Oefen met minsommen

Leeftijd: 6 – 12 jaar
Prijs: € 1,99 30/9 gratis voor iPhone/iPad
Download voor iPhone/iPad

De App

Dit is een app om het oefenen van minsommen te automatiseren. Als ik de app start kan ik kiezen of ik met min sommen tot 10, 20 of 100 aan de slag wil.

Zodra ik heb gekozen waar ik mee ga oefenen zie ik een minsom verschijnen. Bijvoobeeld 7 – 3. Ik zie ook een hele rits met getallen die voorbij stromen. Er staat ook een aap met een bal in zijn handen. 7 – 3 is natuurlijk 4. Dus ik moet nummer 4 in de rits met getallen aantikken. De bal wordt daar dan naartoe gegooid.

Wanneer het antwoord goed is verdwijnt het getal in de rits met getallen. Je ziet ook dat de hele rits met getallen steeds korter wordt wanneer je meer goede antwoorden geeft. Wanneer je het verkeerde antwoord geeft komt er juist een getal bij te staan.

Als je een antwoord niet weet kun je de bal ook omhoog of opzij schieten. Er komt dan wel een getal bij in de rits met getallen.

Het is nu het doel om de hele rits met getallen weg te spelen voor de rits met getallen het eindpunt raakt.

Wanneer het je gelukt is om de hele rits met getallen weg te spelen mag je naar een volgend level. Omdat de hele rij getallen beweegt gaat deze rij getallen in een hoger level steeds iets sneller bewegen. Je moet steeds sneller de sommen oplossen.

Tips voor in de Klas

Dit is een interessante app om in de klas te gebruiken. Juist omdat je het niveau in kunt stellen kunnen kinderen oefenen waar zij moeite mee hebben. Wanneer je een level gehaald hebt, je hebt alle cijfers in de rits weggespeeld, mag je naar een volgend level.

Deze app is ook echt bedoelt om te oefenen met automatiseren. Een som is in beeld, maar je moet er voor zorgen dat deze som zo snel mogelijk opgelost wordt want je wilt niet dat de ketting helemaal vol raakt met getallen.

Deze app is aantrekkelijk voor zowel de midden- als de bovenbouw. Dit omdat je sommen tot 10, 20 of 100 kunt maken. Binnen deze ordening is er dan ook weer een oplopende graad in moeilijkheid.

Wat leer je van deze app?

Als ik naar de kerndoelen kijk kun je het volgende leren van deze app:

Kerndoel 27
De leerlingen leren de basisbewerkingen met gehele getallen in elk geval tot 100 snel uit het hoofd uitvoeren, waarbij optellen en aftrekken tot 20 en de tafels van buiten gekend zijn. Waarbij de nadruk ligt op:

  • optellen en aftrekken tot 10 en tot 20 op basis van getalbeelden (vijf- en tienstructuur) en aan de hand van hulpmiddelen zoals het rekenrek en de getallenlijn
  • bewustmaking van het ‘inverse’ karakter (omgekeerde handelingen) van optellen en aftrekken
  • introductie van rekentaal in de vorm van pijlentaal en formele sommentaal
  • automatiseren en memoriseren van de optellingen en aftrekkingen tot 10 en tot 20
  • vorming van een netwerk van getalrelaties rond optellen en aftrekken tot 100

Kerndoel 29
De leerlingen leren handig optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

Verder leer je van deze app:

  • Je concentreren op een activiteit

Mijn Mening

Ik vind dit een leuke manier om het automatiseren van sommen te oefenen! Het gamende trekt kinderen erg aan. En ik merk dat kinderen het leuk vinden om op deze manier sommen te oefenen. Juist het feit dat de rits met cijfers steeds een beetje sneller gaat, en er ook steeds complexer uit komt te zien, daagt kinderen uit.

De vormgeving van de app trekt kinderen ook aan. De aap die steeds een bal naar het juiste antwoord moet schieten trekt kinderen aan. Ik merk dat ze het leuk vinden om met hem te spelen.

Zonder al te veel uitleg is het voor kinderen duidelijk wat ze moeten doen. Er zit ook geen reclame in de app. En als je de app eenmaal hebt aangeschaft hoef je geen verdere in app aankopen meer te doen!

Kortom een aanrader om voor het automatiseren van minsommen te gebruiken.

 

Leave a Reply