Maak (eenvoudige) sommen

Leeftijd: 4 – 10 jaar
Prijs: € 1,99 10 april gratis voor iPhone/iPad
Download voor iPhone/iPad

 

De App

Wanneer je de app start kom je terecht in een grote machine kamer. Door het plaatje is duidelijk dat je sommen moet gaan maken. Je zit dat je verschillende soorten opdrachten hebt:

  • Basic
  • Intermediate
  • Advance
  • Random

Deze vier verschillende onderdelen toelichten:

Basic

In het onderdeel basic krijg je eerst vijf opdrachten met elk vier sommen met plussommen. Daarna krijg je vijf opdrachten met minsommen. Je ziet een som inbeeld. Je moet nu het karretje rijden naar het juiste antwoord. Dan wordt dat aantal stuks fruit in je karretje geladen. Wanneer je het goed doet zie je dat meteen. Als je 5 opdrachten met plussommen hebt gemaakt ga je door naar de minsommen. Dit zijn ook weer 5 opdrachten met elk 4 sommen.

Wanneer je het fout doet zie je aan de poppetjes die erbij staan dat je het fout hebt gedaan. Aan het einde krijg je te zien hoeveel sterren je hebt. Deze sterren staan voor hoe goed je het hebt gedaan. Wanneer je 2 of meer sterren hebt dan mag je naar het volgende level. In het basic onderdeel krijg je sommen tot 10.

Intermediate

Dit onderdeel springt pas open nadat je het onderdeel basic hebt afgerond. Ook bij dit onderdeel krijg je plus en min sommen. Eerst krijg je weer vijf opdrachten met vier plussommen. Daarna krijg je weer vijf opdrachten met minsommen. Echter bij dit onderdeel van het spel krijg je stipsommen. Dit zijn sommen als 9 + … = 27. Je moet dan met je karretje aangeven hoeveel stuks fruit erbij of eraf moeten. Nadat je de eerste sets met plussommen hebt gemaakt. Dit zijn 5 oefeningen. Ga je door met de minsommen.

Wanneer je het fout doet zie je aan de poppetjes die erbij staan dat je het fout hebt gedaan. Aan het einde krijg je te zien hoeveel sterren je hebt. Deze sterren staan voor hoe goed je het hebt gedaan. Wanneer je 2 of meer sterren hebt dan mag je naar het volgende level. In het intermediate onderdeel krijg je sommen tot 40.

Advance

Het onderdeel advance gaat open wanneer je intermediate hebt afgerond. In dit onderdeel ga je namelijk zelf sommen maken! Ook hier krijg je eerst plussommen om te maken en daarna de minsommen. Je ziet bijvoorbeeld het volgende staan ? + ? = 7. Je moet dan met je karretje langs de fruitautomaten om in totaal 7 stuks fruit op te halen. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door eerst 2 stuks fruit op te halen en daarna nog eens 5.

Wanneer je het fout doet zie je aan de poppetjes die erbij staan dat je het fout hebt gedaan. Aan het einde krijg je te zien hoeveel sterren je hebt. Deze sterren staan voor hoe goed je het hebt gedaan. Wanneer je 2 of meer sterren hebt dan mag je naar het volgende level.

Radom

In het onderdeel random wordt al het bovenstaande gecombineerd. Je krijgt dus plus en minsommen door elkaar heen. Dit kunnen gewone sommen zijn maar ook stipsommen of sommen die je zelf mag maken kunnen een onderdeel zijn. Er is hierin maar 1 oefening.

Tips voor in de Klas

Deze app is zeer geschikt om aan rekenvaardigheden te werken. Doordat een nieuw onderdeel pas open gaat als je het vorige gehaald hebt. Op deze manier werkt de app ook nog eens adaptief.

Het is wel belangrijk om rekening te houden dat wanneer je met meerdere leerlingen met 1 iPad werkt leerlingen zelf moeten bijhouden in welk level ze waren.

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 26
De leerlingen leren structuur en samenhang van aantallen, gehele getallen, kommagetallen, breuken, procenten en verhoudingen op hoofdlijnen te doorzien en er in praktische situaties mee te rekenen.

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn.

Mijn Mening

Ik vind dit een leuke app om mee te oefenen! Kinderen hebben snel door wat ze moeten doen in deze app.

Ik vind het leuk dat je echt ziet dat de stukken fruit in of uit het karretje worden gehaald. Op deze manier wordt duidelijk voor kinderen dat een plus som iets is waarbij dingen bij elkaar komen. En dat bij een minsom dingen juist weg gaan.

Kinderen vinden het echt leuk om met deze app te oefenen. De spelfiguurtjes spreken kinderen aan. Ook het spel zelf vinden ze leuk.

Ik zou het als leerkracht fijn vinden als er een optie zou bestaan om alle levels open te zetten. Zo kan ik kinderen in laten stappen bij een onderdeel waar ze op dat moment aan toe zijn.

Er zit geen reclame in de app. Ook hoef je geen in app aankopen te doen wanneer je met deze app wilt gaan werken. Een prima app om rekenen mee te oefenen!

 

Leave a Reply