oefening 1

Breng het dier bij zijn eten.

Leeftijd: 4 – 6 jaar
Prijs: € 1,09
Download voor iPhone/iPad
badge_appstore-lrg

De App

oefening 2

Zelf speel ik natuurlijk ook graag een spelletje op mijn iPad. Een tijdje geleden ontdekte ik Flow Free. Een app waarbij je bolletjes met elkaar moet verbinden. De bolletjes die je met elkaar moet verbinden hebben dezelfde kleur. Maar de lijn die je trekt mag niet worden onderbroken door een andere lijn. Ik kan je zeggen zeer verslavend.

Pas geleden kwam Busy Things met een kindervariant van deze app! Namelijk Path Puzzler. Bij Path Puzzler gaat het er om dat je een dier naar zijn eten brengt.

In dit startmenu kun je aangeven op welk nivo je de app wil spelen. Bij ‘work through’ kies je er voor om in ‘easy’ te beginnen en dan door te gaan naar ‘medium’ vervolgens naar ‘hard’ en dan naar ‘harder’. Bij resume ga je verder waar je gebleven bent. In een klassensituatie gebruik ik deze optie niet omdat er dan verschillende kinderen achter elkaar met de app aan het werk zijn.

Het doel van de app is nu dat elk dier bij zijn eigen eten komt. Je weet welk dier bij welk eten hoort omdat het stro waar het eten op ligt dezelfde kleur heeft.
Je moet het dier bij zijn eten brengen. Dit doe je door een pad te maken, wat je met je vinger trekt. Alle dieren moeten bij hun eten komen. Alleen de wegen naar het eten mogen elkaar niet kruisen!
Als het je vervolgens gelukt is om de dieren naar hun eten te brengen en de dieren het eten opgegeten hebben vieren alle dieren een feestje!

Tips voor in de klas

Dit is een prima app waarbij kinderen samen kunnen werken. Laat bijvoorbeeld een oudste kleuter met een jongste kleuter samen met de app werken.

Grofweg gebruik ik het nivo ‘Easy’ en ‘Medium’ voor groep 1.En nivo ‘Hard’ en ‘Harder’ voor groep 2. De optie ‘work through’ gebruik ik als ik kinderen wat meer tijd wil geven om met de app te werken.
Dit is ook een prima app om in een kleine kring te gebruiken. Laat kinderen verwoorden waarom ze de wegen naar het eten zo maken. Stimuleer hen daarin.

Deze app is ook goed te gebruiken voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong! Kinderen worden echt uitgedaagd om oplossingen te vinden voor de problemen en moeten echt hun hoofd er over buigen.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken.

Kerndoel 24
De leerlingen leren praktische en formele rekenwiskundige problemen op te lossen en redeneringen helder weer te geven.

Kerndoel 25
De leerlingen leren aanpakken bij het oplossen van rekenwiskundeproblemen te onderbouwen en leren oplossingen te beoordelen.

Kerndoel 32
De leerlingen leren eenvoudige meetkundige problemen op te lossen.

Verder leer je van deze app:

  • Je concentreren op een activiteit
  • Logisch nadenken
  • Samenwerken

Mijn Mening

De app path puzzler van Busy Things is een erg betekenisvolle manier om kinderen te leren logische wegen te laten maken. De app bied mogelijkheden om alleen aan het werk te gaan maar ook juist de mogelijkheid om samen aan het werk te gaan.

Ik vind dit verder echt een top app voor kleuters die meer uitdaging kunnen gebruiken. Wanneer je kiest voor ‘work through’ krijg je een steeds moeilijkere opgave. De oplossingen zijn soms echt niet simpel. En kinderen zullen er echt het hoofd over moeten buigen.

In deze app zit geen reclame. Dat vind ik zelf erg prettig.

Kortom een prima app om kinderen eens flink uit te dagen!

Leave a Reply