• sij01
 • sij02
 • sij03
 • sij04

Vier samen met Sinterklaas zijn verjaardag!

Leeftijd: 4 – 7 jaar
Prijs: € 1,79
Download voor iPhone/iPad
AppStore

De App

Direct als je de app start heet Sint je welkom. Hij vraagt je ook of je samen met hem zijn verjaardag wilt vieren! Om de verjaardag van de Sint te vieren zijn er diverse spelletjes in deze app beschikbaar. Dit zijn:

 • Telspel, hierbij moet je simpele optelsommetjes maken
 • Puzzelen: Puzzelstukjes op de juiste plek terugleggen
 • Verhaal: Lees een verhaal over Sinterklaas
 • Paren zoeken: Zoek de twee plaatjes die bij elkaar horen
 • Sudoku: Los de sudoku’s op
 • Verschillen: Zoek de verschillen in de plaat
 • Memo-spel: Zoek in memoryvorm steeds twee dezelfde plaatjes bij elkaar
 • Kleuren: Kleur een kleurplaat met als thema Sintekerklaas
 • Karaoke: Zing in karaoke vorm liedjes
 • Pepernotenspel: Stop alle pepernoten zo snel mogelijk in de zak
 • Rijmen: Je moet steeds twee plaatjes vinden die rijmen, de woorden op de plaatjes worden ook uitgesproken

In deze app zitten echt allerlei leuke interessante spelletjes om samen met kinderen het sinterklaasfeest te vieren.

Tips voor in de klas

Dit is een app die kinderen heel goed samen kunnen spelen. Bijvoorbeeld het oplossen van sudoku’s dat lukt vaak beter als ze het met z’n tweeën doen! Laat kinderen dus vooral samen met deze app werken!

Wat leer je van deze app?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app:

Kerndoel 1
De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.

Kerndoel 2
De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te
drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren
en bij het discussiëren.

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Mijn Mening

Wat een ontzettend leuke en kleurrijke app waarmee de kinderen in mijn klas zich prima kunnen vermaken. In deze app zitten een aantal leuke en afwisselende spelletjes. De spelletjes spreken zo voor zich dat kinderen zonder al te veel uitleg aan de slag kunnen. Het leuke is dat de spelletjes zich achter elkaar opvolgen.

De manier waarop deze app in elkaar zit is voor kinderen heel duidelijk het is niet moeilijk en ze snappen het snel.

Er zit geen reclame in de app en als je eenmaal de app aangekocht hebt hoef je geen verdere in app aankopen te doen. Kortom dit is een app waarbij kinderen zich lange tijd kunnen amuseren!

Leave a Reply