoreblad staan vijf horizontale rijen. Hierop staan dobbelsteenbeelden. Elk dobbelsteenbeeld komt in elke rij een keer voor.

De eerste speler gooit de zes dobbelstenen. Als de speler niet tevreden is met de worp mogen alle dobbelstenen behalve de dobbelstenen met 1 oog. Als de speler klaar is mag gooien moet iedere speler tenminste een getal in zijn huidige rij invullen.
Een getal mag alleen worden ingevuld in een veld met dezelfde kleur als de dobbelsteen. En als dit getal lager is dan of gelijk is aan het aantal ogen dat staat aangegeven in het veld.

Je hebt een voltreffer wanneer het getal en de kleur precies overeenkomen. Dit geef je dan aan met een kruisje. Een voltreffer levert bonuspunten op zodra je een rij compleet hebt ingevuld.

Als een speler niets in zijn huidige rij in kan vullen moet de speler een vrij veld wat het meest links ligt doorstrepen.

Nadat iedere speler in zijn huidige rij minstens een getal heeft ingevuld of doorgestreept is de volgende speler aan de beurt om te gooien.

Als de rij compleet is wordt de rij gewaardeerd.

Zodra een speler vijf rijen compleet heeft ingevuld en gewaardeerd eindigt het spel. Alle andere spelers mogen dan hun huidige rij nog waarderen. Ook al is deze nog niet compleet.

Alle punten van alle rijen worden bij elkaar opgeteld. De speler met de meeste punten wint het spel.

Tips voor in de Klas

 

 

 

 

 

 

 

Ik heb dit spel met groep 4 gedaan. En wat bij mijn klas heel erg hielp was dat ik de eerste keer als ‘objectieve deelnemer’ met de kinderen meespeelde. Ik had ze natuurlijk alle regels van te voren goed uitgelegd. Tijdens het meespelen hielp ik elke keer bij mijn groepje met de dobbelstenen in de rijen aankruisen.

Ik merkte aan de groepjes die ik begeleiden dat ze dit een 1x nodig hadden en dat ze daarna het spel goed onder de knie hadden. En dat ze het dus ook zelfstandig konden spelen.

Wat leer je van dit Spel?

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Waarbij de focus met dit spel ligt op:

 • (kleine) Hoeveelheden vergelijken (méér, minder evenveel)hoeveelheden tellen (resultatief tellen)
 • Meten door afpassen benoemde hoeveelheden, groottes, data etc. (waarvan je de getallen weet) vergelijken op grond van die getallen. Bijvoorbeeld bij een vraag als “wie is het oudst?”
 • Getallen met elkaar vergelijken op basis van volgorde in de telrij en door vergelijking van corresponderende hoeveelheden
 • Kleine hoeveelheden direct overzien
 • Getalpatronen herkennen, zoals die op de dobbelsteen
 • Herkennen van het dobbelsteenbeeld
 • Splitsen van getallen

Verder leer je van dit spel:

 • Bij elkaar tellen van hoeveelheden
 • Koppelen van hoeveelheden aan getallen tot en met 12
 • Herkennen van de volgorde van de getallen tot en met 12
 • Strategisch spelen
 • Concentreren op de activiteit
 • Creatief denken

Mijn Mening

Ik vind dit echt een leuk een uitdagend rekenspel! Tijdens het spelen van het spel in mijn klas merkte ik al gauw dat met name de kinderen die beter zijn in rekenen dat ze dit spel makkelijk oppakken en dat ze de regels snel oppakken.

Doordat elke deelnemer aan het spel een ander score formulier heeft, is het spel elke keer weer anders. Wat natuurlijk super leuk en uitdagend is. Kinderen die het spel meerdere keren gespeeld hadden gaven ook aan dat het spel elke keer anders was.

Doordat je steeds moet rekenen en goed moet kijken is het belangrijk dat je steeds blijft opletten tijdens elke speelronde.

Ik vind dit een leuk en uitdagend rekenspel wat voor veel doelgroepen gebruikt kan worden.

 

Related posts:

Leave a Reply