zoek03

Zoek het juiste aantal van de kleur

Leeftijd: 4 – 7 jaar
Prijs: € 1,99
Download voor iPad
AppStore

De App

zoek02

As je de app start door op de play button te drukken begint de app direct. Je krijgt een mooie kleurrijke afbeelding te zien. En een bakje met ringetjes en vier staafjes met kleuren. Je moet nu gaan tellen hoe vaak een bepaalde kleur voorkomt op een plaatjes. Bijvoorbeeld vier blauwe voorwerpen in een plaat. Je mag mag nu vier ringetjes om het blauwe staafje doen. Als je klaar bent met alle staafjes kom je in een nieuw scherm terecht er wordt nu gecontroleerd of je alles goed hebt gedaan. Van kleur tot kleur wordt aangegeven welke goed en fout zijn. Als het groen wordt dan is het goed. Als het rood wordt dan is het fout. Wanneer je alles goed hebt krijg je ook nog een dansje van Ed te zien!

Tips voor in de klas

Pak eens het echte spel erbij als je dit in de klas hebt staan. Wat een ander leuk idee is om zelf een plaat te pakken en samen met de kinderen kijken hoe vaak je een bepaalde kleur ziet. Om het makkelijk te maken voor kinderen leg je een fiche (of iets anders) te leggen op de kleur. Dan weet je zeker dat je niet dubbel telt.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app:

kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken

Waarbij de focus in combinatie met deze app ligt op:

  • Taal voor het uitdrukken of benoemen van: hoeveelheden
  • Taal voor het uitdrukken of benoemen van: getallen en getalnotaties (bijv. met eenheden, tientallen, honderdtallen)

Verder leer je van deze app:

  • De kleuren
  • Kritisch kijken naar plaat

Mijn Mening

Ik vind dit een leuke en leerzame app voor kinderen. Het is wel belangrijk dat je kinderen van te voren goed uitlegt hoe deze app werkt en wat ze moeten doen. Waarschijnlijk snappen ze het vrij snel. Maar jongere kinderen kunnen het nog wel eens lastig vinden. Spreek ook duidelijk af met kinderen welk niveau ze gaan doen.

In deze app zit geen reclame. En als je eenmaal de app hebt aangekocht hoef je geen verdere in app aankopen meer te doen.

Kortom een leuke en leerzame app voor kleuters!

Leave a Reply