opt01

Oefen met optellen tot 10

Leeftijd: 5 – 7 jaar
Prijs: € 1,99 2 juli gratis
Download voor iPhone/iPad
AppStore

De App

Als ik de app start zie ik dat deze over rekenen gaat. Ik zie ook dat ik 3 soorten opdrachten kan gaan maken. Deze zal ik omschrijven:

Sommen tot 10 maken


 

 

 

 

 

 

Ik kan deze opdracht in twee variaties maken. Variatie een is dat ik een som zie, en deze moet ik oplossen door het juiste cijfer als antwoord er naartoe te slepen. Wanneer deze goed is krijg ik een volgende som.
De andere variant is dat ik een som krijg en dat ik het juiste antwoord er achter moet schrijven. Als ik op het oogje rechts onder druk dan kan ik controleren op ik de som goed heb gemaakt. Om voor deze variant te kiezen moet ik op het schrijfblaadje rechts onder drukken.
In beide variaties moet ik 10 sommen maken.

Sommen tot 10 met een ontbrekend cijfer


Als ik voor dit onderdeel kies heb ik ook weer twee variaties. Variatie een is dat een som zie in de vorm van 1 + … = 6. Ik moet nu het ontbrekende cijfer toevoegen. Wanneer het goed is zie ik de volgende som.
De andere variant is dat ik een som te zien krijg bijvoorbeeld 5 + … = 8. Ik moet nu het juiste cijfer op de plek schrijven. Het cijfer dat erbij komt moet ik altijd opschrijven. Als ik op het oogje rechts onder druk dan kan ik controleren op ik de som goed heb gemaakt. Om voor deze variant te kiezen moet ik op het schrijfblaadje rechts onder drukken.
In beide variaties moet ik 10 sommen maken.

Sommen tot 10 met een ontbrekend cijfer


Ook voor dit laatste onderdelen heb ik weer twee variaties. Variatie een is dat ik een som zie in de vorm van … + 5 = 7. Ik moet nu het ontbrekende cijfer toevoegen. Wanneer het goed is zie ik de volgende som.
De andere variant is dat ik een som te zien krijg bijvoorbeeld: … + 2 = 4. Ik moet nu het juiste cijfer op de plek schrijven. Het cijfer dat erbij komt moet ik altijd opschrijven. Als ik op het oogje rechts onder druk dan kan ik controleren op ik de som goed heb gemaakt. Om voor deze variant te kiezen moet ik op het schrijfblaadje rechts onder drukken.
In beide variaties moet ik 10 sommen maken.

Een algemene opmerking bij deze app is dat alle getallen worden uitgesproken. Echter is dit in het Engels. Wanneer je het geluid uitzet heb je hier geen ‘last’ van. Je kunt de app prima zonder geluid gebruiken.

Als ik in het hoofdscherm op het i tje druk dan krijg ik een overzicht van hoe ik alle sommen die ik gemaakt heb gedaan heb. Ik kan dus zien hoeveel fouten ik gemaakt heb en hoeveel sommen ik goed gemaakt heb. Dit overzicht is heel gedetailleerd. Ik zie het namelijk precies per som.

Tips voor in de Klas

Dit is een prima app waarmee kinderen sommen tot 10 kunnen oefenen. Kinderen in groep 3 kunnen hun vaardigheden oefenen bij het optellen tot 10.

Wat ik wel adviseer is dat je deze app eerst goed met kinderen samen met verkennen zodat ze goed weten hoe het werkt. Je ziet dan ook hoe kinderen er mee omgaan.

Ook voor kleuters die interesse krijgen in het maken van sommen is dit echt een prima app.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijken leer je van deze app:

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 10 en de tafels van buiten gekend zijn.

Verder leer je van deze app:

  • Je concentreren op een activiteit

Mijn Mening

Ik vind dit een app die je in meerdere groepen kunt gebruiken. Kleuters kunnen ook echt met deze app aan de slag gaan. Zeker als je hen in tweetallen laat werken.

Verder kun je deze app goed gebruiken voor kinderen in groep 3 die extra willen oefenen op sommen tot 10.

Ik vind deze app ook zeker een goede om voor de RT te gebruiken wanneer je merkt dat kinderen uitvallen op basisvaardigheden.gen past.

Ik vind het fijn dat er geen reclame in de app zit en dat de navigatie eenvoudig is.

Mijn enige tip voor de makers is dat ik zou willen dat je meer accounts aan kan maken. Zo kan ik meerdere kinderen op een iPad laten werken.

Deze app moet wat mij betreft op elke iPad staan die in groep 3 wordt gebruikt!

 

1 Comment

  1. Rianne
    4 mei 2016

    Als ik het zoek in de app-store, kost hij nog wel 1,99 ?

    Reply

Leave a Reply