• foto (1)
 • 10 of 20
 • 10
 • 20

Veel kinderen van 4 jaar zijn bezig met leren tellen. Samen met Juf Jannie en Jop ga je leren tellen in deze app. Ook is er aanvullend materiaal voor de app om in de klas of thuis te gebruiken.

Van deze app leert je kind tellen tot 20. Waarbij je een niveau onderscheid kunt makken in tellen tot 10 en tellen tot 20.

Leeftijd: 3 – 6 jaar
Prijs: € 1,99

Download voor iPhone/iPad
badge_appstore-lrg

Download voor Android
googleplay

 

De App

In het eerste scherm word je welkom geheten door Juf Jannie want Jop gaat leren tellen. Tel jij ook mee?

Door op het play teken te drukken kom je bij de oefeningen van de app.
Als je onderin het scherm op de oranje knop met de ‘i’ tikt dan kom je in het informatiescherm terecht waar je meer informatie krijgt over Juf Jannie en Jop de Giraf.

In het vervolgscherm kun je vervolgens kiezen welke oefening je wilt gaan doen. Hiervoor moet je op een plaatje klikken. Daarna kun je kiezen of je tot 10 of tot 20 wilt gaan tellen.
Ik heb nu op een oefening geklikt. Ik krijg de keuze of ik tot 10 of tot 20 wil tellen.
In het midden tussen de telramen zie ik een auto staan, dat houdt in dat ik met de auto’s ga tellen.Ik heb er voor gekozen om tot 10 te gaan tellen. Het aantal dat je dan moet tellen ligt tussen de 1 en de 10.
Je hoort: “Jop wil het juiste aantal bloemen in de schaal leggen”. Dan hoor je een aantal. Vervolgens moet je dit aantal in de schaal leggen.
Je ziet links boven bij Juf Jannie het aantal geschreven. Daarnaast zie je ook hoeveel bloemen je al in de schaal hebt gelegd.Ik kan er ook voor kiezen om tot 20 te gaan tellen. Het aantal dat je dan moet tellen ligt tussen de 1 en de 20.
Ook hier krijg je weer de vraag dat Jop een bepaald aantal appels wil hebben. Dit aantal moet je in de schaal leggen.
Je ziet links boven bij Juf Jannie het aantal appels dat Jop wil hebben geschreven. Daarnaast zie je ook staan hoeveel appels er al in de schaal liggen.

Tips en materiaal voor in de klas

Leren tellen is een belangrijke vaardigheid in kleuterklas. Kinderen zijn er daarom ook regelmatig mee bezig. Samen met Jop en Juf Jannie ga je leren tellen. Omdat je vaak niet heel veel iPads in de klas hebt is het ook prettig om bij de app materiaal in de klas te hebben. Ik heb het volgende materiaal ontwikkeld:

Wat leer je van deze App?

Als je naar de kerndoelen kijkt leer je van deze app het volgende:

Kerndoel 23
De leerlingen leren wiskundetaal gebruiken

 • Waarbij de nadruk ligt op:
  Taal voor het uitdrukken of benoemen van: hoeveelheden
 • De telrij
 • Getallen en getalnotaties (bijv. met eenheden, tientallen, honderdtallen)
 • Het structureren van getallen(bijv. bij het splitsen; het tientallig structureren, in eenheden, tientallen, enz.; het turven; een ‘rond’ getal)
 • Plaatsen van getallen op de getallenlijn / in de telrij (bijv. tussen … en …; vóór / ná …)
 • Gelijkheid van aantallen (bijv. … is …; … is evenveel / even groot als …; een volgend tiental)

Verder leer je van deze app het volgende:

 • Tellen tot 20
 • Door tellen
 • Concentreren op een activiteit

Mijn Mening

Ik vind dit een erg leuke en leerzame app voor kleuters! Op een overzichtelijke wijze tel je samen met Jop en Juf Jannie tot een bepaald getal. Ik vind het zeer prettig dat het getal tot waar je moet tellen zichtbaar is. En dat het duidelijk is tot hoever je al geteld hebt.
De navigatie binnen de app is duidelijk en ook de opdrachten worden duidelijk uitgelegd. Kortom een aanrader om te gebruiken!

Leave a Reply