04

Verzamel zo snel mogelijk 20 wormen!

Leeftijd: 5 – 99 jaar
Prijs: € 1,99
Download voor iPhone/iPad
badge_appstore-lrg

De App

05

Als je de app start mag je direct kiezen met hoeveel spelers je het spel wilt spelen. Je kunt kiezen uit:

 • Tegen de computer
 • 2 spelers
 • 3 spelers

Vervolgens zie je dat je uit verschillende levels kunt kiezen:

 • Level 1: plus en min sommen
 • Level 2: plus en min sommen van een hoger nivo dan level 1
 • Level 3: plus en minsommen, keersommen en gedeeld door
 • Level 4: plus en minsommen, keersommen, gedeeld door en optellen van breuken
 • Level 5: plus en minsommen, keersommen, gedeeld door en optellen van breuken op een hoger nivo dan level 4

Vervolgens kun je ook nog kiezen of je iemand onbeperkt tijd geeft om een som op te lossen of niet.

Daarna kun je aan de slag! Je krijgt een som te zien. Je mag ook aanklikken waar er naar toe moet worden gegraven. Je kan naar de volgende dingen graven:

 • Wormen; hiervan moet je er 20 hebben om het spel te winnen
 • Een kist, hierin zit een soort van extra toevoeging bijvoorbeeld je krijgt extra wormen, of wormen stelen, een extra beurt, plaatsen van stenen, etc.
 • Een steenplaatsen voor een ander

Als je een som fout maakt dan gaat je beurt over en gaat er een worm af. In de tijdmodus is het zo dat als je tijd afgelopen is en je hebt geen antwoord gegeven om de vraag dat er ook een worm afgaat. De beurt gaat dan naar een andere speler. Het kan voorkomen dat de vogels elkaar tegen komen. Als dit gebeurt vechten ze met elkaar. Bij beide gaat er dan 1 worm af.
Het uiteindelijke doel is wie als eerste 20 wormen verzameld heeft!

Tips voor in de klas

Dit is een interessante app om in de klas te gebruiken. Dit omdat je deze app met meerdere kinderen tegelijk kunt spelen, maximaal 3.
Ik vind het zelf prettig om bij kleuters de optie tijd uit te zetten. Je kunt ze dan de mogelijkheid geven om de sommen rustig uit te rekenen. Je kunt ze hier rekenrekjes of blokjes voor geven. Ik laat mijn kleuters alleen het eerste level doen. Met name bij de kleuters die in groep 2 en al wat verder zijn merk ik dat deze app hun erg aanspreekt. Ze mogen echte sommen maken. En zien meteen effect!

Wat leer je van deze app?

Als ik naar de kerndoelen kijk kun je het volgende leren van deze app:

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.In groep 1 en 2 ligt de nadruk hierbij op:
Het symboliseren van hoeveelheden in ‘optel-‘en áftrek’ situaties met behulp van vingers, blokjes, fiches en dergelijke, en het gebruik van zulke hulpmiddelen om te bepalen hoe groot het nieuwe aantal passagiers of euro’s of auto’s is geworden.In groep 3 (waar je deze app ook heel goed kunt gebruiken) ligt de nadruk op:

 • betekenis geven aan de bewerkingen optellen en aftrekken aan de hand van concrete situaties waarin sprake is van ‘erbij’ en ‘eraf’
 • optellen en aftrekken tot 10 en tot 20 op basis van getalbeelden (vijf- en tienstructuur) en aan de hand van hulpmiddelen zoals het rekenrek en de getallenlijn
 • bewustmaking van het ‘inverse’ karakter (omgekeerde handelingen) van optellen en aftrekken
 • introductie van rekentaal in de vorm van pijlentaal en formele sommentaal
 • automatiseren en memoriseren van de optellingen en aftrekkingen tot 10 en tot 20
 • vorming van een netwerk van getalrelaties rond optellen en aftrekken tot 100

Kerndoel 29
De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Mijn mening

Ik ben echt enthousiast over deze app. Ik merk dat mijn kleuters en groep 3 kinderen heel enthousiast bezig zijn met deze app. Mijn kleuters gingen vol enthousiasme aan de slag om met deze app te werken. Mijn kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong gingen elkaar ook echt helpen om de vragen op te lossen. Toen ze daar eenmaal een weg in hadden gevonden kwam ook het competitie element steeds meer boven. Want alle drie wilde ze graag winnen!
Wat ik ook een echt pluspunt vind is dat je deze app samen kunt doen maar ook alleen. En dat je zelf kunt bepalen of je met of zonder tijd speelt.De enige opmerking die ik heb is dat als je een fout antwoord geeft je niet ziet wat het juiste antwoord is.

Leave a Reply